Author - Alexandru

Lansarea oficială a concursurilor „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Pentru Realizări în Domeniul Calităţii Produselor și Serviciilor”

Astăzi 20.02.2024, Directorul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova Dl Iurie FRIPTULEAC, a participat la Conferința de presă organizată de Camera de Comerț și Industrie a RM cu privire la lansarea a celei de-a 21 ediție a concursurilor „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Pentru Realizări în Domeniul Calităţii Produselor și Serviciilor”.

Dl Iurie FRIPTULEAC, a menționat că, obiectivul de bază MOLDAC este ca pe piața internă sa fie plasate doar produse și servicii conforme standardelor internaționale, europene și legislației naționale. Un alt obiectiv este suportul producătorilor autohtoni pentru plasarea produselor pe piețele europene si inernaționale prin recunoașterea în spațiul economic european și internațional a rezultatelor încercărilor, etalonărilor, certificărilor și inspecțiilor efectuate de organismele acreditate de către MOLDAC în baza Acordurilor de Recunoaștere Multelaterală cu EA, ILAC și IAF.

La fel Dl Iurie FRIPTULEAC a atenționat necesitatea certificării sistemelor de management ale producătorilor autohtoni de către organisme de certificare acreditate de MOLDAC.

Concursul „Marca comercială a anului” a fost inițiat în anul 2003 și are drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova.

„Premiul pentru realizări în domeniul calităţii produselor şi serviciilor” se decernează anual, pe bază de concurs, pentru obţinerea de către agenţii economici a rezultatelor semnificative şi stabile în domeniul calităţii, precum şi  metodelor eficiente de management al calităţii.

Read more...

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Comitetul Laboratoare din cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) a organizat un curs de instruire destinat formatorilor privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Evenimentul a avut loc în Bruxelles, Belgia, în perioada 15-16.02.2024.

 

Dna Rodica Goncear, Evaluator Șef MOLDAC, a participat alături de alți 25 de participanți la instruirea respectiva.

Obiectivul principal al acestei instruiri fiind identificarea și informarea participanților privind modificările semnificative ale standardului ISO/IEC 17043 (publicat în mai 2023) prin prisma structurală a standardelor din seria ISO 17000, și anume:

 • Cerințele generale;
 • Cerințe referitoare la structură și resurse;
 • Cerințe referitoare la proces;
 • Cerințele sistemului de management.
 • în plus, unele modificări au fost incluse în câteva cerințe.

Furnizorii de teste de competență (PTP), joacă un rol semnificativ în diverse activități de testare, de la sectorul medical până la evaluările siguranței mediului. Ele oferă o oportunitate pentru OEC-le acreditate de a i-si confirma rezultatele în comparație cu rezultatele altor OEC-uri.

Cu alte cuvinte, este un instrument sigur, pentru a identifica posibilele erori sistematice efectuate de laboratoare.

Din perspectiva Organismelor Naționale de Acreditare, serviciile oferite de furnizorii de PTP reprezinta un instrument care confirma competența participanților. Furnizorii testelor de competență presteaza servicii de terță parte, care asigura o evaluare independentă și imparțială a performanței laboratoarelor participante.

In termeni generali, obiectivul acestui curs, a fost de a informa reprezentantii ONA privind noile cerinte ale standardului actualizat (ISO/IEC 17043:2023) si alte documente aplicabile, care ar putea avea impact in procesul de acreditare.

Acest curs a fost organizat in format atelier de lucru (workshop), care este o modalitate ideală pentru a obține cele mai bune rezultate în ceea ce privește înțelegerea profundă a cerințelor, inclusive modul în care acestea pot fi evaluate, în mod armonizat, de către toate Organismele Naționale de Acreditare, în special în ceea ce privește aspectele critice.

Read more...

Moldova Cybersecurity Forum 2024 – primul pas spre consolidarea securității cibernetice

La data de 9.02.2024, Alexandr Ziaev responsabil IT din cadrul MOLDAC, a participat la Moldova Cybersecurity Forum 2024, organizat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnică a Moldovei și Tekwill, cu suportul USAID, Suediei, Marii Britanii, Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Moldova (EUPM) și e-Governance Academy.

