Evenimente

Participarea la conferința organizată de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică

La data de 4 iulie 2024, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Resurse Umane, au participat în cadrul conferinței organizate de către Agenția Servicii Publice în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică, cu tematica „Managementul calității pentru o reformă eficientă a administrației publice”.

La eveniment au participat reprezentanți din cadrul: Cancelariei de Stat, Parlamentului RM, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, experții Tihana Puzić (director adjunct al Centrului european de resurse CAF la EIPA) și Nick Thijs (expert OECD/SIGMA).

Spikerii evenimentului, au abordat subiecte esențiale, după cum urmează:

 • îmbunătățirea calității în administrația publică, strategii eficiente de management și bune practici în implementarea reformelor în curs de desfășurare din Republica Moldova;
 • reingineria serviciilor publice în Parteneriatul Estic;
 • prezentarea modelul CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova. CAF reprezintă liniile directoare europene pentru excelență în domeniul guvernării și organizării publice. Programul contribuie la reforma sectorului public și cuprinde formarea angajaților din toate categoriile din cadrul organismelor administrației publice;
 • panel de discuții cu sesiune de întrebări și răspunsuri la tema “Managementul calității totale ca instrument pentru creșterea performanței în administrația publică”.

MOLDAC este una dintre instituțiile publice din Republica Moldova care implementează modelul CAF, care reprezintă un instrument european de management al calității, conceput special pentru instituțiile publice, cu scopul de a îmbunătăți continuu procesele și a asigura transparență și eficiență în utilizarea resurselor.

Read more...

Curs de instruire organizat de către ASRO – SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă

În perioada 26-27 iunie 2024, personalul evaluator MOLDAC cu competență în acreditarea organismelor de certificare sistem de management, au participat, la un curs de instruire cu genericul “SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management”. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea a avut loc în contextul extinderii Domeniului de Competență MOLDAC, pentru schema de acreditare SM SR EN ISO/CEI 17021-10, și anume schema sectorială ISO/IEC TS 17021-10 +ISO 45001 - Organisme de Certificare Sisteme de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

În cadrul instruirii au fost precizate cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de auditare și certificare a sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea, s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO.

Conform agendei cursul de instruire a inclus atât sesiuni interactive, discuții și exerciții individuale cât și exerciții practice.

Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Read more...

EA Working Group Health Care

În perioada 26—27 iunie curent, Evaluatorii Șefi MOLDAC Larisa BOBOC și Natalia ȘAPOVAL, au participat la ședința grupului de lucru EA (Working Group in the Health Care), membrii căreia sunt personal evaluator cu competență pentru schema de acreditare ISO 15189 Laboratoare Medicale (LM). Ședința s-a desfășurat în or. Tbilisi, Georgia.

Evenimentul a întrunit 29 de participanți din cadrul a 24 de Organisme Naționale de Acreditare membre EA.

Agenda evenimentului a inclus mai multe subiecte, printre cele mai importante au fost:
- conducătorul WGHC Rolf Straub a prezentat decizia de punere în aplicare (UE) 2024/581 a comisiei din 16 februarie 2024 privind standardul armonizat pentru acreditarea laboratoarelor medicale, elaborat în sprijinul Regulamentului (CE) nr. 765/2008;

- au fost prezentate deosebirile cheie dintre cerințele versiunii vechi și cele a versiunii noi a standardului ISO 15189:2022, prin prisma unei analize comparative ilustrând evoluția și îmbunătățirea continuă a acestui standard si analizând acele aspect asupra cărora trebuie să pună accent echipa de evaluare, de ex. analiza riscurilor, imparțialitatea etc. Participanții au făcut schimb de păreri, privind abordarea cazurilor de acordare a acreditării inițiale la cerințele versiunii noi a standardului ISO 15189:2022 cât și cazurile de trecere la versiunea nouă standardului pentru OEC-urile deja acreditate la versiunea veche a acestui standard;

- au fost prezentate rezultatele sondajului organizat de WGHC cu referire la unele dificultăți cu care se confruntă ONA în procesul de acreditare a LM, și anume: domeniile de acreditare, flexibilitatea domeniilor de acreditare, acreditarea LM cu multe locații, acreditarea POCT, etc. MOLDAC a participat la acest sondaj, chiar daca are acreditate doar 7 LM;

- au fost prezentate rezultatele activității ISO TC 212 WG1 „Calitate si competența LM”.

Documente care recent trebuie sa apară in sprijinul LM:

 • ISO/TS 23824 “Guidance on application of ISO 15189 in anatomic pathology"ISO 5649 Concepts and specifications for the design, development, implementation, and use of laboratory-developed tests”;
 • ISO/TS 22583 “Ghid pentru supervizori si operatori ai echipamentelor POCT”;
 • ISO/AWI 22367 “Application of risk management to medical laboratories” actualizare;
 • ISO/AWI 24051-1 “General principles for the application of artificial intelligence in medical laboratories” Focus on specificities Base: ISO/IEC 22989 “Artificial intelligence concepts and terminology”;

Documente planificate pentru elaborare:

 • ISO/PWI TS 24069 “Guidance on personnel training and competence” Guidance of ISO 15189;
 • ISO/PWI TS 21385 “Guidance for emerging technologies intended for medical laboratory use”;
 • ISO/PWI TS 17849 “Guidance on the validation and verification of quantitative and qualitative methods”;

A fost prezentat proiectul ghidului EA-X/XX:20XX Guideline for the Accreditation of Laboratories carrying out Genetic Testing using Next Generation Sequencing (NGS) – un document pentru personalul din cadrul ONA.

Acest document, descrie detaliat modul de evaluarea a LM care au in activitatea sa BM NGS. Proiectul final urmeaza sa fie prezentat în cadrul ședinței Comitetului Laboratoare din septembrie 2024.

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În cadrul Centrului de Instruire MOLDAC,în perioada 19-21 iunie 2024, se desfășoară cursul de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC  17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”, pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC 17025:2018.

 La instruire participă 24 de persoane, reprezentanți din cadrul laboratoarelor de încercări acreditate, laboratoarelor care planifică să implementeze un SM la cerințele standardului ISO/IEC 17025, cât și  personal extern MOLDAC.

Activitatea are drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul laboratoarelor de încercări.

Pe parcursul instruirilor participanții vor fi familiarizați cu următoarele subiecte:

 • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
 • Însușirea și fundamentarea cunoștințelor impuse de către standardului internațional SM EN ISO/IEC  17025:2018;
 • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018 pentru auditarea Sistemului de Management;
 • Activități practice.

Cursul este livrat de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor de Încercări:

 • Dna Larisa NOVAC, Vicedirector MOLDAC, Evaluator Șef DA/LAB;
 • Dna Rodica GONCEAR, Evaluator Șef DA/LAB;
 • Dl Petru COVRIG, Evaluator Șef DA/LAB.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Read more...

Tema Conferință dedicată Zilei Mondiale a Acreditării  #WAD2024

Prin decizia comună a Asambleei Generale IAF/ILAC, ziua de 9 iunie este declarată Ziua Mondială a Acreditării, pentru a conștientiza la nivel mondial importanța esențială a acreditării în diverse sectoare. Genericul din acest an fiind:  ,,Acreditarea: Consolidarea zilei de mâine și modelarea viitorului”.

La data de 14.06 2024, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), a organizat o conferință dedicată Zilei Mondiale a Acreditării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților de reglementare, organismelor de evaluare a conformității, Băncii Mondiale, mediu de business, care și-au împărtășit atât experiența, realizările din domeniu de activitate, cât și problemele, provocările și lacunele cu care se confrunta zi de zi.

La eveniment a participat, doamna Cristina Ceban –secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a menționat rolul acreditării în dezvoltarea economiei țării noastre prin asigurarea plasării pe piață a produselor și serviciilor conforme la cerințele standardelor internaționale, europene, legislației naționale cât și aportul acreditării la eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului și favorizarea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor prestate de către agenții economici din Moldova, pe piețele externe.

Cuvânt de salut a avut, dl Iurie FRIPTULEAC, directorul MOLDAC, care a mulțumit  tuturor pentru disponibilitate de a participa în cadrul conferinței și a punctat că evenimentul vine să ridice gradul de conștientizare a acreditării, la nivel național și mondial, a contribuţiei semnificative pe care o are acreditarea în dezvoltarea durabilă și prosperă a unei societăți.

