Colaborare Internaţională

La nivel regional, european și internaţional

La nivel regional, european și internaţional Organismul National de Acreditare este membru al :

MOLDAC a încheiat contracte de cooperare cu următoarele Organisme Naţionale de Acreditare: