Author - Alexandru

Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

Astăzi, 5 octombrie 2021 a avut loc o întâlnire a reprezentanților Centrului Național de Acreditare MOLDAC cu experții proiectului finanțat de  Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB) ,,Standarde ale calității pentru sporirea comerțului în parteneriatul estic”, în cadrul căruia participă 6 țări, inclusiv Republica Moldova. Scopul vizitei a fost obținerea feedback-ului din partea MOLDAC privind desfășurarea proiectului curent în domeniul acreditării, nivelul implimentării obiectivelor stabilite, impactul Covid-19 asupra procesului de acreditare, propuneri de îmbunătățire și impresiile generale referitor la proiect. De asemenea, s-a discutat despre derularea unui nou proiect, pentru perioada  2022-2025 si care ar fi propunerile MOLDAC pentru definirea obiectivelor viitorului proiect.
Read more...

Sesiunea de toamnă a Comitetelor de Certificare și Inspecție ale Cooperării Europene pentru Acreditare

Pe parcursul săptămînii curente, 28 septembrie – 1 octombrie 2021, au avut loc ședințele Comitetelor de  Certificare si Inspecție ale Cooperării Europene pentru Acreditare EA, participanți ai cărora au fost și specialiștii Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție ai Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). În cadrul ședințelor au fost discutate responsabilitățile fiecărui comitet, realizarea planurilor  de lucru stabilite pentru anul 2021, mersul implementării planului strategic al EA până în anul 2025, stabilirea locului desfășurării  ședințelor acestor comitete pentru anul 2022, etc. În cea de-a 2-a zi a Comitetului de Certificare a avut loc un workshop cu tematica ,,ISO/IEC 17021 – evaluările asistate” , iar pentru Comitetul de Inspecție – workshop privind calibrarea, verificarea în funcțiune și intermediară, sarcini de verificare în domeniul inspecției.
Read more...

Participarea la evaluare a expertului extern

În perioada 02-05.08.2021, în cadrul evaluării Organismului de Certificare produse al Institutului Național de Metrologie (INM), și pentru prima dată, în cadrul evaluării Laboratoarelor de Verificări Metrologice din cadrul SRL ,,Metron Lab”, SRL ,,ProgresLab”, SRL ,,Tehlab Service”, MOLDAC a fost implicat și un expert tehnic din domeniul metrologie legală.

Participarea Dumnealui în echipele de evaluare MOLDAC a adus un aport substanțial pentru buna desfășurare a evaluărilor, avînd în vedere activarea sa în calitate de șef al Departamentului științific de producere a măsurării masei din cadrul Întreprinderii de Stat ,,UCRMETRTEST-STANDART”, Kiev (Ucraina) mai mult de 15 ani.

Read more...

9 iunie – Ziua Mondială a Acreditării ! „Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvotlare Durabilă „

La 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării, care în fiecare an își îndreaptă atenția spre un anumit domeniu de activitate, considerat actual la nivel global. În acest an, genericul Zilei Mondiale a Acreditării ”Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” cuprinde un spectru mult mai larg de domenii, fiecare dintre ele menite să sporească conștientizarea fiecăruia asupra situației existente – un efort global pentru o lume mai bună. Acestea se rezumă în 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de activitați menite să faciliteze realizarea acestor obiective – toate fiind incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de liderii mondiali în cadrul Asambleei Generale a Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015. Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, anunțând că până în 2030 actorii cheie ai societății vor elimina de comun acord toate formele de sărăcie, vor combate inegalitățile și vor soluționa problemele legate de mediu și schimbările climatice. Reieșind din complexitatea și volumul de informație care trebuie prezentat publicului, tematica zilei din acest an, a fost divizată în trei componente mari: Oameni, Planetă și Prosperitate, fiecărei componente atribuindui-se câte 5 Obiective de Dezvoltare Durabilă. La nivel Internațional, organizațiile IAF și ILAC au identificat rolul acreditării în vederea acordării sprijinului pentru implementarea ODD, elucidate în Broșura WAD2021 dedicată acestui an. Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), precum și a Acordurilor de Recunoaștere Reciprocă cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC MRA) și Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF MLA), are menirea de a spori conștientizarea populației la nivel local privind beneficiile acreditării în viața de zi cu zi. Acest rol a fost îndeplinit cu succes de mai bine de 15 ani, atât prin implementarea politicii de stat în domeniul acreditării și evaluării conformității, cât și prin prisma diferitor activități organizate și desfășurate în comun cu Autoritățile, reprezentanții entităților acreditate și ai altor părți interesate. Este important ca toți oamenii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, să participe în mod incluziv la implementarea ODD, indiferent de vârstă, sex, etnie, religie, naționalitate sau situație financiară. Agenda 2030 este Agenda tuturor pentru toți, în special pentru oamenii marginalizați. La rândul său, MOLDAC își va continua activitatea în domeniul acreditării pentru a atinge aceste obiective împreună cu întreaga țară! Pentru mai multe informații accesați link-urile de mai jos: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Read more...

