Evenimente

Ședință de lucru cu experți externi

În perioada 18-20 ianuarie se desfășoară evaluarea în scop de reînnoire a acreditării a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției al MAI.
În echipa de evaluare desemnată în acest scop, au fost invitați 3 experți judiciari din România - competenți în domeniile solicitate de CTCEJ.
Read more...

Ședința extraordinară a Asambleei Generale EA

Urmare a webinar-ului organizat la nivel ILAC/IAF, privind fuzionarea ILAC/IAF într-o organizație unică (detalii puteți citi în articolul MOLDAC disponibil aici), conducătorii Organismelor de Acreditare membre ale Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) s-au întrunit într-o ședință extraordinară a Asambleei Generale, în vederea discutării detaliate a subiectelor abordate în cadrul webinar-ului respectiv.

Ședința s-a desfășurat la 17 decembrie 2021, în regim online. Pe ordinea de zi au fost puse două subiecte, ambele fiind de o importanță majoră pentru toate organismele de acreditare semnatare ale acordurilor de recunoaștere ILAC-IAF, și nu numai.

Primul subiect discutat ține de procesul de fuzionare a organizațiilor internaționale ILAC și IAF. O atenție sporită a fost acordată categoriilor de membri, inclusiv criteriilor care urmează a fi stabilite pentru fiecare categorie. În atenția organismelor de acreditare a fost transmis spre comentare un document, care conține o parte din Statutul organizației care urmează să fie creată. Documentul prevede aspecte ce țin de categoriile de membri, modalitatea de votare și structura organizatorică a noului organism. Președintele EA a menționat care aspecte trebuie considerate, și care articole necesită o atenție sporită din partea membrilor EA, astfel încât poziția EA să fie uniformă la nivel internațional.

Un alt subiect discutat a făcut referire la Baza de Date globală IAF CertSearch - lansată în primăvara anului 2019, pentru Organismele de Certificare Sisteme de Management (OCsm). IAF CertSearch reprezintă un instrument online, creat în scopul facilitării procesului de validare a certificărilor acreditate, în timp real. Reieșind din mai multe constrângeri identificate în timpul lansării acesteia, a fost necesară implicarea unui grup de lucru, creat pentru remedierea tuturor probelemelor identificate. Urmare a mai multor ședințe consecutive, a fost propusă schimbarea platformei pe care a fost inițial creată baza de date, cu includerea ulterioară a altor tipuri de organisme de certificare.

Read more...

ILAC/IAF Webinar – Construirea Noii Organizații Unice pentru Acreditare la nivel internațional

La 13 decembrie, în regim online, organizațiile internaționale pentru acreditare ILAC și IAF au întrunit peste 100 de reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare în cadrul unui webinar, organizat cu scopul de a explica detailat procesul de fuzionare a organizațiilor ILAC-IAF – proiect în plin proces de implementare.

În cadrul webinar-ului, reprezentanții părților interesate participante au avut posibilitatea de a adresa întrebări aferente atât etapelor de implementare a proiectului, cât și altor aspecte ce țin de:

  • modalitatea de re-semnare a Acordulurilor de recunoaștere cu membrii actuali ILAC și IAF;
  • categoriile de membri – modalitatea de determinare și criterii de eligibilitate;
  • votarea în cadrul organizației unice, precum și numirea în funcții de conducere (Președinte, Vice-președinte, Convenor etc.).

De asemenea, la nivelul conducerii ILAC/ IAF a fost pus în discuție subiectul aferent apartenenței unui ONA concomitent în cadrul a două organizații regionale. Acest lucru se consideră a fi oportun, doar în cazurile în care o organizație regională nu deține recunoaștere pentru toate schemele de acreditare pentru care ONA deține competență. În acest caz, ONA poate solicita recunoaștere în cadrul altei organizații regionale.

