Registru OEC recunoscute

Registru OEC recunoscute

Ultima Modificare Feb 22, 2021 @ 2:02 pm

Registrul OEC recunoscute

Nr. Doc.Denumire/ConducatorAdresa / Date de contactDenumirea autorităţii de reglementareNr. Ordinului de recunoaştereData expirării Domeniul recunoscut
1.LÎ al I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”- LÎ-015
Zoia Boico
MD-2019, mun. Chişinău or.Codru, str. Grenoble, 128U
tel.: 022 28-59-59
fax: 022 28-91-88
e-mail: lctbanpc@gmail.com;
zoya_boyco@mail.ru
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nr.217 din 29.09.201815/07/2022Produse alcoolice
2.OC produse din cadrul I.P. „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” - OCpr – 006
Lucia Gherdelescu
MD-2019, mun. Chişinău or.Codru, str. Grenoble, 128U
tel.: 022 28-59-59
fax: 022 28-91-88
e-mail: lctbanpc@gmail.com;
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Nr.4 din 10.01.201921/09/2022Industria alimentară Fabricarea, băuturilor, inclusiv vinuri cu IGP și DOP
3.OC produse din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”- OCpr - 001
Diana Ivasiuc
mun.Chişinău, str. E. Coca, 28
tel.: 022 21-84-53
fax: 022 74-54-89
e-mail: office@cmac.md
e-mail: certificare@cmac.md
Agenția Servicii PubliceNr. 617 din 26.09.201809/09/2022Activități de jocuri de noroc și pariuri
4.OC din cadrul „Controlconstruct” SRL – OCpr – 044
Valentina Motilica
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170
tel.: 0231 9-36-25
fax: 0231 2-91-60
e-mail: controlconstruct@mail.ru
Ministerul Economiei și Infrastructurii Nr.85 din 14.02.2018 (Pentru HG 226 din 29.02.2018, abrogată prin HG 913 din 25.07.2016; Ordinul 40 din 28.06.2011)31/12/2020Extracția petrolului Poziția tarifară: 2715 - Minereuri metalice (feroase/ neferoase) Poziția tarifară: 3824 - Alte activități extractive Pozițiile tarifare: 6802, 6809, 6810 - Produse din minerale nemetalice Poziția tarifară: 7008 - Lemn și produse din lemn Poziția tarifară: 4411 - Substanțe și produse chimice Pozițiile tarifare: 3209, 3214 - Produse din cauciuc și mase plastice Pozițiile tarifare: 3916, 3921, 3925 - Produse din minerale nemetalice Pozițiile tarifare: 2505, 2517, 2520, 2523 - Industria metalurgică Poziția tarifară: 7610
5.OC a produselor din Telecomunicaţii, Informatică şi Poştă din cadrul I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” – OCpr - 024
Anatolie Guzun
or. Durlești str. Nicolae Dimo, 22/20
tel.: 022 78-57-50
tel.: 022 78-57-32
fax: 022 78-57-27
e-mail: snfr@snfr.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii Nr.107 din 03.06.202008/05/2024Echipamente electrice
6.OC „Conservstandard” SRL – OCpr -004
Liliana Potorac
MD-2069, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19
tel.: 022 47-71-93
tel.: 022 47-13-70
fax: 022 47-12-92
e-mail: cons_cert@mail.ru
Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și MediuluiNr.247 din 16.11.202001/11/2024Agricultură, Industria alimentară, Fabricarea băuturilor
7. OC produse din cadrul SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
Nicolai Manolov
MD-2019, mun. Chişinău str. Lazo, 48
tel.: 022 20-81-51
fax: 022 20-81-66
e-mail: office@ctsic.md

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,

Ministerul Economiei,

Agenția Servicii Publice

Nr.60 din 10.04.2017,

Nr.57 din 23.05.2017 (Pentru HG 226 din 29.02.2018, abrogată prin HG 913 din 25.07.2016; Ordinul 40 din 28.06.2011)

Nr.87 din 02.06.2017

Nr.179 din 24.09.2020

Nr.16 din 13.01.2021
23/02/2021
Substanţe şi produse chimice (produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi)