Organizatorii au provocat participanții să-și testeze cunoștințele generale în domeniul acreditării prin participare la activități interactive și discuții pe diferite subicte comune.

MOLDAC adresează cuvinte de mulțumire către toți spikerii, participanții; prin participarea Dumneavoastră, prezentările și ideile generoase, valoarea evenimentului a sporit considerabil, constituind o puternică incurajare și încredere în viitoarele realizări. 

Read more...

Tema Activități în cadrul Proiectului Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic (PTB).  

Specialiștii MOLDAC, acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

La data de 13.06.2024, Alina MATOȘA, Responsabil Comunicare în cadrul MOLDAC, a participat în cadrul workshop-ului organizat cu suportul proiectului Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic (PTB).

La instruire au participat 40 de persoane din țările beneficiare ale proiectului: Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Georgia și Moldova, și a avut drept scop, dezvoltarea abilităților profesionale ale comunicatorilor din toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității.

Unul dintre cel mai eficient mecanism de comunicare între politic, autorități de reglementare pe de o parte și societate, instituții publice, experți pe de altă parte - este considerată Nota Analitică (Policy briefs). Utilizată de către ISO, EA, CASCO, UN nota analitică reprezintă un scurt rezumat, pe un subiect care necesită factori de decizie guvernamentali, și are drept scop inițierea unui panel de discuții pe un subiect de importanță socială.

Workshop-ul a fost divizat în două părți:

 • partea teoretică – a fost prezentată structura, importanța, grupul țintă căruia adresăm Nota Analitică ș.a
 • partea practică - participanții au fost divizați în patru grupe, fiecare grupă a analizat cite o Notă Analitică, transmisă prin mail din timp, prin prisma corespunderii la cerințele structural și a venit cu propuneri de îmbunătățire.

Worksop-ul face parte dintr-o serie de activități, care vor fi organizate de către PTB până în luna septembrie 2024.

Read more...

Semnarea acordului de colaborare dintre Institutul de Standardizare (ISM) și Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

12 iunie 2024, Institutul de Standardizare (ISM) și Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) au semnat un Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de către Adrian BUNDUC, Director interimar al ISM și Iurie FRIPTULEAC, Directorul MOLDAC.

Scopul Acordului constă în realizarea unei cooperări mai strânse și a unui schimb de informații mai eficient în vederea dezvoltării Sistemului Național de Acreditare și Evaluare a Conformității și a Sistemului Național de Standardizare, în conformitate cu practicele europene și internaționale.

Potrivit prevederilor Acordului de colaborare, vor avea loc întâlniri periodice la nivelul conducerii autorităților sau a structurilor din subordine, în vederea creării grupurilor de lucru mixte, organizarea în comun a seminarelor , workshop-urilor, trainig-urilor, planificarea și organizarea unor acțiuni comune, printre care, promovarea activității de standardizare și acreditare prin elaborarea de spoturi informaționale, broșuri și alte acțiuni de interes comun.

Directorul MOLDAC, Iurie FRIPTULEAC a menționat importanța consolidării capacităților instituțiilor pentru trecerea la o societate și o economie cât mai durabilă prin asigurarea consumatorilor cu produse conforme și sigure și promovarea unei politici comune în domeniul standardizării și acreditării.

Acordul va constitui un instrument eficient de colaborare și va contribui la dezvoltarea și intensificarea  relațiilor dintre aceste instituții pe mai multe filiere.

Read more...

EA CC Working Group Food

În perioada 4-5 iunie 2024, Rodica Goncear, evaluator șef din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat in cadrul grupului de lucru EA CC Working Group Food. Evenimentul s-a desfășurat la București, România și a fost găzduit de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.

Evenimentul a fost moderat de către Evelyne Kroese –din cadrul ONA din Olanda (RvA) si de către Stefania Scevola – din cadrul ONA din Italia (Accredia) și a întrunit reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare, semnatare al acordului de recunoaștere reciprocă (EA MLA), dar și proprietari ai schemelor de certificare produse alimentare.

Grupul de lucru a avut drept scop identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă Organismele de Acreditare în timpul evaluării OCsmsa; OCpr alimentare, OC PDO/PDI și OCprec; totodată participanții au făcut schimb de experiență și practici utile.

