Author - Alexandru

Participarea la conferința organizată de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică

La data de 4 iulie 2024, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Resurse Umane, au participat în cadrul conferinței organizate de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, cu tematica „Managementul calității pentru o reformă eficientă a administrației publice”.

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul: Cancelariei de Stat, Parlamentului RM, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, experții Tihana Puzić (director adjunct al Centrului european de resurse CAF la EIPA) și Nick Thijs (expert OECD/SIGMA).

Spikerii evenimentului, au abordat subiecte esențiale, după cum urmează:

 • îmbunătățirea calității în administrația publică, strategii eficiente de management și bune practici în implementarea reformelor în curs de desfășurare din Republica Moldova;
 • reingineria serviciilor publice în Parteneriatul Estic;
 • prezentarea modelul CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova. CAF reprezintă liniile directoare europene pentru excelență în domeniul guvernării și organizării publice. Programul contribuie la reforma sectorului public și cuprinde formarea angajaților din toate categoriile din cadrul organismelor administrației publice;
 • panel de discuții cu sesiune de întrebări și răspunsuri la tema “Managementul calității totale ca instrument pentru creșterea performanței în administrația publică”.

MOLDAC este una dintre instituțiile publice din Republica Moldova care implementează modelul CAF, care reprezintă un instrument european de management al calității, conceput special pentru instituțiile publice, cu scopul de a îmbunătăți continuu procesele și a asigura transparență și eficiență în utilizarea resurselor.

Read more...

Curs de instruire organizat de către ASRO – SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă

În perioada 26-27 iunie 2024, personalul evaluator MOLDAC cu competență în acreditarea organismelor de certificare sistem de management, au participat, la un curs de instruire cu genericul “SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management”. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea a avut loc în contextul extinderii Domeniului de Competență MOLDAC, pentru schema de acreditare SM SR EN ISO/CEI 17021-10, și anume schema sectorială ISO/IEC TS 17021-10 +ISO 45001 - Organisme de Certificare Sisteme de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

În cadrul instruirii au fost precizate cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de auditare și certificare a sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea, s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO.

Conform agendei cursul de instruire a inclus atât sesiuni interactive, discuții și exerciții individuale cât și exerciții practice.

Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Read more...

EA Working Group Health Care

În perioada 26—27 iunie curent, Evaluatorii Șefi MOLDAC Larisa BOBOC și Natalia ȘAPOVAL, au participat la ședința grupului de lucru EA (Working Group in the Health Care), membrii căreia sunt personal evaluator cu competență pentru schema de acreditare ISO 15189 Laboratoare Medicale (LM). Ședința s-a desfășurat în or. Tbilisi, Georgia.

Evenimentul a întrunit 29 de participanți din cadrul a 24 de Organisme Naționale de Acreditare membre EA.

Agenda evenimentului a inclus mai multe subiecte, printre cele mai importante au fost:
- conducătorul WGHC Rolf Straub a prezentat decizia de punere în aplicare (UE) 2024/581 a comisiei din 16 februarie 2024 privind standardul armonizat pentru acreditarea laboratoarelor medicale, elaborat în sprijinul Regulamentului (CE) nr. 765/2008;

- au fost prezentate deosebirile cheie dintre cerințele versiunii vechi și cele a versiunii noi a standardului ISO 15189:2022, prin prisma unei analize comparative ilustrând evoluția și îmbunătățirea continuă a acestui standard si analizând acele aspect asupra cărora trebuie să pună accent echipa de evaluare, de ex. analiza riscurilor, imparțialitatea etc. Participanții au făcut schimb de păreri, privind abordarea cazurilor de acordare a acreditării inițiale la cerințele versiunii noi a standardului ISO 15189:2022 cât și cazurile de trecere la versiunea nouă standardului pentru OEC-urile deja acreditate la versiunea veche a acestui standard;

- au fost prezentate rezultatele sondajului organizat de WGHC cu referire la unele dificultăți cu care se confruntă ONA în procesul de acreditare a LM, și anume: domeniile de acreditare, flexibilitatea domeniilor de acreditare, acreditarea LM cu multe locații, acreditarea POCT, etc. MOLDAC a participat la acest sondaj, chiar daca are acreditate doar 7 LM;

- au fost prezentate rezultatele activității ISO TC 212 WG1 „Calitate si competența LM”.

