Organisme de inspecție

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a: 

OI conform ISO/IEC 17020 pentru următoarele domenii:

 • Echipamente sub presiune, Transport de Materiale/ marfă, inclusiv cele Periculoase (TMP)
 • Termice, fluide
 • Produse și componente industriale
 • Mediu
 • Agroalimentare
 • Dispozitive medicale
 • Obiecte la care se folosesc substanțe cu pericol de inflamabilitate și substanțe toxice
 • Obiecte de prelucrare și păstrare a produselor alimentare
 • Mecanisme de ridicat
 • Subsoluri și instalații tehnice utilizate în subsoluri
 • Inspecția produselor petroliere
 • Inspecția produselor de cocserie și țiței
 • Mijloace de joc
 • Expertize economico-inginerești
 • Expertize tehnico-inginerești
 • Expertize psihologico-judiciare
 • Marfă încărcată/ descărcată în/din mijloace auto, vagoane, containere
 • Marfă depozitată în orice spațiu de depozitare specific mărfii
 • Măsurări supuse controlului metrologic legal

La selectarea candidaților penrtu OI/NDT se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii în domeniile tehnice enumerate la punctul 1, personalul certificat pentru efectuarea examinărilor nedistructive la nivelul II sau III de către un organism de certificare în conformitate cu cerințele standardului ISO 9712:2012. În cazul în care evaluatorul/ expertul tehnic are certificat de atestare la nivelul II sau III pentru o metodă de control nedistructiv, este necesar experiență profesională în domeniul controlului nedistructiv de 5 ani.
 • 4 ani experienţă în domeniu conform studiilor din care 3 ani experienţă în domeniul tehnic specific.
 • Cunoaşterea DN aplicabile domeniului conform Anexei la CV.

 La selectarea candidaților penrtu OI se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare tehnice într-unul din domeniile enumerate la punctul 2.
 • Experiență 5 ani în domeniu conform studiilor din care 3 ani în domeniul tehnic specific pentru care este selectat.
 • În cazul în care are o diplomă de studii medii speciale, este cerută o experiență profesională complementară de 10 ani în domeniul tehnic specific.
 • Cunoașterea legislației naționale din domeniul selectat în Anexa la CV.

Note:

 1. Experiența profesională se consideră și activitatea în următoarele domenii: Știință, Autoritate de reglementare, Agenția Protecția Consumatorului, Inspectoratele de Stat cu funcții de control,  experiența în calitate de expert în Organism de Certificare produse.
 2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OI/NDT-OI.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md