Printre cele mai importante subiecte abordate în cadrul grupului de lucru, au fost:

 • tranziția la ISO 22003-1 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, inclusiv identificarea celor mai mari provocări cu care se confruntă OEC-urile în implementarea cerințelor acestui standard. În conformitate cu IAF MD 27:2023 Cerințe de tranziție pentru ISO 22003-1:2022, perioada de tranziție de la ISO/TS 22003:2013 la ISO 22003-1:2022 se va încheia la 30 iunie 2025;
 • IAF MD 16:2024, obligatoriu din 30 iunie 2025, care specifică criteriile normative pentru organismele de acreditare, ce evaluează și acreditează OEC-uri care auditează și certifică Sisteme de Management al Siguranței Alimentelor; IAF MD 16:2024 - MD 7.4.5.7 specifică necesitatea efectuării unei evaluări asistate al unui audit de certificare inițială, inclusiv etapa 1, ca parte a acreditării inițiale si cel puțin o evaluare asistata pe ciclu de acreditare care să includă un audit de certificare inițială etapa 2 sau un audit de recertificare;
 • au fost analizate recomandările, privind certificatele de acreditare conform ISO/IEC17065 pentru produse alimentare/furaje, care specifică faptul că "Într-un certificat acreditat pentru produse alimentare/furaje, nu este permisă includerea unei mențiuni care are legătură cu un regulament european care nu face parte din domeniul de aplicare al certificării, deoarece ar putea induce în eroare certificatul acreditat. A se vedea EN-ISO/IEC 17065, 3.10 și 7.7.1.” Această propunere a grupului de lucru va fi înaintată pentru aprobare la ședința Comitetului de Certificare EA, care va avea loc in toamna anului 2024, în orașul Bruxelles, Belgia;
 • ISO 22003-2 “Siguranţa alimentelor. Partea 2: Cerinţe pentru organismele care efectuează evaluarea şi certificarea produselor, proceselor şi serviciilor, inclusiv un audit al sistemului de management al siguranţei alimentelor” - nu concretizează clar de când ar trebui implementat acest standard, respectiv, acest lucru rămâne la decizia ONA. Conform recomandărilor Comitetului Tehnic (ISO/TC 34), acest standard poate fi utilizat de către proprietarii schemelor de certificare in dezvoltarea/actualizarea acestora.
 • TFG Organic (EA/IAF) - a fost relatată situația la zi privind acreditările legate de agricultura ecologică - pentru perioada iunie 2023 - aprilie 2024– nici un feedback cu DG AGRI; 50 din 65 de OC și-au depus dosarele tehnice pentru recunoaștere, privind agricultura ecologică, de către Comisia Europeana; Conform REG 2021/1698 art. 3 și 4 (EA 3/12) - toate categoriile privind produsele ecologice trebuie evaluate prin evaluări asistate, cel puțin o dată, la fiecare 4 ani;
 • pentru DOP/IGP – Regulamentul UE 2023/2411 privind protecția indicațiilor geografice pentru produsele artizanale și industriale și de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1001 și (UE) 2019/1753 - noul regulament a intrat în vigoare în a 20-a zi de la publicare și se aplică din mai 2024. Documentul EA 3/02 – s-a propus revizuirea privind actualizarea domeniului de acreditare pentru noul regulament și ajustarea domeniului de aplicare.

Următoarea ședința a grupului de lucru EA CC Food, va avea loc pe 03-04 iunie 2025.

Read more...

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2024 (#WAD2024)

Ziua Mondială a Acreditării a fost constituită în 2007, ca urmare a unei inițiative comune a Cooperării Internaționale pentru Acreditare a Laboratoarelor (ILAC) și Forumului Internațional de Acreditare (IAF). Prima celebrare a avut loc la 9 iunie 2008, având tema „Acreditare: oferirea încrederii pe piața globală”. De-a lungul anilor, genericul Zilei Mondiale a Acreditării s-a axat continuu pe diferite aspecte ale acreditării, aducând lumină asupra importanței acesteia în scopul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și îmbunătățirii calității produselor.

