Laboratoare de etalonări

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

  LE conform ISO/IEC 17025 pentru următoarele domenii:

 • Lungimi
 • Mase
 • Debite
 • Volum
 • Presiune
 • Forță
 • Fotometrie
 • Densitate
 • pH-metrie
 • Temperatura
 • Electricitate
 • Magnetism
 • Frecvență și timp

La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare în disciplinile legate de domeniile metrologice enumerate mai sus.
 • 4 ani experienţă în domeniu conform studiilor din care 3 ani experienţă în domeniul tehnic specific în domeniul efectuării etalonărilor 
 • Cunoaşterea DN/ procedurilor de etalonare domeniului indicat în Anexa la CV 

Notă:

Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru LE.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa maria.borta@moldac.gov.md