Registru OEC recunoscute

Registru OEC recunoscute

 

Nr.

d/o

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii

de reglementare

Nr.

Ordinului de recunoaştere

Data expirării

 

Domeniul recunoscut
1. OC „Conservstandard” SRL ,

OCpr -004

Adresa juridică:

MD 2012 mun.Chişinău

str.Bucureşti 90

 

Adresa fizică:

MD 2023, mun. Chişinău,

str. Uzinelor, 11, et.4

Liliana POTORAC

tel.: (+373 22) 47-71-93

(+373 22) 47-13-70

fax: (+373 22) 47-12-92

e-mail: cons_cert@mail.ru

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr.247

din 16.11.2020

01.11.2024 –          Agricultură

–          Industria alimentară

–          Fabricarea băuturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OC produse din cadrul SRL

”Centrul Tehnic pentru

Securitate Industrială şi

Certificare”

OCpr-015

 

Adresa juridică:

MD 2001, mun.Chişinău

str. Melestiu, 22A

Adresa sediul central:

MD 2001, mun.Chişinău

str. Melestiu, 22A

Angela POSTOLACHE

tel.: (+373 22) 20-81-51

fax: (+373 22) 20-81-66

e-mail:  office@ctsic.md

e-mail: agentia@mdl.net

web: www.ctsic.md

 

Agenția Servicii Publice

 

Nr.441

din 18.06.2021

 

 

 23.02.2025 –          Mijloace de joc: automate de joc

 

 

 

Agenția Servicii Publice

 

Nr. 1078
din 23.12.2022
Mijloace de joc specifice: bilete de loterie momentană

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

Ministerul Economiei

Nr.99

din 07.07.2021

 

 

Nr. 155
din 25.11.2021

Anexa MEI nr.1 pentru RT ”Privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”

 

Anexa  MEI nr.2 pentru RT ”Punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune”

 

Anexa  MEI nr.3 pentru RT ”Cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”

 

 

Anexa  MEI nr.5 pentru RT ”Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”

 

Anexa  ME nr.1 pentru RT ”Aparate consumatoare de combustibili gazoși”

 

Anexa  ME nr.2 pentru RT ”Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”

 

3.  OI (tip A) din cadrul

SRL ,,TEST LIFT”

OI-014

Adresa juridică/sediul central:

MD-2075, mun.Chișinău,

Bd. Mircea cel Bătrân, 39, ap.291

Alexandru CROITORU

Tel:  069136202

 

e-mail: testlift.srl@gmail.com

Ministerul

Economiei și

Infrastructurii

Nr.243 din

08.12.2020

01.11.2024 Organism de inspecţie de tip A  pentru efectuarea procedurilor de inspecție a mecanismelor de ridicat
4. OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

OI-015

Adresa juridică/sediul central:

MD-2069, mun.Chișinău,

str.Ion Neculce, 5

Anatolii GLADCIUC

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

 

Email: office@etalonlab.md

 

 

Ministerul

Sănătății,

Muncii și

Protecției

Sociale

Nr.942 din 12.10.2021 25.03.2025 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

Agenția

Servicii

Publice

Nr.30 din 12.01.2023 Organism de inspecţie de tip A care efectuează activități de inspecție a mijloacelor de joc
5.  OC produse din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

 OCpr-001

Adresa juridică/sediul central:

MD-2064, mun. Chișinău,

str. E. Coca, 28

Ludmila GHIDIRIMSCHI
tel: 022 -21-84-18

fax: 022- 74-54-89

e-mail: office@cmac.md

Agenția

Servicii

Publice

Nr. 886 din 03.10.2022

Nr. 886 din 29.12.2023

 

 

 

09.09.2026

Mijloace de joc specifice:bilete de loterie clasică și momentană

Mijloace de joc: automate de joc, rulete, inclusiv electronice, bilete de loterie electronice, mese de joc

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

 

 

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Nr. 173 din 18.10.2022

 

Nr. 196 din 27.12.2023

 

 

 

 

Nr. 21 din 27.02.2024

 

Fabricarea băuturilor

 

 

Agricultură: Anexa nr. 1 pct. 2, 3, 6 și 7 ,

Industria alimentară: Anexa nr. 2 pct. 13 și 14

 

Alte activități industriale: Anexa nr.7 (jucării)

6. OC produse din cadrul I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”,

OCpr – 006

 

 Adresa juridică/sediul central:

MD 2019, mun. Chişinău,

or.Codru, str. Grenoble 128 U,

Lucia GHERDELESCU

tel.: (+373 22) 28-59-59

fax: (+373 22) 28-91-88

e-mail: lctbanpc@gmail.com

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

Nr. 174 din 18.10.2022 21.09.2026 Fabricarea, băuturilor, inclusiv vinuri cu DOP și IGP

