Registru OEC recunoscute

Registru OEC recunoscute

Ultima Modificare Feb 22, 2021 @ 2:02 pm

Registrul OEC recunoscute

Nr. Doc.Denumire/ConducatorAdresa / Date de contactDenumirea autorităţii de reglementareNr. Ordinului de recunoaştereData expirării Domeniul recunoscut
1.LÎ al I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”- LÎ-015
Zoia Boico
MD-2019, mun. Chişinău or.Codru, str. Grenoble, 128U
tel.: 022 28-59-59
fax: 022 28-91-88
e-mail: lctbanpc@gmail.com;
zoya_boyco@mail.ru
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 217 din 29.09.201815/07/2022Produse alcoolice
2.OC produse din cadrul I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” - OCpr – 006
Lucia Gherdelescu
MD-2019, mun. Chişinău or.Codru, str. Grenoble, 128U
tel.: 022 28-59-59
fax: 022 28-91-88
e-mail: lctbanpc@gmail.com;
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 4 din 10.01.201921/09/2022Industria alimentară Fabricarea, băuturilor, inclusiv vinuri cu IGP și DOP
3.OC a produselor din Telecomunicaţii, Informatică şi Poştă din cadrul I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” – OCpr - 024
Anatolie Guzun
or. Durlești str. Nicolae Dimo, 22/20
tel.: 022 78-57-50
tel.: 022 78-57-32
fax: 022 78-57-27
e-mail: snfr@snfr.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii 107 din 03.06.202008/05/2024Echipamente electrice
4.OC „Conservstandard” SRL – OCpr -004
Liliana Potorac
MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 11, et. 4
tel.: 022 47-71-93
tel.: 022 47-13-70
fax: 022 47-12-92
e-mail: cons_cert@mail.ru
Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului247 din 16.11.202001/11/2024Agricultură, Industria alimentară, Fabricarea băuturilor
5. OC produse din cadrul SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
Angela Postolache
MD-2001, mun. Chişinău str. Melestiu, 22A
tel.: 022 20-81-51
fax: 022 20-81-66
e-mail: office@ctsic.md

Agenția Servicii Publice
Ministerul Economiei și Infrastructurii

441 din 18.06.2021
Nr.99 din 07.07.2021
23/02/2025
Jocuri de noroc

Anexa MEI nr.1 pentru RT ”Privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare”

Anexa MEI nr.2 pentru RT ”Punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune”

Anexa MEI nr.3 pentru RT ”Cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții”

Anexa MEI nr.4 pentru RT ”Aparate consumatoare de combustibili gazoși”

Anexa MEI nr.5 pentru RT ”Privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune”
6.OC produse din cadrul I.P.”Institutul Naţional de Metrologie” OCpr - 052
Teodor Bîrsa
MD 2064, Mun. Chişinău, str. E.Coca, 28
tel.: 022 90-31-04
fax: 022 90-31-10
e-mail: info@metrologie.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii499 din 18.10.201808/07/2022Mașini și utilaje (inclusiv pentru agricultură)
7.OI (tip A) din cadrul SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” OI-009
Chelmenciuc Corina
MD 2001, mun.Chişinău str. Melestiu, 22A
tel.: 022 20-81-51
fax: 022 20-81-66
e-mail: office@ctsic.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii55 din 04.03.201924/02/2023Produse petroliere HG 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate
8.Organismul de Certificare a Produselor Ecologice ,,Control Union Dnjestr” SRL
Feketene Acs Gyorgyi
MD 2028,mun. Chişinău,str. Negreşteni, 9, of. 11
Adresa locaţiei: MD 2009,mun. Chişinău, str. Bucureşti, 23a, of.102
tel.: 069109441
e-mail: gdaraban@controlunion.com
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului268 din 26.11.201809/08/2022A- produse primare vegetale D - produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar
9.OC produse din cadrul SC „Inspecţie-CertificareCalitate” SRL
Valeriu Savoi
MD 2032 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92
tel.: 022 50-70-75
e-mail: certificareicc@gmail.com
Ministerul Economiei și Infrastructurii117 din 22.04.201928/11/2022 Efectuarea procedurilor de evaluare a conformității în domeniul Jucăriilor, conform modulului B,stabilit în HG 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, cu modificările ulterioare.
10.Organismul de Certificare a Produselor Ecologice ,,Certificat Eco”
Alexandrina Levinscaia

Adresa juridică: MD 2009, mun. Chisinau, str. Dâmbului, 24

Adresa sediului central: mun. Chisinau, șos. Hîncești 43, of. 210

tel.: 060 78 78 22; 069319134

e-mail: ecocertificare@gmail.com
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului4 din 10.01.202012/10/2023A- produse primare vegetale D - produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar
11.OI (tip A) din cadrul SRL ,,MEIN MED”
Iulia Sarivan
mun. Chișinău, str.V. Lupu, 87/44
Adresa sediului central: mun. Chișinău, str. Lisabona, 2/2
tel.: 022 800-501; 022800-502
fax: 022 800-503;
e-mail: office.mein.med@gmail.com
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale1043 din 11.11.202016/01/2024Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.
12. OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Corina TONU
MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca,28
tel: 022 21 85 17, 022- 21 85 01
fax: 022 75-04-60
e-mail: metrologie@cmac.md

e-mail: marimi.termice@cmac.md

Adresa locațiilor:
1. MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca,28;

3. MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunacearski, 8
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale828 din 13.09.202113/02/2024Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.
13.OI (tip A) din cadrul SRL ,,INSPECT TEST”
Ivan Molceanovschii
MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel: (+373 22) 508-373
fax: (+373 22) 508-371
e-mail: office@inspecttest.md

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Agenția Servicii Publice

482 din 20.05.2020
694 din 08.12.2020
06/05/2024
Organism de inspecţie de tip A pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale
Organism de inspecţie în domeniul jocurilor de noroc

14.
OI (tip A) din cadrul SRL ,,TEST LIFT”

Alexandru Croitoru

Adresa juridică/sediul central: MD-2075, mun.Chișinău, Bd. Mircea cel Bătrân, 39, ap.291

Tel: 069136202

e-mail: testlift.srl@gmail.com

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Nr.243 din 08.12.2020

01/11/2024

Organism de inspecţie de tip A pentru efectuarea procedurilor de inspecție a mecanismelor de ridicat
15.
OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

Anatolii Gladciuc

Adresa juridică/sediul central: MD-2069, mun.Chișinău, str.Ion Neculce, 5

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

Email: office@etalonlab.md
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției SocialeNr.942 din 12.10.202125.03.2025
Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.
16.


OC produse din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”


Snejana Muzîca


MD-2064, mun.Chişinău, str. E. Coca, 28

tel: (022) 21-84-18, fax: (022) 74-54-89

e-mail: office@cmac.md


Agenția Servicii Publice


Nr.119 din 22.02.2022

09/09/2022

Mijloace de joc specifice:bilete de loterie clasică și momentană