Certificare produse DOP/IGP

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

OCpr DOP/IGP conform ISO/IEC 17065 produse cu Denumire de Origine Protejată și Indicație Geografică Protejată pentru următoarele domenii:

Produse agricole și produse ale industriei alimentare:

  • Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile îmbogăţite cu alcool; musturi de struguri, altele decît cele de la poziţia tarifară 2009
  • Distilate de vin sau de tescovină de struguri şi băuturi alcoolice obţinute pe baza lor

 La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

  • Studii superioare tehnice într-una din disciplinele legate de categoriile/ subcategoriile enumerate mai sus.

În cazul în care evaluatorul nu are o diplomă în domeniul necesar, este cerută o experienţă profesională complementară de 5 ani din care:

  • 2 ani experiență profesională în domeniul produselor agricole (ex. cultivarea și prelucrarea strugurilor) și alimentare (ex.  producerea vinurilor), sau în comerțul produselor DOP/IGP
  • 2 ani experiență în misiunile de evaluare şi/sau supraveghere în categoriile pentru care evaluatorii sunt numiţi
  • Cunoașterea legislației naționale menționate în Cerințe specifice pentru acreditarea Organismelor de Certificare a produselor vitivinicole cu Denumire de Origine Protejată și cu Indicație de Origine Protejată, cod CS-OCpr-02, precum și a legislației europene în domeniul indicat în Anexa la CV

 Note:

  1. Experiența profesională se consideră și activitatea în următoarele domenii:  Știință, Autoritate de reglementare, Organisme de certificare produse DOP/IGP.
  2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OCpr, punctul 3.

 Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md