Registru OEC recunoscute

Registru OEC recunoscute

 

Nr.

d/o

 

Denumirea OEC

Denumirea autorităţii

de reglementare

Nr.

Ordinului de recunoaştere

Data expirării

 

Domeniul recunoscut
1. OC a produselor din

Telecomunicaţii, Informatică şi

Poştă din cadrul I.P. „Serviciul

Naţional de Management al

Frecvenţelor Radio” ,

OCpr – 024

Adresa juridică/sediul central:

MD 2003, mun. Chişinău, or. Durlești, str. Nicolae Dimo 22/20

Anatolie GUZUN

tel.: (+373 22) 78-57-50

(+373 22) 78-57-32

fax: (+373 22) 78-57-27

e-mail: snfr@snfr.md

Ministerul Economiei și Infrastructurii Nr.107

din 03.06.2020

 

08.05.2024

 

 

–          Echipamente electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OC „Conservstandard” SRL ,

OCpr -004

Adresa juridică:

MD 2012 mun.Chişinău

str.Bucureşti 90

 

Adresa fizică:

MD 2023, mun. Chişinău,

str. Uzinelor, 11, et.4

Liliana POTORAC

tel.: (+373 22) 47-71-93

(+373 22) 47-13-70

fax: (+373 22) 47-12-92

e-mail: cons_cert@mail.

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului Nr.247

din 16.11.2020

01.11.2024 –          Agricultură

–          Industria alimentară

–          Fabricarea băuturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OC produse din cadrul SRL

”Centrul Tehnic pentru

Securitate Industrială şi

Certificare”

OCpr-015

 

Adresa juridică:

MD 2001, mun.Chişinău

str. Melestiu, 22A

Adresa sediul central:

MD 2001, mun.Chişinău

str. Melestiu, 22A

Angela POSTOLACHE

tel.: (+373 22) 20-81-51

fax: (+373 22) 20-81-66

e-mail:  office@ctsic.md

e-mail: agentia@mdl.net

web: www.ctsic.md

 

Agenția Servicii Publice

 

Nr.441

din 18.06.2021

 

 

 23.02.2025 –          Mijloace de joc: automate de joc

 

 

 

Agenția Servicii Publice

 

Nr. 1078 din 23.12.2022 Mijloace de joc specifice: bilete de loterie momentană

Ministerul Economiei și Infrastructurii

 

Ministerul Economiei

Nr.99

din 07.07.2021

 

 

Nr. 155 din 25.11.2021

Anexa MEI nr.1 pentru RT ”Privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”

 

Anexa  MEI nr.2 pentru RT ”Punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune”

 

Anexa  MEI nr.3 pentru RT ”Cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”

 

 

Anexa  MEI nr.5 pentru RT ”Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”

 

Anexa  ME nr.1 pentru RT ”Aparate consumatoare de combustibili gazoși”

 

Anexa  ME nr.2 pentru RT ”Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”

 

 6. Organismul de Certificare a

Produselor Ecologice ,,Certificat

Eco”

OCprec-001

 

Adresa juridică/ sediului central:

MD 2009, mun. Chisinau, str. Dâmbului, 24

Alexandrina LIVINSCAIA

tel.: (+373) 60 78 78 22,

(+373) 69 31 91 34

e-mail: ecocertificare@gmail.com

web: www.certificat-eco.md

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului Nr.4 din 10.01.2020 12.10.2023 A- produse primare vegetale

D – produse agricole procesate

destinate pentru uz alimentar

7. OI (tip A) din cadrul SRL ,,MEIN MED”

OI-012

Adresa juridică:

mun. Chișinău, str.V. Lupu, 87/44

 

Adresa sediului:

mun. Chișinău,

str. Lisabona, 2/2

Iulia SARIVAN

Tel:  (+373 22) 800-501

(+373 22) 800-502

Fax:  (+373 22) 800-503

e-mail: office.mein.med@gmail.com

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Nr.1043 din 11.11.2020 16.01.2024 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

8 OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

OI-008

MD-2064, mun. Chișinău,

str. E. Coca,28

Irina MUSALIMOV

tel: 022 – 21 85 17, 022- 21 85 01

fax: 022- 75-04-60

e-mail: metrologie@cmac.md

marimi. termice@cmac.md

 

Adresa locațiilor:

1.      MD-2064, mun. Chișinău,

str. E. Coca,28;

2.      MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunacearski, 8

Ministerul

Sănătății

 

 