În atenția tuturor părților interesate

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) Vă invită să participați la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Acreditării cu tematica „Acreditarea: Sprijinirea implementării obiectivelor pentru dezvoltare durabilă”, care va avea loc la data de  09.06.2021. Evenimentul este organizat de Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF) și Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC). Agenda evenimentului o găsiți aici. Toate părțile interesate sunt încurajate să participe la eveniment accesând link-ul de mai jos: https://bit.ly/34A7OQI
Read more...

Ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii

La data de 31.05.2021, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) împreună cu reprezentanții Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru în vederea discutării problemelor cu care se confruntă MOLDAC în procesul de acreditare, și anume:

 • Acreditarea Organismelor de Evaluare a conformității în:
 • domeniul reglementat, unde sunt aplicabile module (proceduri de evaluare a conformității);
 • domeniul reglementat, unde este aplicabil doar Moldulul A Controlul intern al producției (fără implicarea unui OEC de terță parte)(produse electrice, jucării, etc.);
 • domeniul nereglementat.
 • Acreditarea în domeniul metrologiei legale – acreditarea LVM.

În rezultatul ședinței, au fost stabilite un șir de acțiuni ce urmează a fi întreprinse de MEI, cât și de MOLDAC în scopul depășirii problemelor existente.

Read more...

Acreditarea în sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Anual, organizațiile internaționale pentru acreditare ILAC și IAF își consolidează forțele pentru a crea conținuturi dedicate Zilei Mondiale a Acreditării, care este sărbătorită anual la 9 iunie.

În acest an, ILAC și IAF și-au propus să demonstreze rolul acreditării în susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă – ODD (Sustainable Development Goals). Aceste Obiective au fost formulate în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă în 2012, cu scopul de a soluționa cele mai persistente provocări cu care se confruntă populația globului.

În cadrul ședinței Asambleei Generale a Națiunilor Unite din 25 septembrie 2015, au fost stabilite 17 Obiective, precum și un Plan de Acțiuni pentru oameni, planetă și prosperitate, care urma a fi implementat de toate țările și părțile interesate astfel, încât următorii 15 ani să fie inițiate acțiuni de importanță critică pentru umanitate și planetă. Pagina oficială a Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova conține un șir de informații utile privind naționalizarea ODD, precum și monitorizarea implementării acestora.

MOLDAC, în calitate de membru deplin al organizațiilor internaționale pentru acreditare ILAC și IAF, și-a propus inițierea unei campanii de familiarizare a părților interesate privind rolul acreditării în vederea susținerii acestei campanii globale. Săptămânal, urmează a fi distribuite pe paginile oficiale ale MOLDAC informații utile aferente celor 17 ODD-uri, în scopul informării în masă a necesității consolidării și implicării în vederea obținerii unui rezultat comun.

Read more...

Promovarea produselor ecologice din Republica Moldova pe piețele europene și internaționale.

La 15 iulie curent, în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a avut loc o ședință de lucru cu Secretatul de Stat dnul Mihail Machidon, directorul MOLDAC dna Eugenia Spoială și reprezentanții Organismelor de Certificare a produselor ecologice cu privire la Recunoașterea certificatelor eliberate de Organismele de certificare a produselor ecologice, acreditate de MOLDAC,  care este recunoscut la nivel european și internațional, fiind semnatar al EA BLA, ILAC MRA și IAF MLA.

