Author - Alexandru

Participare la sedinta a Comitetului de Conducere a proiectului PTB

La data de 20.09.2023 managementul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, împreună cu alți conducători ai instituțiilor partenere din domeniul infrastructurii calității: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Institutul Național de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova, precum și alte părți interesate, implicate în lanțul valoric au participat la a doua ședință a Comitetului de Conducere Național al Proiectului PTB EaP ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, care a avut loc în format virtual.

Obiectivul principal al ședinței Comitetului de Conducere la nivel național este de a consolida cerințele și acordurile stabilite în cadrul proiectului. În vederea continuării unei cooperări strânse, pentru implementarea cu succes a obiectivelor proiectului au fost actualizate planurile și activitățile întreprinse în cadrul instituțiilor. În cadrul ședinței participanții au abordat și alte subiecte relevante.

Read more...

Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

EA a dat startul sesiunii de toamnă a comitetelor EA!

În perioada 06-07.09.2023, în orașul Bruxelles, Belgia s-a desfășurat ședința Comitetului EA pentru Laboratoare (EA Laboratory Committee), la care a participat Dna Natalia ȘAPOVAL Șefa Direcției Acreditare Laboratoare din cadrul MOLDAC.

Membrii comitetului au aprobat candidatura Dnei Belen Villamiel Valdio (ENAC) pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului EA pentru Laboratoare.

În debutul primei zile, cei 70 de membri prezenți la comitet au participat la un Workshop dedicat domeniilor flexibile pentru furnizorii de PT, cu scopul de a identifica dificultățile cu care se confruntă ONA în abordarea domeniului dat.

Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, precum ar fi:

 • președintele EA LC Sergio Guzzi (ACCREDIA) a informat membrii comitetului despre planul de revizuire a unor documente și standarde de nivelul 3/4/5, ca de exemplu: EA-4/14 The Selection and Use of Reference Materials; EA-4/21 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation; cât si situația la zi a revizuirii politicii ILAC P 9 Policy for Participation in Proficiency Testing Activities;
 • conducătorii grupurilor de lucru (TN Food and Feed, Health Care, Environment, Calibration, PTP/RMP, Mechanical Construction and Consumer Goods, etc) au raportat despre activitatea desfășurată în perioada de la ultimul comitet;
 • reprezentantul Dakks a prezentat un descurs cu tematica “Implementarea simbolului de acreditare digital și a certificatul de etalonare digital”;
 • la ședință LC EA au participat și părțile interesate (Eurolab, Eurachem, EGOLF, EDQM, etc);
 • Eurachem a raportat despre procesul de elaborare a două broșuri, una pe subiectul statisticii PT alta dedicate evaluării eficacității PT;
 • EEE PT WG a raportat despre activitate concluzionând despre necesitatea reexaminării EA-4/21 INF:2018;
 • pentru prima data, Asociația Europeană a Producătorilor de cântare CECIP, a participat la ședință.

Istoric, în cadrul fiecărei ședințe, se pun în discuție principalele modificări a legislației UE ce vizează procesul de acreditare, cu scopul unei abordări uniforme.

S-a stabilit că următoarea ședință LC EA se va desfășura în orașul Roma, Italia în Martie 2024.

Read more...

Acreditarea Organismului de Certificare produse din cadrul ICȘC ”INCERCOM” ÎS

Astăzi, a avut loc înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare Organismului de Certificare produse din cadrul ICȘC ”INCERCOM” ÎS.

Ne bucurăm că numărul OCpr care doresc sa fie acreditate la cerințele standardului ISO/IEC 17065 este în creștere, acest lucru denotă valoarea aparte și scopul acreditării, care permite generarea încrederii în mecanismul de certificare şi contribuie la:

 • recunoașterea competențelor organismului de certificare;
 • protejarea intereselor consumatorilor;
 • creșterea credibilității rezultatelor eliberate;
 • recunoașterea certificatelor de conformitate eliberate de către un Organism de Certificare acreditat este recunoscut de către țările membre EA.

MOLDAC apreciază realizările obținute, dorindu-Vă mult succes și determinare în activitatea pe care o realizați.

Certificatul de Acreditare și Anexele la Certificatul de Acreditare care conțin activitățile de certificare pentru care OCpr deține competență, le puteți vizualiza accesând linkul:aici  

Read more...