Ziua Mondială a Acreditării are o importanță imensă ca platformă globală pentru a creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța esențială a acreditării în diverse sectoare. Acreditarea joacă un rol crucial în oferirea încrederii consumatorilor, întreprinderilor și autorităților de reglementare, asigurându-se că produsele, serviciile și sistemele respectă standardele recunoscute la nivel internațional. Acreditarea facilitează accesul produselor pe piață, încurajează comerțul internațional și protejează sănătatea și siguranța publică.

În plus, această zi oferă o oportunitate de a recunoaște și de a aprecia contribuțiile aduse de organismele de acreditare, profesioniștii în evaluarea conformității și alte părți interesate care susțin continuu calitatea și integritatea în domeniile respective.

În anul 2024 genericul Zilei Mondiale a Acreditării este ,,Acreditarea: Consolidarea zilei de mâine și modelarea viitorului” și își propune să atragă atenția asupra modului în care acreditarea poate oferi încredere în noile tehnologii, digitalizare și sustenabilitate, pe măsură ce lumea trece printr-o schimbare transformatoare. Printr-o serie de evenimente, ateliere și campanii organizate cu această ocazie, semnificația acreditării este transmisă în mod eficient unui public mai larg.

Având în vedere Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE, statulul de candidat pentru aderare la UE, MOLDAC în calitate de organism național unic de acreditare în Republica Moldova, servește drept suport în consolidarea eforturilor comune pentru creșterea competitivității produselor autohtone, contribuie la transpunerea eficiență în practică a prevederilor legislației europene, în ceea ce privește calitatea produselor, precum și a prevederilor ce țin de evaluarea conformității și plasarea produselor pe piață europeană.

Cu acest prilej, MOLDAC adresează sincere felicitări tuturor celor care activează în domeniul acreditării și evaluării conformității dorindu-le sănătate, perseverență și dedicație continuă. Profesionalismul, experiența, competența, perseverența constituie calitățile cheie pentru care merită cele mai înalte aprecieri.

Pentru mai multe informații furnizate de către ILAC și IAF legate de ziua mondială a acreditării accesați:

 • WAD 2024 broșura promoțională aici.
 • WAD 2024 declarația comună a președinților ILAC și IAF aici.
Read more...

MOLDOVA DIGITAL SUMMIT #MDS24

În perioada 6-8 iunie 2024, Alexandr ZIAEV Responsabil Tehnologii Informaționale și Alina MATOȘA Responsabil Comunicare din cadrul MOLDAC au participat în cadrul celui mai mare eveniment digital al țării – Moldova Digital Summit, sub genericul „Powering a 100% Digital Tomorrow”. Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău Arena și a întrunit oficiali, experți internaționali și locali, inovatori, autori de renume mondial, lideri de opinie, precum și oameni pasionați de digitalizare și inovație.

Timp de trei zile au avut loc discuții despre: transformarea digitală în domeniul serviciilor digitale, afaceri, competențe și infrastructură, având o agendă de discuții, paneluri și workshopuri la subiecte de la inteligența artificială și inovații tehnologice, până la servicii publice digitalizate, integrarea în piața digitală și dezvoltarea unui ecosistem digital global.

 • peste 50 de experți internaționali și locali;
 • 25 paneluri de discuție și workshopuri tematice;
 • Zona EXPO –unde giganți tehnologici precum Mastercard, Orange, Google, Fortinet și IBM, alături de agenții guvernamentale, companii, startup-uri și mediul academic au prezentat inovațiile, serviciile și soluțiile digitale în timp real.

Acestea sunt doar unele dintre subiectele abordate în cadrul summitului:

- Lansarea EVO, aplicație integrată de interacțiune a cetățenilor cu statul, care va transforma modul în care accesăm serviciile publice.

- Prezentarea MIA Plăți Instant, o soluție care facilitează tranzacțiile rapide și sigure – acceptarea plăților prin QR sau prin intermediul unui singur click.

- Prezentarea Programului „Europa Digitală”, care deschide accesul la fonduri europene semnificative pentru Republica Moldova.

- Semnarea Memorandumului de înțelegere între Moldova Innovation Technology Park (MITP) și Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SRTIP) din Emiratele Arabe Unite, marcând un pas important în cooperarea internațională pentru inovație.

- Prezentarea buletinului de identitate digital, un pas major spre o societate digitală integrată.

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), în contextul digitalizării serviciilor de acreditare optează pentru soluții inteligente, accesibile, sustenabile și inovative.

Read more...