Evenimente

Cursuri de instruire pentru personalul evaluator

În perioada 29-30 iunie 2021, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, a organizat o serie de cursuri de instruire pentru personalul evaluator, autorizat pentru domenii tehnice specifice pentru Laboratoare de Încercări și Etalonări.

Scopul acestor tipuri de instruiri este familiarizarea personalului extern implicat în procesul de acreditare cu documentele MOLDAC care au fost modificate, precum și actualizarea cunoștințelor privind practicile și tehnicile utilizate în procesul de acreditare.

O sesiune similară va fi organizată la sfârșitul lunii iulie, pentru Evaluatorii și Experții din domeniul Organismelor de Certificare.

Read more...

9 iunie – Ziua Mondială a Acreditării ! „Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvotlare Durabilă „

La 9 iunie este sărbătorită Ziua Mondială a Acreditării, care în fiecare an își îndreaptă atenția spre un anumit domeniu de activitate, considerat actual la nivel global. În acest an, genericul Zilei Mondiale a Acreditării ”Acreditarea: Suport pentru Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” cuprinde un spectru mult mai larg de domenii, fiecare dintre ele menite să sporească conștientizarea fiecăruia asupra situației existente – un efort global pentru o lume mai bună. Acestea se rezumă în 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și 169 de activitați menite să faciliteze realizarea acestor obiective – toate fiind incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de liderii mondiali în cadrul Asambleei Generale a Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015. Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, anunțând că până în 2030 actorii cheie ai societății vor elimina de comun acord toate formele de sărăcie, vor combate inegalitățile și vor soluționa problemele legate de mediu și schimbările climatice. Reieșind din complexitatea și volumul de informație care trebuie prezentat publicului, tematica zilei din acest an, a fost divizată în trei componente mari: Oameni, Planetă și Prosperitate, fiecărei componente atribuindui-se câte 5 Obiective de Dezvoltare Durabilă. La nivel Internațional, organizațiile IAF și ILAC au identificat rolul acreditării în vederea acordării sprijinului pentru implementarea ODD, elucidate în Broșura WAD2021 dedicată acestui an. Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în calitatea sa de semnatar al Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA BLA), precum și a Acordurilor de Recunoaștere Reciprocă cu Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC MRA) și Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF MLA), are menirea de a spori conștientizarea populației la nivel local privind beneficiile acreditării în viața de zi cu zi. Acest rol a fost îndeplinit cu succes de mai bine de 15 ani, atât prin implementarea politicii de stat în domeniul acreditării și evaluării conformității, cât și prin prisma diferitor activități organizate și desfășurate în comun cu Autoritățile, reprezentanții entităților acreditate și ai altor părți interesate. Este important ca toți oamenii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, să participe în mod incluziv la implementarea ODD, indiferent de vârstă, sex, etnie, religie, naționalitate sau situație financiară. Agenda 2030 este Agenda tuturor pentru toți, în special pentru oamenii marginalizați. La rândul său, MOLDAC își va continua activitatea în domeniul acreditării pentru a atinge aceste obiective împreună cu întreaga țară! Pentru mai multe informații accesați link-urile de mai jos: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Read more...

În atenția tuturor părților interesate

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) Vă invită să participați la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Acreditării cu tematica „Acreditarea: Sprijinirea implementării obiectivelor pentru dezvoltare durabilă”, care va avea loc la data de  09.06.2021. Evenimentul este organizat de Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF) și Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC). Agenda evenimentului o găsiți aici. Toate părțile interesate sunt încurajate să participe la eveniment accesând link-ul de mai jos: https://bit.ly/34A7OQI
Read more...

SDG17: Parteneriate pentru Obiective

Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. ODD-urile pot fi realizate numai cu parteneriate și cooperare globale puternice. În timp ce crizele umanitare provocate de conflicte sau dezastre naturale continuă să solicite mai multe resurse financiare și ajutor, multe țări necesită, de asemenea, asistență oficială pentru dezvoltare pentru a încuraja creșterea și comerțul. Având în vedere că parteneriatele multilaterale și globale au fost deja contestate din cauza resurselor financiare limitate, a tensiunilor comerciale, a obstacolelor tehnologice și a lipsei de date, pandemia a adăugat un șoc fără precedent sistemului global.