Documente care recent trebuie sa apară in sprijinul LM:

 • ISO/TS 23824 “Guidance on application of ISO 15189 in anatomic pathology"ISO 5649 Concepts and specifications for the design, development, implementation, and use of laboratory-developed tests”;
 • ISO/TS 22583 “Ghid pentru supervizori si operatori ai echipamentelor POCT”;
 • ISO/AWI 22367 “Application of risk management to medical laboratories” actualizare;
 • ISO/AWI 24051-1 “General principles for the application of artificial intelligence in medical laboratories” Focus on specificities Base: ISO/IEC 22989 “Artificial intelligence concepts and terminology”;

Documente planificate pentru elaborare:

 • ISO/PWI TS 24069 “Guidance on personnel training and competence” Guidance of ISO 15189;
 • ISO/PWI TS 21385 “Guidance for emerging technologies intended for medical laboratory use”;
 • ISO/PWI TS 17849 “Guidance on the validation and verification of quantitative and qualitative methods”;

A fost prezentat proiectul ghidului EA-X/XX:20XX Guideline for the Accreditation of Laboratories carrying out Genetic Testing using Next Generation Sequencing (NGS) – un document pentru personalul din cadrul ONA.

Acest document, descrie detaliat modul de evaluarea a LM care au in activitatea sa BM NGS. Proiectul final urmeaza sa fie prezentat în cadrul ședinței Comitetului Laboratoare din septembrie 2024.

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În cadrul Centrului de Instruire MOLDAC,în perioada 19-21 iunie 2024, se desfășoară cursul de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC  17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”, pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC 17025:2018.

 La instruire participă 24 de persoane, reprezentanți din cadrul laboratoarelor de încercări acreditate, laboratoarelor care planifică să implementeze un SM la cerințele standardului ISO/IEC 17025, cât și  personal extern MOLDAC.

Activitatea are drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul laboratoarelor de încercări.

Pe parcursul instruirilor participanții vor fi familiarizați cu următoarele subiecte:

 • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
 • Însușirea și fundamentarea cunoștințelor impuse de către standardului internațional SM EN ISO/IEC  17025:2018;
 • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018 pentru auditarea Sistemului de Management;
 • Activități practice.

Cursul este livrat de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor de Încercări:

 • Dna Larisa NOVAC, Vicedirector MOLDAC, Evaluator Șef DA/LAB;
 • Dna Rodica GONCEAR, Evaluator Șef DA/LAB;
 • Dl Petru COVRIG, Evaluator Șef DA/LAB.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Read more...

Tema Conferință dedicată Zilei Mondiale a Acreditării  #WAD2024

Prin decizia comună a Asambleei Generale IAF/ILAC, ziua de 9 iunie este declarată Ziua Mondială a Acreditării, pentru a conștientiza la nivel mondial importanța esențială a acreditării în diverse sectoare. Genericul din acest an fiind:  ,,Acreditarea: Consolidarea zilei de mâine și modelarea viitorului”.

La data de 14.06 2024, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat o conferință dedicată Zilei Mondiale a Acreditării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților de reglementare, organismelor de evaluare a conformității, Băncii Mondiale, mediu de business, care și-au împărtășit atât experiența, realizările din domeniu de activitate, cât și problemele, provocările și lacunele cu care se confrunta zi de zi.

La eveniment a participat, doamna Cristina Ceban –secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a menționat rolul acreditării în dezvoltarea economiei țării noastre prin asigurarea plasării pe piață a produselor și serviciilor conforme la cerințele standardelor internaționale, europene, legislației naționale cât și aportul acreditării la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului și favorizarea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor prestate de către agenții economici din Moldova, pe piețele externe.

Cuvânt de salut a avut, dl Iurie FRIPTULEAC, directorul MOLDAC, care a mulțumit  tuturor pentru disponibilitate de a participa în cadrul conferinței și a punctat că evenimentul vine să ridice gradul de conștientizare a acreditării, la nivel național și mondial, a contribuţiei semnificative pe care o are acreditarea în dezvoltarea durabilă și prosperă a unei societăți.

Organizatorii au provocat participanții să-și testeze cunoștințele generale în domeniul acreditării prin participare la activități interactive și discuții pe diferite subicte comune.

MOLDAC adresează cuvinte de mulțumire către toți spikerii, participanții; prin participarea Dumneavoastră, prezentările și ideile generoase, valoarea evenimentului a sporit considerabil, constituind o puternică incurajare și încredere în viitoarele realizări. 

Read more...

Tema Activități în cadrul Proiectului Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic (PTB).  

Specialiștii MOLDAC, acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

La data de 13.06.2024, Alina MATOȘA, Responsabil Comunicare în cadrul MOLDAC, a participat în cadrul workshop-ului organizat cu suportul proiectului Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic (PTB).

