CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE
Luni - Vineri 8:00 - 16:30
Simbata - Duminica Închis
Orele de lucru

ACREDITARE  – COMPETENŢĂ ŞI ÎNCREDERE

Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) este o instituţie publică, monitorizată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil de infrastructura calităţii, constituit în baza Legii nr.235 din 01.12.2011  privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii

MOLDAC este organism naţional unic de acreditare şi are drept scop implementarea politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii, conferind încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea organismelor de evaluare a conformităţii acreditate, precum şi promovarea liberei circulaţii a produselor, creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor, apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului, asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului.

MOLDAC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, actele normative şi dispoziţiile Guvernului, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ISO/IEC 17011..