Extracţia petrolului Poziţiile tarifare: 2713,

- Substanţe şi produse chimice Poziţiile tarifare: 3208,3209, 3210,3214,

- Produse din cauciuc şi masă plastica Poziţiile tarifare: 3917,3922, 4009,

- Industria metalurgica Poziţiile tarifare: 8311, 8481,7307,7412,8307,

- Construcţii metalice (cazane/cisterne/generatoare de aburi) Poziţiile tarifare: 8481

Construcţii metalice (cazane/cisterne/generatoare de aburi)

RT Aparate consumatoare de combustibili gazoşi aprobată prin HG nr.1329 din 14.12.2016 conform modulelor B, C, F, G RT,

Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă aprobată prin HG nr.428 din 15.07.2009 conform modulelor B, C, F, G

- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

RT Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor aprobată prin HG nr.1252 din 10.11.2008 conform modulelor B, C2, G

- Industria metalurgica RT Echipamente sub presiune aprobată prin HG nr.262 din 03.04.2009 conform modulelor B, C, F, G

RT Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune aprobată prin HG nr.1333 din 14.12.2016 conform modulelor B, C2, F, G

RT Punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune aprobată prin HG nr.368 din 12.06.2015 conform modulelor B, C2

Jocuri de noroc - 23.02.2021 Se prelungește concomitent cu prelungirea acreditării pînă la 23.05.2021. Decizia MOLDAC din 22.02.2021
8.Centrul de Analiză şi Încercări „Pielart-AIRIN” SRL - LÎ – 016
Irina Şveţ
MD-2019, mun. Chişinău str. Calea Ieşilor, 10
Adresa locației: MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 124
tel.: 022 50-82-70
fax: 022 50-82-69
e-mail: pielartairin@mail.ru
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul EconomieiNr.56 din 23.05.2017 (Pentru HG 226 din 29.02.2018, abrogată prin HG 913 din 25.07.2016; Ordinul 40 din 28.06.2011); Nr.88 din 02.06.201713/04/2021Materiale de construcţii; Produse industriale RT „Jucării. Cerinţe de securitate” aprobată prin HG nr.83 din 31.01.2008
9.LÎ al Centrului de Elaborări Economice şi de Producţie „CEEP”
Ana Ungureanu
r-nul Sîngerei, or. Biruinţa, str. Independenţei, 1
tel./fax: 0262 60-1-57
e-mail: anaungureanu@mail.ru
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi MediuluiNr.91 Din 23.04.201807/08/2021Produse alimentare: zahăr, melasa, borhot
10.OC din cadrul SRL „Cvalimetritot” – OCpr - 029
Sergiu Vizitiu
MD 2044, mun. Chişinău str.Meşterul Manole, 18,
tel./fax: 022 42-10-78
e-mail: cvalimetritot@mail.ru
Ministerul Economiei și InfrastructuriiNr.235 din 11.05.2018 (Pentru HG 226 din 29.02.2008, abrogată prin HG 913 din 25.07.2016; Ordinul 40 din 28.06.2011)31/12/2020Produse minerale nemetalice, neenergetice 1. Minereuri metalice (feroase/ neferoase) 2. Alte activităţi extractive 3. Produse din minerale nemetalice Lemn şi produse din lemn 4. Lemn şi produse din lemn Produse extrase energetice 5. Fabricarea produselor de cocserie şi titei Produse chimice 6. Substanţe şi produse chimice Produse plastice, elastice din cauciuc 7. Produse din cauciuc şi mase plastice Materiale de construcţii/lucrări de construcţii 8. Produse din minerale nemetalice Produse metalice 9. Industria metalurgică ­ 10. Construcţii metalice
11.OC produse din cadrul I.P.”Institutul Naţional de Metrologie” OCpr - 052
Teodor Bîrsa
MD 2064, Mun. Chişinău, str. E.Coca, 28
tel.: 022 90-31-04
fax: 022 90-31-10
e-mail: info@metrologie.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii499 din 18.10.201808/07/2022Maşini şi echipamente 1. Calculatoare, produse electronice şi optice 2. Mașini și utilaje (inclusiv pentru agricultură)
12.OI (tip A) din cadrul SRL ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” OI-009
Șipitca Veaceslav
MD 2004, mun.Chişinău str. Lazo, 48
tel.: 022 20-81-51
fax: 022 20-81-66
e-mail: office@ctsic.md
Ministerul Economiei și Infrastructurii55 din 04.03.201924/02/2023Produse petroliere HG 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate
13.Organismul de Certificare a Produselor Ecologice ,,Control Union Dnjestr” SRL
Feketene Acs Gyorgyi
MD 2028,mun. Chişinău,str. Negreşteni, 9, of. 11
Adresa locaţiei: MD 2009,mun. Chişinău, str. Bucureşti, 71
tel.: 069109441
e-mail: gdaraban@controlunion.com
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului268 din 26.11.201809/08/2022A- produse primare vegetale D - produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar
14.OC produse din cadrul SC „Inspecţie-CertificareCalitate” SRL
Valeriu Savoi
MD 2032 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92
tel.: 022 50-70-75
e-mail: ocicc@yandex.ru
Ministerul Economiei și Infrastructurii117 din 22.04.201928/11/2022 Efectuarea procedurilor de evaluare a conformității în domeniul Jucăriilor, conform modulului B,stabilit în HG 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, cu modificările ulterioare.
15.Organismul de Certificare a Produselor Ecologice ,,Certificat Eco”
Alexandrina Levinscaia
MD 3733, s.Truseni,mun.Chisinau str.9 Mai, 18
Adresa sediului central: MD 2009, mun. Chisinau, str. Dâmbului, 24
tel.: 060 78 78 22; 069319134
e-mail: ecocertificare@gmail.com
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului4 din 10.01.202012/10/2023A- produse primare vegetale D - produse agricole procesate destinate pentru uz alimentar
16.OI (tip A) din cadrul SRL ,,MEIN MED”
Iulia Sarivan
mun. Chișinău, str.V. Lupu, 87/44
Adresa sediului central: mun. Chișinău, str. Lisabona, 2/2
tel.: 022 800-501; 022800-502
fax: 022 800-503;
e-mail: office.mein.med@gmail.com
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale1043 din 11.11.202016/01/2024Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.
17. OI (tip A) Verificări Metrologice și Dispozitive Medicale din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
Corina TONU
MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca,28
tel: 022 21 85 17, 022- 21 85 01
fax: 022 75-04-60
e-mail: metrologie@cmac.md

