Payment calculation scheme for accreditation services

Schema de calculare a plăţilor pentru serviciile de acreditare