Реестр аккредитованных ООС

OEC Acreditate

Laboratoare de încercări

ACREDITATE CONFORM  SM EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoare de etalonări

ACREDITATE CONFORM SM EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoare medicale

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO 15189:2014

Laboratoare de verificări metrologice

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/IEC 17020:2013

Organisme de certificare produse

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/ IEC 17065:2013

Organisme de certificare sisteme de management al calităţii

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/ IEC 17021-1:2015 ȘI SM ISO/IEC 17021-3:2017

OCSM pentru siguranţa alimentului

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/ IEC 17021-1:2015 ȘI SM SR ISO/TS 22003:2014

Organisme de inspecţie

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/IEC 17020:2013

Organisme de certificare a produselor ecologice

ACREDITATE CONFORM SM SR EN ISO/ IEC 17065:2013