În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

Vă informăm,  că în luna noiembrie curent  au fost modificate documentele EA, după cum urmează:

  • EA-4/18 G Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  • EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Termen de implementare imediat, începând cu data de 05.11.2021.

MOLDAC va actualiza documentele  sale interne în cel mai scurt timp. OEC-urile sunt îndemnate să țină cont de prevederile documentelor noi apărute.

Cea mai recentă versiune a politicii ILAC P10: 07/2020 privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurătorilor a fost publicată și este disponibilă la https://acreditare.md/documente/documente-aplicabile-ea-ilac-iaf.

Această ultimă revizuire reflectă versiunea ISO/IEC 17025:2017 și oferă o clarificare suplimentară a aplicabilității sale la alte activități de evaluare a conformității la care este implicată măsurarea. În plus, clauzele referitoare la trasabilitatea metrologică furnizate prin materiale de referință au fost, de asemenea, actualizate pentru a reflecta evoluțiile recente ale acreditării producătorilor de materiale de referință.

Data de implementare pentru această versiune este iulie 2021.

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Vă informăm, că la nivelul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) sunt disponibile liste ale Schemelor de Evaluare a Conformității recunoscute la nivel regional, sau care sunt în proces de recunoaștere. Pentru utilitatea Dumneavoastră, găsiți mai jos următoarele documente:

  1.  Lista schemelor evaluate cu succes conform cerințelor documentului EA-1/22
  2. Lista schemelor în proces de evaluare conform EA-1/22
  3. Lista schemelor CE care nu sunt bazate pe Legislație

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și părților interesate :

  1. Se prelungește regim special de activitate în cadrul IP Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC începînd cu data 09.09-2021.
  2. Accesul tuturor persoanelor, inclusiv din OEC acreditate sau solicitanții acreditării, se restricționează pe perioada regimului special instituit.
  3. Ordin Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19.

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 –  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice – este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 – ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Share this post