Instruire

Cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC  17025:2018. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile – 3 zile.

1.1 Validarea/verificarea metodelor şi evaluarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări a materialelor de construcţie. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.

1.2 Validarea/verificarea metodelor şi evaluarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări chimice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.

1.3 Validarea/verificarea metodelor şi evaluarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări microbiologice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie – 2 zile.

Notă: Instruirile indicate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, vor fi organizate în dependență de disponibilitatea lectorilor.

Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17020:2013  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  funcţionarea  diferitelor  tipuri  de  organisme  care efectuează inspecţii” cu elemente aplicabile din SM EN ISO/IEC  17025:2018 (capitol 7).  Aplicarea Politicii ILAC P-15:05/2020. Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”. – 3 zile.

Cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe”, ISO/IEC TS 17021-3:2017 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectueză auditare şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3 Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii” și a documentelor EA, IAF aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – 3 zile.

Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17020:2013  „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  funcţionarea  diferitelor  tipuri  de  organisme  care efectuează inspecţii” cu elemente aplicabile din SM EN ISO/IEC  17025:2018 (capitol 7).  Aplicarea documentelor ILAC și EA corespunzătoare. Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”. – 3 zile.

Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern – 2 zile.

Cerințele standardului SM SR EN ISO 15189:2014 „Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă”. Formarea auditorilor  interni  în conformitate cu SM EN ISO 19011:2018 ,,Ghid  pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea Sistemului de Management  implementat conform SM SR EN  ISO 15189:2014 – 3 zile.

Cerințele standardului SM EN  ISO/CEI  17065:2013  „Evaluarea  conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii”, a documentelor EA, IAF aplicabile, precum și a altor standarde de referință aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid  pentru auditarea  sistemelor  de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM  EN  ISO/CEI  17065: 2013 – 3 zile.

Cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 „Evaluarea conformităţii.  Cerinţe  pentru  organisme  care  efectuează audit  şi  certificare  ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe, “ISO/TS  22003:2013  „Sisteme  de  management  al  siguranţei    Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei alimentelor” și a documentelor EA, IAF aplicabile. Formarea auditorilor interni pentru auditarea Sistemului de Management implementat conform  SM SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – 3 zile.

Cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”,  pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC  17025:2018. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile – 3 zile.