În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 –  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor, care se va finaliza în aprilie 2019.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice – este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 – ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Totodata vă informăm, ca în urma modificării politicii  P-02 ” Politica privind utilizarea testelor de competența și a  altor comparații inter-laboratoare în procesul de  acreditare conform ILAC P9” au fost  modificate/actualizate următoarele formulare:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Share this post