Moldova Cybersecurity Forum 2024 reprezintă o platformă de dialog între specialiștii din domeniul securității cibernetice din țară și din străinătate. Programul forumului include sesiuni de discuții, prezentări remarcabile de la speakeri internaționali și sesiuni interactive de networking. Astfel, experții Magda Jianu, Vitalie Levința, John Marquess și Adrian Danciu au discutat și au răspuns la întrebările participanților despre strategiile de securitate cibernetică ale țărilor din regiune, precum și despre cooperarea regională.

În cadrul evenimentului, a fost lansată Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, instituțiile vor avea un rol esențial în prevenirea amenințărilor cibernetice, asigurarea unui mediu digital sigur, protejarea infrastructurii critice a statului și a societății de atacurile cibernetice, dar și asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice ale instituțiilor publice și private. Totodată, Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, care este în gestiunea Universității Tehnice din Moldova, va promova inovația și excelența în educația teoretică și practică în domeniu, formarea profesională a funcționarilor publici și a studenților, asigurând pregătirea la nivel național pentru provocările sectoriale.

În cadrul acestor activități, vor fi identificate cele mai bune practici și vor fi elaborate strategii de securitate cibernetică eficiente, care vor contribui la consolidarea poziției Republicii Moldova în acest domeniu critic.

Read more...

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB

31.01.2024, Chișinău

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB.

În vederea consolidării Infrastructurii Calității în domeniul transformării ecologice PTB a înființat Fondul pentru Transformarea Verde. Inițiativa dezvoltată în cadrul proiectului dat are drept obiectiv identificarea problemelor și sprijinirea Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului estic, și anume Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, de a contribui la Transformarea Verde.

Proiectul contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor relevante pentru trecerea la o societate și o economie cât mai durabilă și mai prietenoasă cu mediu. Transformarea Verde se referă la trecerea cuprinzătoare către practici, tehnologii inovatoare și politici durabile din punct de vedere ecologic în diferite sectoare ale societății.

Activitățile proiectului vizează evaluarea  tuturor propunerilor depuse de către instituțiile Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului Estic prin prisma unui dialog și a unei cooperări strânse dintre acestea, care au tangență cu Transformarea Verde (Green Transformation).

Discuțiile s-au axat pe:

 • rolul instituțiilor din cadrul infrastructurii calității în cadrul Transformării Verzi;
 • susținerea produselor sustenabile din diferite sectoare economice (construcție, electrotehnice, farmaceutice).

Conform ordinii de zi reprezentanții din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, țări beneficiare în cadrul proiectului, au făcut o scurtă prezentare asupra măsurilor realizate în țara lor grație acestui proiect, au reflectat asupra experienței lor și au subliniat importanța realizărilor, după cu, urmează:

 • Avetis Gevorgyan, Armenia, a realizat o scurtă prezentare despre standardele pentru panourile fotovoltaice, care sunt esențiale pentru a dezvolta un cadru de referință comun pentru toți actorii implicați în industria energiei solare. Aceste standarde contribuie la protejarea intereselor consumatorilor, la creșterea încrederii în tehnologiile fotovoltaice și la promovarea unei surselor de energie mai durabile și mai eficiente;
 • Giorgi Chitadze, Georgia, substanțele organice și mediu înconjurător
 • Kamala Mammadzada, Azerbaidjan, a vorbit despre implementarea schemei de validare și verificare a gazelor cu efect de seră pentru a limita schimbările de densitate a gazelor cu efect de seră în atmosferă.

Termenul limită de aplicare în cadrul proiectului, va dura până la 30 aprilie 2024.

Pentru informații mai detaliate despre beneficiile, termenii limită cât și modul de aplicare, accesați linkul https://www.eastern-partnership.ptb.de/about-the-project/activities/ptb-fund-quality-infrastructure-for-green-transformation-qi4gt/

Read more...

Evenimente organizate cu suportul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”

Colaboratorii Centrului Național de Acreditare au participat la două evenimente organizate în cadrul  proiectului PTB ,,Quality Standards for Incrased in the Eastem Partenership Countrie”, organizate cu scopul realizării angajamentelor asumate de către RM față de UE la subiectul alinierii legislației RM în domeniul infrastructurii calității la prevederile legislației UE.

Ambele evenimente au fost moderate de către experții proiectului PTB Dr. Irene Flouda și Dr. Zachos Ioannidis.

