(Română) Organisme de certificare sisteme de management

Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) angajează personal pentru a fi implicat în procesul de acreditare a:

OCsmc conform ISO/IEC 17021-1 sisteme de management al calității pentru următoarele Coduri IAF:

 • 3 – Produse alimentare, băuturi şi tutun
 • 4 – Textile şi produse textile
 • 12 – Substanțe chimice, produse chimice și fibre
 • 14 – Produse din cauciuc și plastic
 • 15 – Produse din minerale nemetalice
 • 16 – Beton, ciment, var, ipsos, etc
 • 17 – Metale de bază şi produse fabricate din metal
 • 18 – Mașini şi echipamente
 • 19 – Echipamente electrice şi optice
 • 23 – Producție neclasificată în altă parte
 • 26 – Alimentare cu gaze
 • 28 – Construcții
 • 29 – Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor, motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc
 • 31 – Transport, depozitare şi comunicaţii
 • 33 – Tehnologia informaţiilor
 • 35 – Alte servicii

 La selectarea candidaților se vor lua în considerație următoarele criterii:

 • Studii superioare într-una din disciplinele legate de codurile IAF
 • Experiență de 5 ani într-unul din sectoarele economice conform codurilor IAF
 • Instruiri și experiență ISO 9001 este un privilegiu la selectare
 • Cunoașterea legislației naționale din domeniul selectat în Anexa la CV

Note:

 1. Experiența  se consideră activitatea în următoarele domenii:  Știință, consultanță pentru implementarea cerințelor ISO 9001, experiență în Organisme de Certificare Sisteme de Management.
 2. Pentru completarea Anexei la CV, vă rugăm să utilizați Domeniul de competență pentru OCsmc.

Rugăm candidații să transmită CV-urile și Anexele la CV completate la adresa alina.matosa@moldac.gov.md