Laboratoare de verificări metrologice

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

 LVM și OI pentru măsurări oficiale conform ISO/CEI 17020 pentru următoarele domenii: 

 • Masa
 • Volum
 • Presiune
 • Forță
 • Debit
 • Densitate
 • Viteză
 • Lungime
 • Temperatură
 • Electricitate
 • Frecvență și timp
 • Fotometrie
 • pH-metrie
 • Acustică
 • Ultrasunete
 • Vibrații
 • Chimice
 • Biomedicale

La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii în domeniile metrologice indicate mai sus
 • 4 ani experienţă în domeniu conform studiilor din care 3 ani experienţă în domeniul tehnic specific
 • Cunoaşterea DN aplicabile domeniului indicat în Anexa la CV

Notă:

Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru LVM.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa maria.borta@moldac.gov.md