În cadrul ședinței s-au discutat:

 • Cerințe specifice față de procesul de recunoaștere a Organismelor de Certificare produse ecologice de către Comisia Europeană.
 • Cerințele pentru elaborarea și evaluarea pachetului de documente, pentru depunerea solicitării de recunoaștere.
 • Cerințe pentru acreditarea Organismelor de Certificare produse ecologice care solicită recunoaștere.
 • Gradul de implementare a cerințelor europene în procesul de certificare a produselor ecologice.
 • Rolul autorităților de reglementare și suportul de Stat în procesul de recunoaștere de către Comisia Europeană.

Urmare a acestei ședințe, atît reprezentanții MADRM, MOLDAC, cît și a Organismelor de Certificare, au avut parte de un panel de discuții de importanță majoră în vederea depășirii obstacolelor și identificarea oportunităților în procesul de recunoaștere la nivel international a organismelor de certificare produse ecologice, acreditate de către MOLDAC.

Read more...

Vizita de lucru a dl Ministru Sergiu RAILEAN la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

La 13 iulie 2020  dl  Sergiu RAILEAN, Ministru al Economiei și Infrastructurii a efectuat o vizită de lucru la Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Scopul vizitei ministrului a fost informarea d-lui Ministru cu activitatea specifică a MOLDAC, probleme întimpinate in procesul acreditarii in contextul crizei pandemice.

Directorul MOLDAC, dna Eugenia Spoială a comunicat ca principala realizare a MOLDAC este obținerea statutului de semnatar al Acordurilor de Recunoaștere cu Organizațiile Internaționale si Europene pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformității.

In cadrul ședinței au fost comunicate următoarele:

 • punctele forte pe care MOLDAC le-a dobândit in urma obținerii recunoașterii la nivel European și Internațional dar si pe parcursul a 16 ani de activitate,
 • probleme si provocări care vizează întreg sistemul de evaluare a conformității și acreditare,
 • rolul autorităților de reglementare în stabilirea cerințelor referitoare la evaluarea conformității pentru produsele din domeniul reglementat cât şi a cerințelor specifice pentru recunoașterea organismelor de evaluare a conformității,
 • dezvoltarea domeniilor și subdomeniilor noi de acreditare solicitate de economia națională.

MOLDAC apreciază susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii a MOLDAC in rezultatele obținute continuu de echipa MOLDAC pentru promovarea produselor autohtone pe piețele externe.

Read more...

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2020

În fiecare an, la 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării. Fiecare Organism de Acreditare din lume, fiecare angajat al acestuia, dar și fiecare reprezentant al părților interesate din domeniu cunoaște rolul și aportul pe care acreditarea îl are în oferirea unei vieți mai sigure pentru fiecare. Primul eveniment organizat în acest sens a fost în 2008. De mai mult de 10 ani, acest eveniment servește drept instrument pentru promovarea valorii acreditării de către organismele de acreditare, organismele de standardizare, dar și organismele de evaluare a conformității.

În acest an, evenimentele consacrate acestei sărbători poartă genericul ”Creșterea Încrederii în Siguranța Produselor Alimentare”. Pentru consumatorii din întreaga lume, accesul la produse alimentare sigure este o cerință esențială în vederea menținerii sănătății generale. Termenul siguranța alimentului descrie toate practicile care sunt utilizate pentru a păstra produsele alimentare sigure, ceea ce impune ca toți actorii din acest lanț, începând cu fermierii/producătorii și finisând cu furnizorii, să fie conștienți de necesitatea respectării cerințelor stabilite în standardele și regulamentele utilizate.

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de Organism Național Unic de Acreditare, fiind recunoscut la nivel European și Internațional prin prisma semnării Acordurilor de Recunoaștere EA-BLA (cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare), ILAC MRA (cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor) și IAF MLA (cu Forumul Internațional pentru Acreditare), în fiecare an organizează activități tematice, la care invită  toate părțile interesate, pentru a spori conștientizarea fiecăreia în importanța acreditării pentru viața de zi cu zi.