Un alt subiect discutat a făcut referire la categosria de obeservatori, și anume la faptul că fiecare entitate care tinde spre statutul de observator în cadrul organizației internaționale unice pentru acreditare trebuie să corespundă criteriilor stabilite pentru tipul de entitate la care pretinde (de exemplu, un observator din rândul Organismelor de Acreditare trebuie să corespundă cerințelor stabilite pentru un organism de acreditare.)

Read more...

Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA A modificat Articolele de Asociere

Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA) este asociația recunoscută de Comisia Europeană drept infrastructura europeană pentru acreditare. În urma retragerii Regatului Unit al Marii Britanii din UE (Brexit încheiat la 31 decembrie 2020), EA s-a confruntat cu problema, că Organismul de Acreditare din Marea Britanie (UKAS) nu mai îndeplinește criteriile de apartenență la EA - stabilite prin Articolele de Asociere (AoA), și, drept consecință, acesta ar trebui să părăsească EA.

Prin urmare, Adunarea Generală a decis în mai 2020 că UKAS va rămâne membru cu drepturi depline al EA până la 31 ianuarie 2022. În această perioadă de tranziție, EA urma să analizeze împreună cu UKAS rezultatele negocierilor dintre UE și Regatul Unit și apoi să revizuiască criteriile de apartenență la EA.

A urmat mai multe discuții și negocieri, care au avut loc atât în rândul Membrilor EA, cât și la nivelul Consiliului Europei, condițiile principale de aderare la EA fiind stabilite în documentul EA-1/17 S1 Criterii de Aderare. Drept urmare, în cadrul ședinței Asambleei Generale EA, desfășurată la 24 noiembrie 2021, a fost aprobată noua revizie a Articolelor de Asociere, care a fost făcută disponibilă public, și poate fi accesată aici. Pentru Organismul de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, revizuirea în cauză nu prezintă o modificare esențială a statutului în cadrul EA, însă potrivit noilor modificări, fiind Membru de categoria B, MOLDAC își poate înainta candidații săi la funcțiile de Președinte sau Vicepreședinte al Comitetelor tehnice EA, cu excepția Asambleei Generale (GA), a Consiliului Executiv, a Consiliului Acordului Multilateral (MAC) și a comitetului pentru Armonizare Orizontală (HHC).

Versiunea revizuită a Articolelor de Asociere EA a intrat în vigoare la 25 noiembrie 2021.

Read more...

Ședință de lucru cu experți externi

Săptămâna aceasta, Centrul Național de Acreditare continuă evaluarea în scop de reînnoire cu extinderea domeniului de competență al Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator din cadrul ICȘC ”INCERCOM” Î.S. - pentru evaluarea implementării cerințelor documentelor normative EN armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.
În vederea asigurării unui nivel corespunzător de expertiză tehnică pentru domeniile solicitate, MOLDAC a invitat în echipa de evaluare 2 experți din cadrul Institutului de Cercetări pentru Echipamente și tehnologii în Construcții ICECON - România.
Read more...

Ședința Asambleei Generale EA

În perioada 24-25 noiembrie curent, în regim online, a avut loc cea de-a 50-a ședință a Asambleei Generale EA. În cadrul ședinței au participat peste 90 de persoane - reprezentanți ai organismelor de acreditare membre EA.

Dintre subiectele de pe ordinea de zi, cele mai discutate au fost următoarele:

  1. Votarea Articolelor de Asociere EA - documentul prin care sunt atestate drepturile și obligațiile fiecărui membru EA. Modificarea majoră a acestui document, care a necesitat votul membrilor deplini EA, constă în definirea categoriilor de membri ai EA, astfel încât începând cu 1 ianuarie 2022 membrii EA vor fi divizați în 4 categorii: A, B, C și D. MOLDAC urmează să facă parte din categoria B de membri.
  2. Fuzionarea organizațiilor internaționale ILAC și IAF - impactul acestei fuzionări asupra membrilor. Echipa care gestionează procesul de fuzionarea a propus organizarea unui workshop cu directorii ONA, în vederea oferirii detaliilor necesare aferente procesului respectiv.

