Laboratoare de etalonări
Nr.
Denumirea OEC Conducator
Date de contact
Certificat Acreditare
Anexa
Statut
Remarcă
1
Laborator de Etalonare din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
Marina Varvasi

MD-2064, mun. Chişinău str. E.Coca, 28
tel.: (022) 21-84-78

fax: (022) 75-04-60

e-mail: office@cmac.md

etalonare@cmac.md

isac@cmac.md
Activ

Se prelungește acreditarea până la 18.11.2023

Decizia MOLDAC din 04.08.2023
2
Laboratoarele de Etalonări din cadrul IP „Institutul Național de Metrologie”
Corina Tonu

MD-2064, mun. Chişinău str. E. Coca, 28

tel.: (022) 90-31-00

tel.: (022) 90-31-38

fax: (022) 90-31-11

e-mail: info@inm.gov.md

calitate@inm.gov.md

corina.tonu@inm.gov.md
Suspendat partial

Suspendare parțială a acredităriii până la 27.10.2023

Decizia MOLDAC din 06.09.2023

Suspendare parțială a acredităriii până la 27.10.2023

Decizia MOLDAC din 17.02.2023

Se interzice LE eliberarea Certificatelor de Etalonare cu referire la acreditare pe perioada suspendării.
3
Laboratorul de Etalonări din cadrul SRL „Alex Sistem”
Tatiana Cioclea

MD-2005, mun. Chișinău, str. Ion Pruncul, 4/1
tel.: (022) 24-44-96
fax: (022) 24-44-96
e-mail: office@alexsistem.md
tcioclea@mail.ru
Activ