Contacte

Trimiteți-ne un mesaj sau sunați-ne pentru mai multe informații


Date bancare MOLDAC

I.P. Centrul Naţional de Acreditare
din Republica Moldova (MOLDAC)
Adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5
Tel/fax: 022 – 210 – 316
Cod fiscal: 1003600086372
Cod IBAN: MD36MO2224ASV67245277100
Codul băncii: MOBBMD22
BC Mobiasbancă – OTP Group S.A.

Cont Trezorerial
Cod IBAN: MD90TRPCCC518430B00173AA
Codul băncii: TREZMD2X