Laboratoare de etalonări

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

LE conform ISO/IEC 17025 pentru următoarele domenii:

 • Mărimi electromagnetice
 • Mărimi geometrice
 • Masa și mărimi derivate
 • Fotometrie și Radiometrie
 • Termometrie
 • Frecvență și timp
 • Mărimi fizico-chimice
 • Conductometrie

La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare în disciplinele legate de domeniile metrologice enumerate mai sus.
 • 4 ani experiență în domeniu conform studiilor din care 3 ani experiență în domeniul tehnic specific în domeniul efectuării etalonărilor 
 • Cunoașterea DN/ procedurilor de etalonare domeniului indicat în Anexa la CV 

Notă:

Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru LE.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md