Ajutorul oferit de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova stimulează dezvoltarea economiei naționale, este o sursă importantă de finanțare pentru proiecte de infrastructură prioritare, sprijină dezvoltarea politicilor sectoriale în contextul armonizării cu acquis-ul Uniunii Europene și face posibilă consolidarea capacităților instituționale ale autorităților publice.

Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se întâmplă în afara graniţelor politice. Toate eforturile la diferite niveluri au ca scop comun schimbarea direcţiei dezvoltării într-un sens pozitiv. Problemele globale impun soluţii globale, această abordare necesită şi colaborare, respectiv finanţare internaţională pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Read more...

Ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii

La data de 31.05.2021, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) împreună cu reprezentanții Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru în vederea discutării problemelor cu care se confruntă MOLDAC în procesul de acreditare, și anume:

 • Acreditarea Organismelor de Evaluare a conformității în:
 • domeniul reglementat, unde sunt aplicabile module (proceduri de evaluare a conformității);
 • domeniul reglementat, unde este aplicabil doar Moldulul A Controlul intern al producției (fără implicarea unui OEC de terță parte)(produse electrice, jucării, etc.);
 • domeniul nereglementat.
 • Acreditarea în domeniul metrologiei legale – acreditarea LVM.

În rezultatul ședinței, au fost stabilite un șir de acțiuni ce urmează a fi întreprinse de MEI, cât și de MOLDAC în scopul depășirii problemelor existente.

Read more...

SDG16: Pace, Justiție și Instituții puternice

Nu putem spera la o dezvoltare durabilă, fără pace, stabilitate, drepturi ale oamenilor și guvernare efectivă bazată pe regula legislativă. Populația globului pământesc este încă prea departe de a atinge acest obiectiv, nacătând la progresele semnificative înregistrate în ultimii ani în acest sens. Unele regiuni trăiesc în pace, siguranță și prosperitate, în timp ce altele se regăsesc într-un cerc nesfârșit de violență și conflict.

Guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru implementarea unei reforme sectoriale și realizarea angajamentelor importante în baza ODD. Totuși, autoritățile publice ale Republicii Moldova se confruntă cu o situație dificilă, deoarece serviciul public nu este întotdeauna atractiv și nu oferă motivație profesioniștilor onești și eficienți – ceea ce rezultă în fluctuația mare a personalului și pierderea memoriei instituționale și a capacităților personalului, funcții suprapuse și responsabilități care nu întotdeauna sunt acoperite de personalul disponibil.

O mare parte din țintele celui de-al 16-lea ODD sunt corelate cu prioritățile naționale de politici, întrucât justiția, corupția și administrația publică sunt printre cele mai mari provocări și, în același timp, priorități ale Guvernului. Pe măsură ce obiectivul reflectă o gamă largă de probleme, cum ar fi violența, accesul la justiție, corupția, fluxurile de arme, procesul de luare a deciziilor, accesul la informație, domeniile de politici, autoritățile responsabile și documentele de politici sunt diverse.

Scopul principal al acestui obiectiv, este de a reduce violența în toate formele ei, și de a lucra în comun cu toate instituțiile de guvernare din lume și comunitățile acestora, în vederea terminării conflictelor și a insecurității. Promovarea legii și a drepturilor omului sunt cheile acestui proces, acestea fiind premergătoare în cazul comunităților pașnice și armonioase.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Read more...

Ședință comună cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Reprezentanții MOLDAC au organizat astăzi, 24 mai 2021, o masă rotundă comună cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în vederea discutării situației create la nivel național privind punerea pe piață a echipamentelor electrice.

În rezultatul ședinței respective, s-a convenit asupra inițierii unei colaborări mai strânse între MOLDAC și APCSP, privind schimbiul de informații aferente problemei respective, în speță informarea reciprocă cu privire la abateri de la Legislația națională, în vederea monitorizării situației pe piață.

Read more...

