Organisme de certificare a produselor

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

 OCpr conform ISO/IEC 17065 pentru următoarele domenii:

 • Produse agricole și produse ale industriei alimentare
 • Produse minerale nemetalice, neenergetice
 • Textile, piele și produse textile și din piele
 • Lemn și produse din lemn
 • Hîrtie, carton și produse din hîrtie și carton
 • Produse extrase energetice
 • Produse chimice (detergenți, pesticide, îngrășăminte, etc) cosmetice
 • Produse plastice, elastice, din cauciuc 
 • Materiale de construcții / lucrări de construcții
 • Produse metalice
 • Mașini și echipamente
 • Transport și servicii asociate 

La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare tehnice într-unul din domeniile enumerate mai sus
 • Experiență 5 ani în domeniu conform studiilor din care 3 ani în domeniul tehnic specific pentru care este selectat
 • În cazul în care are o diplomă de studii medii speciale, este cerută o experiență profesională complementară de 10 ani în domeniul tehnic specific
 • Cunoașterea legislației naționale din domeniul selectat în Anexa la CV
 • Instruiri și experiență ISO 9001, ISO 22000 prezintă un privilegiu la selectare

 Note:

 1. Experiența profesională se consideră și activitatea în următoarele domenii: Știință, Autoritate de reglementare, Agenția Protecția Consumatorului, Inspectorat de Stat cu funcții de control,  experiența în calitate de expert în Organism de Certificare produse).
 2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OCpr.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md