Scopul IAF MLA și ILAC MRA este de a asigura consumatorilor finali încrederea în datele și certificatele de atestare a competenței tehnice și imparțialității activităților organismelor de evaluare a conformității (în continuare OEC). Acreditarea acordată de către organismele de acreditare, care sunt semnatari ai IAF MLA și ILAC MRA, este recunoscută pretutindeni, în baza  abordărilor univoce de acreditare recunoscute, prin reducerea costurilor și adăugarea valorii industriei și consumatorilor. Rezultatele încercărilor, inspecțiilor, certificărilor sistemelor de management, produselor, persoanelor, validării/verificării și alte activități similare, a organismelor de evaluare a conformității, servesc drept temei de încredere în cazul comerțului global.

În cadrul Consiliului de Acreditare – organ consultativ al MOLDAC, participă reprezentanți ai părților interesate, inclusiv și reprezentanți a autorității cu funcții de reglementare în domeniul produselor alimentare - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În Republica Moldova, autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor este Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). ANSA monitorizează activitatea a 4 Laboratoare de Încercări (LÎ) și a 2 Organisme de Certificare (OCpr), acreditate de MOLDAC, și anume:

 • Laboratorul Central Fitosanitar – LÎ
 • Laboratorul Central de Testare a băuturilor Alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate – LÎ/OCpr
 • Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de uz Fitoasanitar și a Fertilizanților – LÎ/OCpr
 • Centrul Republican de Diagnostică Veterinară – LÎ

Pe lângă organismele menționate, în Republica Moldova sunt și alte Laboratoare de încercări și Organisme de Certificare acreditate în acest domeniu, atît de stat, cît și private, aportul lor pentru sprijinul siguranței produselor alimentare fiind de o deosebită importanță pentru fiecare cetățean, cum ar fi:

 • Laboratoare de Încercări: 6- de stat și 14– private.
 • Organisme de Certificare produse: 2 de stat (CEEP; CMAC) și 5 private (Conservstandard; ICC; Certificat Eco; Control Union Dnjestr; Bio Cert Tradițional), dintre care 3, prestează servicii de certificare în domeniul produselor agroalimentare ecologice.

Astfel, MOLDAC, în domeniul Produselor Alimentare, a acordat acreditarea la 32% dintre Laboratoarele de Încercări și 47% de Organisme de Certificare Produse din numărul total de OEC acreditate.

MOLDAC  tinde să fie la curent cu abordările la nivel european în ceea ce privește acreditarea OEC în acest domeniu prin participarea personalului MOLDAC la grupul de lucru al Cooperării Europene pentru Acreditare EACC WG Food – Siguranța alimentelor. De asemenea, reprezentanții MOLDAC participă bienal la ședințele comitetelor tehnice privind Acreditarea Laboratoarelor (EA LC) și Acreditarea Organismelor de Certificare (EA CC), la care de asemenea participă și reprezentanți ai autorităților în domeniul siguranței alimentare.

Produsele alimentare sigure sunt esențiale pentru siguranța nutrițională, dezvoltarea umanității, economia transfrontalieră și comerțul internațional, comerțul global al produselor alimentare devenind foarte complex și interconectat în ultima perioadă. Acreditarea este instrumentul menit pentru sporirea încrederii în calitatea produselor consumate, fiind utilizat atât de autoritățile de reglementare, cât și de consumatori. Fiind unul dintre factorii care susțin atingerea Scopurilor Dezvoltării Sustenabile ce țin de siguranța alimentelor, acreditarea își are aportul primordial în:

 • Micșorarea nivelului sărăciei
 • Micșorarea foamei la nivel global
 • Dezvoltarea sănătății și siguranței
 • Salubrizarea și menținerea apelor curate
 • Locuri de muncă decente și creșterea economică
 • Dezvoltarea Industriei, Inovațiilor și Infrastructurii
 • Dezvoltarea sustenabilă a orașelor și Comunităților

Din 365 de zile din an, doar una este dedicată sărbătoririi rezultatelor pe care fiecare le obține zilnic în acest domeniu. Să sărbătorim această zi, Ziua Acreditării, prin rezultate mai bune, dedicație și lucru în echipă la nivel global!

Broșura Zilei Mondiale a Acreditării 2020

Declarația Comună a Președinților IAF și ILAC

Read more...