Реестр аккредитованных ООС

OEC Acreditate

Laboratoare de încercări

ACREDITATE CONFORM  SM EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoare de etalonări

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoare medicale

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO 15189:2014

Organisme de inspecție în domeniul metrologiei legale

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/CEI 17020:2013

Organisme de certificare produse

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/ CEI 17065:2013

Organisme de certificare sisteme de management al calităţii

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 ȘI SM EN ISO/IEC 17021-3:2019

OCSM pentru siguranţa alimentului

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/ CEI 17021-1:2015 ȘI SM ISO/TS 22003:2014

Organisme de inspecţie

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/CEI 17020:2013

Organisme de certificare a produselor ecologice

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/ CEI 17065:2013