Laboratoare de încercări

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a: 

 LÎ conform ISO/IEC 17025 pentru următoarele domenii:

 • Produse alimentare
 • Obiectele mediului ambiant
 • Produse industriale
 • Materiale de construcții
 • Produse de origine non-animală supuse carantinei fitosanitare
 • Alte produse
 • Fertilizanți
 • Biocombustibili solizi
 • Produse metalurgice
 • Expertize criminalistice
 • Organisme modificate genetic
 • Sănătatea animală
 • Toxicologie medico-legală

 La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare într-una din disciplinele legate de domeniile enumerate mai sus
 • 4 ani experiență în domeniu conform studiilor din care 3 ani experiență în domeniul tehnic specific în efectuarea încercărilor
 • Cunoașterea DN aplicabile domeniului indicat în Anexa la CV

Notă:

Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru LÎ.

 Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md