La data de 15.01.2024, în incinta Institutului Național de Metrologie (INM), colaboratorii Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), alături de colegii din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al RM; Institutului Național de Metrologie (INM) și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR) au participat în cadrul workshopului, axat pe Legislația UE și EA 2/17 pentru Organismele Naționale de Acreditare și Ministerele din RM. În cadrul întâlnirii au fost examinate următoarele subiecte:

 • Acordul privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale ACAA, care prevede cerințe armonizate față de mărfurile comercializate pe teritoriul statelor membre UE;
 • Cadrul legislativ pentru comercializarea produselor, în conformitate cu Decizia 768/2008/EC;
 • Acreditarea cu scop de notificare, cerințele documentului EA-2/17 M: 2020.

 La data de 16.01.2024, a avut loc a doua întâlnire cu experții proiectului în incinta Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), în cadrul căreia au participat 10 colaboratori MOLDAC.

În debutul ședinței Directorul MOLDAC domnul Iurie FRIPTULEAC a făcut o scurtă prezentare a activității și realizărilor obținute de către MOLDAC, în ultima perioadă.

Principalele subiecte discutate au fost: cadrul legislativ general armonizat, reglementările tehnice pentru diferite tipuri de produse armonizate la cerințele legislației UE; provocările cu care se ciocnește MOLDAC în contextul acreditării cu scop de notificare. Vizita s-a finalizat cu o sesiune de întrebări-răspunsuri bazate pe bune practici și experiență din regiune.

Urmare părțile au convenit la organizarea unui curs de instruire pentru personalul evaluator MOLDAC, cu referire la cerințele față de tehnica de acreditare cu scop de notificare.

Read more...

Instruire privind versiunea noua a standardului ISO 15189:2022

Specialiștii MOLDAC acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

La data de 12 ianuarie 2024, Evaluatorii Șefi MOLDAC: Larisa NOVAC, Natalia ȘAPOVAL și Larisa BOBOC au participat, în format online, la cursul de instruire privind cerințele versiunii noi a standardului internațional ISO 15189:2022 “Laboratoare Medicale. Cerințe pentru calitate și competență”.

Instruirea a fost organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, și a întrunit 56 de persoane, reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare din Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Georgia.

Evenimentul a fost moderat de către Rozsa Ring și Stefan Wallerath, iar în calitate de formator, al sesiunii a fost dna.  Rodothea Koniotou consultantul PTB, expert pentru schema ISO 15189 din cadrul ONA (CYS-CYSAB).

Activitatea a avut drept scop, familiarizarea participanților cu cerințele noii versiuni a standardului ISO 15189:2022 prin prisma analizei comparative cu versiunea veche, ilustrând evoluția și îmbunătățirea continuă a acestui standard. Prin urmare, implementarea și conformitatea cu standardul SR EN ISO 15189 în laboratoarele medicale și alte servicii medicale contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la creșterea încrederii în competența acestor domenii.

Totodată, a fost prezentat documentul EA 4/17:2022, destinat organismelor naționale  de acreditare si laboratoarelor medicale. Acesta, oferă o descriere a domeniilor de acreditare fixe si flexibile aferente laboratoarelor medicale. În contextul discuțiilor avute, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de prevederile ce se conțin în acest document.

Read more...

Activitate din cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

28 decembrie 2023

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), a organizat cursul de instruire cu tematica „Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor/ materialelor pentru construcție în conformitate cu cerințele SM EN ISO/CEI 17065:2013, SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 și regulamentul UE 305/2011”.

Cursul a fost ținut de către formatorul din România, Maria-Ramona PINȚOI, Dr. inginer, cu o experiență bogată în domeniul certificării materialelor pentru construcție la conformitatea standardului internațional ISO/IEC 17065 și regulamentul UE 305/2011.

Astfel, 25 de persoane: colaboratori MOLDAC, evaluatori, experți tehnici, reprezentanți din cadrul organismelor de certificare  acreditate au participat prin intermediul platformei ZOOM, la acest curs.

Participanții la instruire au analizat principiile fundamentale și cerințele referitoare la procesul de certificare a materialelor pentru construcție. Totodată în cadrul instruirii participanții au discutat aplicații mai detaliate și exemplificate, ce țin de schemele de  certificarea conform ISO/IEC 17067 cu implicarea OEC acreditate pentru:

 • Domeniul reglementat și
 • Domeniul voluntar

În timpul instruirii, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de cerințele certificării materialelor pentru construcție.

Menționăm, că instruirea face parte din seria de instruiri organizate de către Centrul de instruire MOLDAC cu scopul dezvoltării competențelor și performanțelor atât a personalului MOLDAC cât și a personalului din cadrul organismelor de evaluare a conformității acreditate, precum și alinierea la legislația europeană.