e-mail: marimi.termice@cmac.md

Adresa locațiilor:
1. MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca,28;

2. MD-3121, mun. Bălți, str. Decebal, 13

3. MD-6101, or. Ceadîr-Lunga, str. Lunacearski, 8
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale837 din 18.09.202013/02/2024Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.
18.OI (tip A) din cadrul SRL ,,INSPECT TEST”
Ivan Molceanovschii
MD-2069, mun.Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10
tel: (+373 22) 508-373
fax: (+373 22) 508-371
e-mail: office@inspecttest.md
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Agenția Servicii Publice
482 din 20.05.2020
694 din 08.12.2020
06/05/2024
Organism de inspecţie de tip A pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale

Organism de inspecţie în domeniul jocurilor de noroc
19.
OI (tip A) din cadrul SRL ,,TEST LIFT”

Adresa juridică/sediul central: MD-2075, mun.Chișinău, Bd. Mircea cel Bătrân, 39, ap.291

Alexandru Croitoru

Tel: 069136202

e-mail: testlift.srl@gmail.com

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Nr.243 din 08.12.2020

01/11/2024

Organism de inspecţie de tip A pentru efectuarea procedurilor de inspecție a mecanismelor de ridicat
20
OI (tip A) din cadrul SRL ,,ETALONLAB”

Administrator: Sorin Timofei

Adresa juridică/sediul central: MD-2069, mun.Chișinău, str.Ion Neculce, 5

Manager tehnic: Anatolii Gladciuc

Tel. 0/22/ 80-32-06

Mob.: 069690137

Email: office@etalonlab.md
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale283 din 05.04.202125.03.2025
Organism de inspecție de tip A care efectuează activități de verificare periodică a dispozitivelor medicale.