În cadrul ședinței respective, de asemenea au fost discutată posibilitatea organizării ședințelor în format în persoană, pentru sesiunile planificate pentru anul 2022.

Rezoluțiile celei de-a 50-a ședință a Asambleei Generale, aprobate în de membrii EA GA, vor fi difuzate pe pagina web MOLDAC, în compartimentul corespunzător.

Read more...

Ședință de lucru cu experți externi

În această sămptămână, Centrul Național de Acreditare din Repoblica Moldova MOLDAC a întâmpinat trei experți tehnici din Ucraina, invitați în echipa de evaluare MOLDAC formată pentru evaluarea în scop de supraveghere a Laboratoarelor de Etalonări din cadrul Institutului Național de Metrologie, care urmează să se desfășoare în perioada 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Ședința Forumului pentru Acreditare din cadrul PTB

La 9 noiembrie 2021, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat în cadrul ședinței Forumului pentru Acreditare, organizat în cadrul proiectului Parteneriatului Estic din cadrul PTB (Germania). În calitate de participanți, au fost invitați angajații din cadrul Organismelor de Acreditare din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Tematica acestui forum s-a axat pe aspectele-cheie și întrebările identificate de Evaluatorii EA în cadrul evaluărilor paritare, aferente implementării cerințelor ISO/IEC 17011:2017. În calitate de expert în acest domeniu a fost invitată doamna Maria Papatzikou (ESYD-Grecia), președinte al Consiliului Acordului Multilateral EA MAC.

Unul dintre obiectivele primordiale ale acestei sesiuni a fost schimbul de experiență între Organismele de Acreditare în ceea ce privește trecerea cu succes a evaluării, și planul de pregătire pentru evaluările care urmează. Fiecare Organism de Acreditare din țările-participante, în cadrul unui worshop organizat în timpul ședinței, a prezentat propriile rezultate și provocări întâmpinate în cadrul evaluărilor paritare. De asemenea, participanții din cadrul sesiunii au furnizat o serie de recomandări altor ONA cu privire la aspectele care trebuie luate în considerație în momentul pregătirii pentru Evaluarea Paritară EA.

Read more...

Ședința Asambleei Generale IAF

La 4 noiembrie 2021 a avut loc închiderea oficială a sesiunii anuale comune a ILAC/IAF, prin desfășurarea celei de-a 35-a Asamblei Generale a Forumului Internațional pentru Acreditare IAF.

Pe lângă subiectele discutate pe ordinea de zi, au fost enunțate rezultatele alegerilor desfășurate în luna iulie a anului curent, pentru funcțiile de conducere a structurilor din cadrul IAF. Drept urmare, Domnul Emanuele RIVA (ACCREDIA-Italia), a devenit Președinte al Forumului Internațional pentru Acreditare IAF, pentru un mandat de 3 ani, urmare a încheierii celui de-al doilea mandat al lui Xiao Jianhua (CNAS-China).

Participanții din cadrul ședinței au fost informați cu referire la progresele aferente procesului de fuzionare a organizațiilor internaționale penru acreditare ILAC și IAF; de asemenea au fost prezentate rapoartele altor structuri IAF (comitete tehnice și de coordonare) privind activitățile desfățurate pe parcursul anului 2021 și planificate pentru anul 2022.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost prezentată tematica Zilei Mondiale a Acreditării pentru anul 2022 ”Accreditation: Sustainability in economic growth and environment”.

Read more...

Săptămâna Mondială a Calității 2021

Săptămâna 8-12 noiembrie 2021 este declarată la nivel global Săptămâna Mondială a Calității!

În vederea celebrării acesteia, prin intermediul paginii oficiale quality.org, au fost publicate materiale promoționale și instrumente utile pentru actorii din cadrul infrastructurii calității. Accesând pagina respectivă, veți găsi atât logo-uri Proud Supporter, cât și informații utile privind activitățile organizate la nivel mondial.

Read more...