Nr.828 din 13.09.2021

 

Nr.767 din 03.08.2022

13.02.2024 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

9 OI (tip A) din cadrul SRL ,,INSPECT TEST”

OI-013

Adresa juridică/sediul central: MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10                           Ivan MOLCEANOVSCHII

Tel:  (+373 22) 508-373

Fax:  (+373 22) 508-371

 

e-mail: office@inspecttest.md

Ministerul

Sănătății,

Muncii și

Protecției

Sociale

Nr.482 din 20.05.2020 06.05.2024 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

Agenția

Servicii

Publice

Nr.694 din 08.12.2020 Organism de inspecţie în domeniul jocurilor de noroc
10  OI (tip A) din cadrul

SRL ,,TEST LIFT”

OI-014

Adresa juridică/sediul central:

MD-2075, mun.Chișinău,

Bd. Mircea cel Bătrân, 39, ap.291

Alexandru CROITORU

Tel:  069136202

 

e-mail: testlift.srl@gmail.com

Ministerul

Economiei și

Infrastructurii

Nr.243 din

08.12.2020

01.11.2024 Organism de inspecţie de tip A  pentru efectuarea procedurilor de inspecție a mecanismelor de ridicat
11 OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

OI-015

Adresa juridică/sediul central:

MD-2069, mun.Chișinău,

str.Ion Neculce, 5

Anatolii GLADCIUC

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

 

Email: office@etalonlab.md

 

 

Ministerul

Sănătății,

Muncii și

Protecției

Sociale

Nr.942 din 12.10.2021 25.03.2025 Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.

 

Agenția

Servicii

Publice

Nr.30 din 12.01.2023 Organism de inspecţie de tip A care efectuează activități de inspecție a mijloacelor de joc
12  OC produse din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

 OCpr-001

Adresa juridică/sediul central:

MD-2064, mun. Chișinău,

str. E. Coca, 28

Ludmila GHIDIRIMSCHI
tel: 022 -21-84-18

fax: 022- 74-54-89

e-mail: office@cmac.md

Agenția

Servicii

Publice

Nr. 886 din 03.10.2022  

 

 

09.09.2026

Mijloace de joc specifice:bilete de loterie clasică și momentană

 

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

Nr. 173 din 18.10.2022 Fabricarea băuturilor
13 OC produse din cadrul I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”,

OCpr – 006

 

 Adresa juridică/sediul central:

MD 2019, mun. Chişinău,

or.Codru, str. Grenoble 128 U,

Lucia GHERDELESCU

tel.: (+373 22) 28-59-59

fax: (+373 22) 28-91-88

e-mail: lctbanpc@gmail.com

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

Nr. 174 din 18.10.2022 21.09.2026 Fabricarea, băuturilor, inclusiv vinuri cu DOP și IGP

 

14 OC produse ecologice  din cadrul ,,Control Union Dnjestr” SRL

OCprec-005

Adresa juridică:

MD 2028,mun. Chişinău,str. Negreşteni, 9, of. 11

Adresa locaţiei:

MD 2009,mun. Chişinău,

str. Bucureşti, 23 a, of. 10

Oana CORNEA

Tel: (+ 31) 620601683

(+ 373) 69109441

https://cucpublications.controlunion.com

e-mail: gdaraban@controlunion.com

 

Ministerul

Agriculturii

și Industriei

Alimentare

Nr. 3 din 10.01.2023  09.11.2026 A- produse primare vegetale

D – produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar

15 OC produse din cadrul

I.P. ,,Institutul Naţional de

Metrologie”

OCpr – 052            

Adresa juridică/sediul central:

MD 2064, Mun. Chişinău, str.

E.Coca, 28

Teodor BÎRSA

tel: (+373 22) 90-31-04

fax: (+373 22) 90-31-10

e-mail:   info@metrologie.md

 

Ministerul Economiei Nr. 5 din 13.01.2023

 

 08.07.2026 Mașini și utilaje (inclusiv pentru

agricultură)

16 OI (tip A) din cadrul

SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”

OI – 009            

Adresa juridică/sediul central:

MD 2001, mun.Chişinău str. Melestiu,22A

Maria GAINA

tel: (+373 22) 20-81-51

fax: (+373 22) 20-81-66

e-mail:   office@ctsic.md

web: www.ctsic.md

 

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Nr. 97 din 19.07.2023

 

 24.02.2027 Organism de inspecţie de tip A care efectuează activități de inspecție pentru Benzină auto și Motorină.