Memorandum de colaborare reciprocă privind cooperarea în domeniul acreditării și evaluării conformității

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în perioada de 29 august 2023, a semnat Memorandum de colaborare reciprocă privind cooperarea în domeniul acreditării și evaluării conformității, cu următoarele organisme naționale de acreditare
1. ATCG – ONA din Muntenegru
2. BATA  – ONA din Bosnia și Hertegovina
3. HAA – ONA din Croația

Prin semnarea actului, se consolidează relațiile bilaterale cu ONA din țările sus numite și se eficientizează atingerea obiectivelor și schimbul de experiență în domeniul acreditării și evaluării conformității.

ATCG&MOLDAC

BATA&MOLDAC

HAA&MOLDAC

Read more...

Participarea delegației MOLDAC la atelierul de lucru organizat pentru țările membre ale Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA) cu suportul proiectului “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”.

În perioada 29-30 august 2023, în orașul Scopje, Macedonia de Nord, s-a desfășurat un atelier de lucru focusat pe subiectul digitalizării procesului de acreditare, la care au participat Directorul MOLDAC dl Iurie FRIPTULEAC și Evaluatorul Șef DAL dl. Petru COVRIG. Evenimentul a fost organizat pentru țările membre ale Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA) cu suportul proiectului “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”.

Digitalizarea serviciilor de acreditare presupune integrarea informaţiei într-un sistem digital, facilitând astfel procesul de acreditere, accesul la informaţie şi, totodată, asigurând durabilitatea şi prezervarea acesteia.

Vectorii de bază fiind excluderea documentelor format hîrtie din procesul de acreditare și trecerea la documente format electronic, schimbul simplu și rapid de informații între părțile procesului de acreditare, transparența și posibilitatea de accesare și aplicare la serviciile acreditării de la distanță.

Gazda evenimentului a fost Institutul de Acreditare din Macedonia de Nord (IARNM), care a progresat semnificativ în acest sens, având un sistem de acreditare digitalizat (AIS), care include toate componentele procesului de acreditare, a prezentat: mecanismul și principiul de digitalizare, beneficiile pe termen lung, oportunitățile și riscurile, schimbul de experiență și bunele practici în ceea ce privește digitalizarea procesului de acreditare. Prezentarea a fost realizată pe module, și a inclus etapa de pregătire, modalitățile de generare a rapoartelor și a sistemelor de planificare pe module, de la etapa de pregătire a documentelor, procedurilor pînă la vizualizarea registrelor și generarea de date.

Totodată, au fost prezentate informații de la Organismul Național de Acreditare din Turcia cât și Organismul Național de Acreditare din Olanda.

În debutul primei zile Directorul MOLDAC, dl. Iurie FRIPTULEAC a ținut o scutră prezentare cu date generale despre Organismul Național de Acreditare din Republica Moldova. În cadrul prezentării, a informat participanții la eveniment că, începând cu data de 03.08.2023, MOLDAC emite Certificate de Acreditare  în format digital cu semnătură electronica. Per general, digitalizarea procesului de acreditare pentru MOLDAC este un obiectiv strategic care va favoriza:

 • Asigurarea accesului egal și rapid la serviciile prestate de către MOLDAC;
 • Asigurarea accesului cetățenilor la informații referitor la Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, inclusiv vizualizarea rapidă și comodă a activităților acreditate de către acest OEC;
 • Transparența serviciilor prestate de către MOLDAC;
 • Minimalizarea interacțiunii MOLDAC cu solicitanții serviciilor de acreditare ș.a.
Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 23-25 august 2023, în incinta Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), s-a desfășurat cursul de instruire cu genericul „Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17065:2013Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii”. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM EN  ISO  19011:2018 ,,Ghid  pentru auditarea  sistemelor de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM  EN  ISO/CEI  17065: 2013”.

La instruire au participat reprezentanți din cadrul a 15 Organisme de Evaluare a Conformității, acreditate sau în proces de acreditare cât și unii colaboratori MOLDAC.

 Conform agendei, în cadrul cursului de instruire au fost discutate și analizate următoarele subiecte:

 • cerinţe pentru competenţa, funcţionarea consecventă şi imparţialitatea organismelor care certifică produse, procese şi servicii conform standardului international ISO/IEC 17065;
 • cunoștințe necesare pentru planificarea, organizarea și desfășurarea unui audit intern în conformitate cu cerințele ISO 19011:2018.
 • la finalul instruirii participanții au fost divizați în grupe, fiecare grupă a primit cțte o sarcină practică.

