Evenimente

Ședința extraordinară a Asambleei Generale ILAC
Curs de instruire privind cerințele standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită
Ședința experților în comunicare la nivel IAF/ILAC
Eficacitatea acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre UE și Canada
Semnarea acordului de colaborare între Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova
Masa rotundă organizată de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor
Recunoștință și apreciere pentru profesionalism, muncă asiduă și dedicație din partea Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC)
Acord de Colaborare între INM și MOLDAC
Acreditarea Laboratorului de Analize Medicale din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Masă rotundă: “Provocări, capabilitate și probleme ce stau în fața operatorilor din domeniul produse pentru construcții legate de evaluarea conformității”
Raport de activitate pentru al doilea trimestru
Vizita de lucru la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Instruire pe tema Specialist în sistemul de management anti-mită conform 𝐒𝐌 𝐈𝐒𝐎 𝟑𝟕𝟎𝟎𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟔
Ședința grupului de lucru EA LC WG Health&Care
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA
Activități organizate în cadrul Comitetului Laboratoare EA
ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI PTB
Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA: Etapa II
ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2022 (#WAD2022)