Read more...

Activitate organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”

În perioada 18-20 decembrie 2023, la sediul MOLDAC, a fost organizat un curs de instruire cu suportul proiectului Parteneriatul Țărilor Estice, susținut de Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB).

Evenimentul a fost divizat în două sesiuni:

 • Cerințele pentru dezvoltarea schemei de acreditare ”ISO/IEC 17021 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Partea 1: Cerințe & ISO 14001 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare (2 zile);
 • Consultanță în dezvoltarea și implementarea strategiei de digitalizare (1 zi).

Cursului de instruire a fost susținut de către dl Wolfgang Breidenstein, șef Departament Certificare persoane și Sisteme de Management al Organismului Național de Acreditare din Germania DAkkS, și a inclus următoarele subiecte:

 • Informații de bază referitor la ISO/IEC 17021-1:2015;
 • Elemente ale legislației Europene;
 • Aspectele certificării conform ISO 14001;
 • Beneficii pentru industrie, economie și public;
 • Experiența DAkkS.

La eveniment au participat: personal MOLDAC, reprezentanți ai OEC acreditate in domeniul Sisteme de Management, reprezentanti al Autorităților in domeniul mediului.

În sesiunea a 2-a s-a discutat despre strategia de dezvoltare a unui Sistem Digitalizat MOLDAC care va facilita transparența, imparțialitatea și eficiența procesului de acreditare. Au fost prezentări referitor la harta etapelor în dezvoltare a noului Sistem Digital pentru MOLDAC precum și referitor la Sistemul Informațional și experiența DAkkS în domeniul digitalizării procesului de acreditare.

Read more...

Participarea la sedinta EA Working Group in the Health Care Sector Laboratory Medicine

În perioada 07- 08 decembrie 2023, Evaluatorii Șefi MOLDAC Larisa BOBOC și Natalia ȘAPOVAL, au participat la ședința grupului de lucru EA, membrii căreia sunt personal evaluator cu competență pentru schema de acreditare ISO/IEC 15189 Laboratoare Medicale. Ședința s-a desfășurat în or. Frankfurt, Germania.

Ședința a fost prezidată de domnul Rolf Straub, conducatorul grupului de lucru, care a trecut în revistă sarcinile grupului care sunt in derulare, și anume:

 • revizuirea documentului EA-4/20 G:2021 Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of-Care Testing (POCT);
 • rezultatele discuțiilor în cadrul Comisiei Europene vizavi de subiectul in house developed IVD;
 • Ghidul referitor la testele genetice, etc.

În cadrul ședinței a fost prezentat programul de activitate a grupului de lucru  pentru 2023-2024, subiectele de bază ce urmează să fie analizate în perioada 2023-2024 sunt :

 • tranziția la noua versiune EN ISO 15189, identificarea celor mai importante modificări;
 • Ghid NGS ;
 • aspecte ce țin de intelegenta artificiala, subiect tot mai actual pentru laboratoarele medicale.

Membrii grupului de lucru au primit din timp prin e-mail prezentarea, materialele și link-urile la documentele prezentate și discutate în cadrul ședinței. Astfel, membrii grupului de lucru au discutat mai multe probleme stringente ce țin de implementarea noului standard ISO 15189; posibilitatea revizuirii standardului pentru biobanking (RG 276) și necesitatea rețelei operaționale de biobanking din Europa EuroBioBank etc.

Următoarea ședință a grupului de lucru a fost stabilită pentru iunie 2024 și se va desfășura in Tbilisi, Georgia.

Read more...

Digitalizarea procesului de acreditare în continuă ascensiune

În acest sens, la data de 08.12.2023, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitalizarea proceselor operaționale.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitalizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

Expertul, a prezentat Raportul de evaluare a Sistemului Automatizat MOLDAC existent ”SIA Acreditare”. Raportul include examinarea detaliată a funcționalității sistemului, identificarea punctelor forte și punctelor slabe ale acestuia, precum și identificarea acelor zone care nu sunt acoperite de sistem. Spre final, au fost prezentate concluziile evaluării sistemului, inclusiv un șir de recomandări pentru dezvoltarea unui nou sistem digital al procesului de acreditare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității oferind interoperabilitatea datelor/informațiilor furnizate de instituțiile din domeniul infrastructurii calității și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării.

Read more...