La instruire au participat 40 de persoane din țările beneficiare ale proiectului: Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Moldova, și a avut drept scop, dezvoltarea abilităților profesionale ale comunicatorilor din toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității.

Unul dintre cel mai eficient mecanism de comunicare între politic, autorități de reglementare pe de o parte și societate, instituții publice, experți pe de altă parte - este considerată Nota Analitică (Policy briefs). Utilizată de către ISO, EA, CASCO, UN nota analitică reprezintă un scurt rezumat, pe un subiect care necesită factori de decizie guvernamentali, și are drept scop inițierea unui panel de discuții pe un subiect de importanță socială.

Workshop-ul a fost divizat în două părți:

 • partea teoretică – a fost prezentată structura, importanța, grupul țintă căruia adresăm Nota Analitică ș.a
 • partea practică - participanții au fost divizați în patru grupe, fiecare grupă a analizat cite o Notă Analitică, transmisă prin mail din timp, prin prisma corespunderii la cerințele structural și a venit cu propuneri de îmbunătățire.

Worksop-ul face parte dintr-o serie de activități, care vor fi organizate de către PTB până în luna septembrie 2024.

Read more...

Lansarea oficială a concursurilor „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Pentru Realizări în Domeniul Calităţii Produselor și Serviciilor”

Astăzi 20.02.2024, Directorul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova Dl Iurie FRIPTULEAC, a participat la Conferința de presă organizată de Camera de Comerț și Industrie a RM cu privire la lansarea a celei de-a 21 ediție a concursurilor „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Pentru Realizări în Domeniul Calităţii Produselor și Serviciilor”.

Dl Iurie FRIPTULEAC, a menționat că, obiectivul de bază MOLDAC este ca pe piața internă sa fie plasate doar produse și servicii conforme standardelor internaționale, europene și legislației naționale. Un alt obiectiv este suportul producătorilor autohtoni pentru plasarea produselor pe piețele europene si inernaționale prin recunoașterea în spațiul economic european și internațional a rezultatelor încercărilor, etalonărilor, certificărilor și inspecțiilor efectuate de organismele acreditate de către MOLDAC în baza Acordurilor de Recunoaștere Multelaterală cu EA, ILAC și IAF.

La fel Dl Iurie FRIPTULEAC a atenționat necesitatea certificării sistemelor de management ale producătorilor autohtoni de către organisme de certificare acreditate de MOLDAC.

Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și are drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova.

„Premiul pentru realizări în domeniul calităţii produselor şi serviciilor” se decernează anual, pe bază de concurs, pentru obţinerea de către agenţii economici a rezultatelor semnificative şi stabile în domeniul calităţii, precum şi  metodelor eficiente de management al calităţii.

Read more...

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Comitetul Laboratoare din cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) a organizat un curs de instruire destinat formatorilor privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Evenimentul a avut loc în Bruxelles, Belgia, în perioada 15-16.02.2024.

 

Dna Rodica Goncear, Evaluator Șef MOLDAC, a participat alături de alți 25 de participanți la instruirea respectiva.

Obiectivul principal al acestei instruiri fiind identificarea și informarea participanților privind modificările semnificative ale standardului ISO/IEC 17043 (publicat în mai 2023) prin prisma structurală a standardelor din seria ISO 17000, și anume:

 • Cerințele generale;
 • Cerințe referitoare la structură și resurse;
 • Cerințe referitoare la proces;
 • Cerințele sistemului de management.
 • în plus, unele modificări au fost incluse în câteva cerințe.

Furnizorii de teste de competență (PTP), joacă un rol semnificativ în diverse activități de testare, de la sectorul medical până la evaluările siguranței mediului. Ele oferă o oportunitate pentru OEC-le acreditate de a i-si confirma rezultatele în comparație cu rezultatele altor OEC-uri.

Cu alte cuvinte, este un instrument sigur, pentru a identifica posibilele erori sistematice efectuate de laboratoare.

Din perspectiva Organismelor Naționale de Acreditare, serviciile oferite de furnizorii de PTP reprezinta un instrument care confirma competența participanților. Furnizorii testelor de competență presteaza servicii de terță parte, care asigura o evaluare independentă și imparțială a performanței laboratoarelor participante.

In termeni generali, obiectivul acestui curs, a fost de a informa reprezentantii ONA privind noile cerinte ale standardului actualizat (ISO/IEC 17043:2023) si alte documente aplicabile, care ar putea avea impact in procesul de acreditare.