Toți participanții la cursul dat de instruire au primit Certificat de Participare.

Pentru inscrierea sau solicitarea unor detalii suplimentare referitor la cursurile de instruire organizate de către MOLDAC, va invitam sa accesati linkul:https://acreditare.md/despre-2/traning/

Read more...

Masă rotundă cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC)

Astăzi 16.08.2023, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a organizat o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Evenimentul s-a desfășurat la sediul MOLDAC și a avut drept scop consolidarea relațiilor dintre aceste instituții, pentru a asigura buna dezvoltare a infrastructurii calității din RM.

În cadrul întâlnirii au fost elucidate mai multe probleme, printre care:

 • suportul și consolidarea eforturilor comune pentru creșterea competitivității produselor autohtone pe piețele UE și Internaționale;
 • identificarea celor mai bune soluții pentru asigurarea pieței interne cu produse conforme la cerințele stabilite de către legislația comunitară armonizată;
 • rolul OEC-urilor acreditate în contextul protecției și asigurării drepturilor consumatorului;
 • au fost identificate domeniile prioritare ce necesită întreprinderea unor acțiuni de prevenire în colaborare cu alte instituții ale statului.

Spre final participanții au stabilit că pentru atingerea scopului propus este nevoie de o cooperare și conlucrare eficientă.

Read more...

Inovație și eficiență prin emiterea Certificatului de Acreditare și Anexei la Certificatul de Acreditare in format digital

În contextul atingerii obiectivului propus de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova ce ține de digitalizarea serviciilor prestate de către instituțiile publice la care Ministerul este fondator. Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), vine cu o realizare importantă în acest context:

Astăzi, la data de 03.08.2023, MOLDAC a emis primul Certificat de Acreditare in format digital cu semnătură electronica Laboratorului de analize medicale din cadrul ÎMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile. Scanarea QR cod (Quick Response code) - asigură accesul rapid la Certificatul de Acreditare sau la Anexa la Certificatul de Acreditare care conține domeniul pentru care Organismul de Evaluare a Conformității a fost acreditat de către MOLDAC.

Utilizarea acestor instrumente digitale reprezintă un lucru benefic atât pentru Organismele de Evaluare a Conformității cât și pentru clienții Organismelor de evaluare a conformității, care implică atingerea mai multor obiective:

 • Asigurarea accesului egal și rapid la serviciile prestate de către MOLDAC;
 • Asigurarea accesului cetățenilor la informații referitor la Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, inclusiv vizualizarea rapidă și comodă a activităților acreditate de către acest OEC;
 • Transparența serviciilor prestate de către MOLDAC;
 • Minimalizarea interacțiunii MOLDAC cu solicitanții serviciilor de acreditare ș.a.
Read more...

Acreditarea Laboratorului Medical din cadrul SRL „Alfa Diagnostica”

MOLDAC, confirmă faptul că Laboratorul Medical din cadrul SRL „Alfa Diagnostica”, satisface cerinţele standardului internațional SM SR EN ISO 15189:2014 şi este competent să efectueze analizele medicale definite în Anexa la Certificatul de Acreditare. Astfel, familia laboratoarelor medicale acreditate de către MOLDAC s-a mărit cu încă un membru.

Obținerea certificatului de acreditare conferă:

 • încredere în competența tehnică a laboratorului de analize medicale,
 • creșterea credibilității rezultatelor eliberate,
 • recunoașterea rapoartelor de analize medicale eliberate de către acest laborator de către beneficiarii din țările membre EA.

Certificatul de Acreditare și Anexa la Certificatul de Acreditare care conține analizele medicale de laborator, pentru care laboratorul este acreditat le puteți vizualiza accesând linkul: https://acreditare.md/wp-content/uploads/2023/07/LM-008-Alfa-Diagnostica-din-27.07.2023.pdf

MOLDAC exprimă felicitări pentru rezultatele obținute dorindu-vă mari succese în continuare!

Read more...

Vizita expertului Băncii Mondiale

Astăzi, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitizarea proceselor operaționale.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

Conceptul de digitalizare a proceselor realizate de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) impune un set de activități cu o abordare complexă și amplă care definește viziunea, misiunea, obiectivele și prioritățile de executare în conformitate cu tendințele globale ale digitalizării serviciilor fiind acomodate la cerințele procesului de acreditare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității oferind o bază de date/informații mai fiabile și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării.

Read more...