În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

Având în vedere situația creată la nivel global ce ține de focarul COVID-19, Cooperația internațională de acreditare de laborator (ILAC) a decis extinderea perioadei de tranziție pentru ISO/IEC 17025:2017 până la 1 iunie 2021.

MOLDAC se aliniază politicii ILAC și în curând va publica Documentul informativ privind tranziția la noua versiune a standardului ISO/IEC 17025:2017, cod        DI-LÎ/LE-10.

Cea mai recentă versiune a politicii ILAC P10: 07/2020 privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurătorilor a fost publicată și este disponibilă la https://acreditare.md/documente/documente-aplicabile-ea-ilac-iaf.

Această ultimă revizuire reflectă versiunea ISO/IEC 17025:2017 și oferă o clarificare suplimentară a aplicabilității sale la alte activități de evaluare a conformității la care este implicată măsurarea. În plus, clauzele referitoare la trasabilitatea metrologică furnizate prin materiale de referință au fost, de asemenea, actualizate pentru a reflecta evoluțiile recente ale acreditării producătorilor de materiale de referință.

Data de implementare pentru această versiune este iulie 2021.

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 –  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor, care se va finaliza în aprilie 2019.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice – este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 – ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Totodata vă informăm, ca în urma modificării politicii  P-02 ” Politica privind utilizarea testelor de competența și a  altor comparații inter-laboratoare în procesul de  acreditare conform ILAC P9” au fost  modificate/actualizate următoarele formulare:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Share this post