Organisme de certificare a produselor ecologice

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

 OCprec conform ISO/IEC 17065 produse ecologice pentru următoarele domenii:

A: produse primare vegetale

B: produse animale vii sau neprocesate

C: produse de acvacultură şi alge marine

D: produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar

E: produse agricole procesate destinate pentru animale

F: material de reproducere vegetală şi seminţe utilizate pentru cultivare

La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

  • Studii într-una din disciplinele legate de categoriile enumerate mai sus
  • 2 ani experiență profesională în agricultura, acvacultura, industria alimentară ecologică sau în comerţul produselor ecologice
  • 2 ani experiență în misiunile de evaluare şi/sau supraveghere în categoriile pentru care evaluatorii sunt numiţi
  • Cunoașterea legislației europene și naționale menționate în Cerințe specifice pentru acreditarea OC prec, cod CS-OCprec-01 și indicate în Anexa la CV

Note:

  1. Experiența profesională se consideră și activitatea în următoarele domenii:  Știință, Autoritate de reglementare, Organisme de certificare produse ecologice.
  2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OCpr, punctul 2.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md