 

7. OC produse ecologice  din cadrul ,,Control Union Dnjestr” SRL

OCprec-005

Adresa juridică:

MD 2028,mun. Chişinău,str. Negreşteni, 9, of. 11

Adresa locaţiei:

MD 2009,mun. Chişinău,

str. Bucureşti, 23 a, of. 10

Oana CORNEA

Tel: (+ 31) 620601683

(+ 373) 69109441

https://cucpublications.controlunion.com

e-mail: gdaraban@controlunion.com

 

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

Nr. 3 din 10.01.2023  09.11.2026 A- produse primare vegetale

D – produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar

8. OC produse din cadrul

I.P. ,,Institutul Naţional de

Metrologie”

OCpr – 052            

Adresa juridică/sediul central:

MD 2064, Mun. Chişinău, str.

E.Coca, 28

Teodor BÎRSA

tel: (+373 22) 90-31-04

fax: (+373 22) 90-31-10

e-mail:   info@metrologie.md

 

Ministerul Economiei Nr. 5 din 13.01.2023

 

 08.07.2026 Mașini și utilaje (inclusiv pentru

agricultură)

9. OI (tip A) din cadrul

SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”

OI – 009            

Adresa juridică/sediul central:

MD 2001, mun.Chişinău str. Melestiu,22A

Maria GAINA

tel: (+373 22) 20-81-51

fax: (+373 22) 20-81-66

e-mail:   office@ctsic.md

web: www.ctsic.md

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Nr. 97 din 19.07.2023

 

 24.02.2027 Organism de inspecţie de tip A care efectuează activități de inspecție pentru Benzină auto și Motorină.
10. OI (tip A) din cadrul

SRL “GLOBAL-MEGALAB”

OI – 017             

Adresa juridică/sediul central:

MD-3100, mun. Bălți, str. Alexandru cel
Bun, 1

Ivan CIUBARA

tel: (+373 231) 85 700

mob: (+373 ) 69308111

e-mail:  iuliaciub@gmail.com

 

 

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Nr. 1217 din 28.12.2023

 

06.11.2027 Verificări periodice a dispozitivelor medicale
11. OI (tip A) din cadrul SRL ,,MEIN MED”

OI-012

Adresa juridică:

mun. Chișinău, str.V. Lupu, 87/44

 

Adresa sediului:

mun. Chișinău,

str. Lisabona, 2/2

Iulia SARIVAN

Tel:  (+373 22) 800-501

(+373 22) 800-502

Fax:  (+373 22) 800-503

e-mail: office.mein.med@gmail.com

Ministerul Sănătății Nr. 94 din 29.01.2024 16.01.2028 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

12. OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

OI-008

Adresa juridică:

mun. Chișinău, str.E. Coca, 28

 

Adresa locațiilor:
1. MD-2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca,28;

2. MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunacearski, 8

Irina MUSALIMOV

Tel:  (+373 22) 218 -517

(+373 22) 218-501

Fax:  (+373 22) 75-04-60

e-mail:office@cmac.md

Ministerul Sănătății Nr. 236 din 06.03.2024 13.02.2028 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

13. OI (tip A) din cadrul SRL ,,AMS-2000”

OI-018

Adresa juridică/sediul central: MD-2020, mun.Chișinău, str. Calea Orheiului, 111/8

Ion GÎNGA

Tel:  (+373 22) 996-100
069040809

Fax:  (+373 22) 845-231

 

e-mail: ginga.ams2000@gmail.com

Ministerul

Sănătății al Republicii Moldova

Nr.452 din 24.05.2024 06.05.2028 Verificări periodice a dispozitivelor medicale.

 

14. OI (tip A) din cadrul SRL ,,INSPECT TEST”

OI-013

Adresa juridică/sediul central: MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

Ivan MOLCEANOVSCHII

Tel:  (+373 22) 508-373

Fax:  (+373 22) 508-371

 

e-mail: office@inspecttest.md

Ministerul

Sănătății al Republicii Moldova

Nr.453 din 24.05.2024 06.05.2028 Verificări periodice a dispozitivelor medicale.

 

Agenția

Servicii

Publice

Nr.413 din 11.06.2024 Organism de inspecţie în domeniul jocurilor de noroc
14. OC produse din cadrul SC ,,Inspecție-Certificare-Calitate” SRL

OCpr-003

Adresa juridică/sediul central: MD-2032, mun.Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92

Valeriu SAVOI

Tel/fax:  (+373 22) 507-075

 

 

e-mail: certificareicc@gmail.com

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Nr.70 din 14.06.2024 28.11.2026 Alte activități industriale:
Anexa nr.3 (jucării)