SDG15: Viața pe pământ

Viața oamenilor depinde de pământ la fel de mult precum oceanul, facilitând dezvoltarea și viața. Plantele asigură 80 de procente din produsele alimentare destinate umanității, or umanitatea se bazează pe agricultură, care reprezintă cea mai importantă resursă economică.

Atât la nivel global, cât și național, ODD 15 pune accentul pe utilizarea durabilă (inclusiv restabilirea) resurselor de pământ și prevenirea degradării solului, protejarea ecosistemelor de apă proaspătă din țară, conservarea, reabilitarea pădurilor (inclusiv prin majorarea împăduririi și reîmpăduririi), conservarea biodiversității, eliminarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în politicile de la toate nivelele. Moldova a adoptat multe strategii în acest domeniu, având provocarea de a adopta o abordare cât mai integrată și să securizeze resursele financiare necesare pentru restaurarea și conservarea resurselor ecosistemelor terestre.

Provocările specifice sunt legate de gestionarea pădurilor și a zonelor protejate, finanțarea insuficientă, care împiedică concentrarea pe protejarea pădurilor și extinderea suprafețelor împădurite, motiv pentru care acestea sunt văzute ca surse de venit, în mare parte prin tăierea copacilor, iar reforma instituțională întârzie. ODD 15 țintește ecosistemele care sunt extrem de relevante pentru Republica Moldova, inclusiv pădurile și solul. Cota regiunilor împădurite din teritoriul total al țării – aproximativ 11% - este neobișnuit de mică în comparație cu ratele continentale (aproximativ 40%) și este sub limita critică de 15% necesară pentru asigurarea unui nivel minim de servicii de mediu bazate pe silvicultură. Schimbările climatice aduc provocări semnificative dezvoltării durabile a ecosistemelor bazate pe păduri; totuși, provocările produse de om sunt mult mai semnificative. Degradarea solului este o altă provocare care afectează productivitatea sectorului agricol. Timp de mai multe decenii, Moldova experimentează o deșertificare lentă din cauza investițiilor insuficiente în restabilirea terenurilor degradate. În prezent, peste 860.000 de hectare de pământ (mai mult de 40% de pământ agricol din țară) sunt expuse eroziunii de diverse grade. Aceasta cauzează o scădere semnificativă a producției agricole.

Cu toate acestea, principala provocare pentru atingerea obiectivelor propuse de protecție a mediului este lipsa finanțării. Fondurile alocate anual din bugetul național sunt semnificativ mai mici decât necesitățile, care conform strategiilor și programelor sectoriale sunt estimate la sute de milioane de euro. Astfel, finanțarea acestui sector ar trebui reevaluată, iar alocațiile bugetare ar trebui simplificate, astfel încât sursele financiare să fie utilizate transparent și în conformitate cu prioritățile stabilite în documentele de politici.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Read more...

Ziua Mondială a Metrologiei 2021!

Anual, la 20 mai, este celebrată Ziua Mondială a Metrologiei!

Genericul acestui an, Măsurări pentru sănătate, își are menirea de a spori gradul de conștientizare a publicului, privind rolul crucial pe care îl joacă măsurările în domenii precum sănătatea, astfel facilitând bunăstarea fiecăruia dintre noi.

Cu acest prilej, echipa MOLDAC vine cu un mesaj de felicitare în adresa tuturor, urându-le colegilor și partenerilor multă sănătate, prosperitate șirealizări în plan personal și profesional!

Read more...

Colaborare cu Autorități

Astăzi, 14 mai 2021, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat la un atelier de lucru, organizat în comun cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

În cadrul acestei activități, au fost discutate aspecte ce țin de:

  • evaluarea siguranței produselor cosmetice efectuată de organismele acreditate,
  • implementarea Hotărârii de Guvern nr.1207 din 02.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice
  • mecanismul de control periodic al produselor plasate pe piață
  • etc.

În rezultatul ședinței respective, a fost decis asupra necesității efectuării unei analize mai detaliate, la nivel de țară, cu implicarea tuturor autorităților și a organismelor de evaluare a conformității acreditate, pentru realizarea evaluării siguranței produselor cosmetice conform cerințelor HG 1207/2016.

Read more...