Acest curs a fost organizat in format atelier de lucru (workshop), care este o modalitate ideală pentru a obține cele mai bune rezultate în ceea ce privește înțelegerea profundă a cerințelor, inclusive modul în care acestea pot fi evaluate, în mod armonizat, de către toate Organismele Naționale de Acreditare, în special în ceea ce privește aspectele critice.

Read more...

Moldova Cybersecurity Forum 2024 – primul pas spre consolidarea securității cibernetice

La data de 9.02.2024, Alexandr Ziaev responsabil IT din cadrul MOLDAC, a participat la Moldova Cybersecurity Forum 2024, organizat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnică a Moldovei și Tekwill, cu suportul USAID, Suediei, Marii Britanii, Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Moldova (EUPM) și e-Governance Academy.

Moldova Cybersecurity Forum 2024 reprezintă o platformă de dialog între specialiștii din domeniul securității cibernetice din țară și din străinătate. Programul forumului include sesiuni de discuții, prezentări remarcabile de la speakeri internaționali și sesiuni interactive de networking. Astfel, experții Magda Jianu, Vitalie Levința, John Marquess și Adrian Danciu au discutat și au răspuns la întrebările participanților despre strategiile de securitate cibernetică ale țărilor din regiune, precum și despre cooperarea regională.

În cadrul evenimentului, a fost lansată Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, instituțiile vor avea un rol esențial în prevenirea amenințărilor cibernetice, asigurarea unui mediu digital sigur, protejarea infrastructurii critice a statului și a societății de atacurile cibernetice, dar și asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice ale instituțiilor publice și private. Totodată, Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, care este în gestiunea Universității Tehnice din Moldova, va promova inovația și excelența în educația teoretică și practică în domeniu, formarea profesională a funcționarilor publici și a studenților, asigurând pregătirea la nivel național pentru provocările sectoriale.

În cadrul acestor activități, vor fi identificate cele mai bune practici și vor fi elaborate strategii de securitate cibernetică eficiente, care vor contribui la consolidarea poziției Republicii Moldova în acest domeniu critic.

Read more...

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB

31.01.2024, Chișinău

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB.

În vederea consolidării Infrastructurii Calității în domeniul transformării ecologice PTB a înființat Fondul pentru Transformarea Verde. Inițiativa dezvoltată în cadrul proiectului dat are drept obiectiv identificarea problemelor și sprijinirea Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului estic, și anume Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, de a contribui la Transformarea Verde.

Proiectul contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor relevante pentru trecerea la o societate și o economie cât mai durabilă și mai prietenoasă cu mediu. Transformarea Verde se referă la trecerea cuprinzătoare către practici, tehnologii inovatoare și politici durabile din punct de vedere ecologic în diferite sectoare ale societății.

Activitățile proiectului vizează evaluarea  tuturor propunerilor depuse de către instituțiile Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului Estic prin prisma unui dialog și a unei cooperări strânse dintre acestea, care au tangență cu Transformarea Verde (Green Transformation).

Discuțiile s-au axat pe:

 • rolul instituțiilor din cadrul infrastructurii calității în cadrul Transformării Verzi;
 • susținerea produselor sustenabile din diferite sectoare economice (construcție, electrotehnice, farmaceutice).

Conform ordinii de zi reprezentanții din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, țări beneficiare în cadrul proiectului, au făcut o scurtă prezentare asupra măsurilor realizate în țara lor grație acestui proiect, au reflectat asupra experienței lor și au subliniat importanța realizărilor, după cu, urmează:

 • Avetis Gevorgyan, Armenia, a realizat o scurtă prezentare despre standardele pentru panourile fotovoltaice, care sunt esențiale pentru a dezvolta un cadru de referință comun pentru toți actorii implicați în industria energiei solare. Aceste standarde contribuie la protejarea intereselor consumatorilor, la creșterea încrederii în tehnologiile fotovoltaice și la promovarea unei surselor de energie mai durabile și mai eficiente;
 • Giorgi Chitadze, Georgia, substanțele organice și mediu înconjurător
 • Kamala Mammadzada, Azerbaidjan, a vorbit despre implementarea schemei de validare și verificare a gazelor cu efect de seră pentru a limita schimbările de densitate a gazelor cu efect de seră în atmosferă.

Termenul limită de aplicare în cadrul proiectului, va dura până la 30 aprilie 2024.

Pentru informații mai detaliate despre beneficiile, termenii limită cât și modul de aplicare, accesați linkul https://www.eastern-partnership.ptb.de/about-the-project/activities/ptb-fund-quality-infrastructure-for-green-transformation-qi4gt/

Read more...