Author - admin

Măsuri privind prevenirea răspândirii infecției de virusul COVID-19

Read more...

Ziua Mondială a Acreditării 2020: Acreditarea – Îmbunătățirea Siguranței produselor Alimentare

La începutul săptămânii curente, organizațiile Internaționale pentru Acreditare ILAC și IAF au lansat pachetul de materiale promoționale, pregătite în vederea marcarii Zilei Mondiale a Acreditării 2020, care este sărbătorită anual la 9 iunie. În acest an genericul Zilei Mondiale a Acreditării este "Acreditarea: Îmbunătățirea Siguranței produselor Alimentare". Subiectul dat se axează pe modul în care acreditarea spijină procesul de îmbunătățire a siguranței produselor alimentare, prin sprijinul concomitent acordat consumatorilor, furnizorilor, autorităților din domeniul calității și siguranței produselor alimentare.

În acest sens, a fost elaborată o broșură informativă, care oferă un sprectru larg de informații privind rolul acreditării ca instrument în îmbunătățirea siguranței produselor alimentare, care poate fi găsită accesând aici.

Read more...

Implementarea noii versiuni a standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 17011:2017

La 17 octombrie curent, în cadrul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, a avut loc o Masă rotundă, organizată în cadrul activităților proiectului implementat și desfășurat de Physikallisch-Techische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (PTB). Moderatorul acestei ședințe a fost domnul Thomas FACKLAM - consultant în cadrul Organismului de Acreditare din Germania (DAkkS), ex-Președinte al EA și IAF.

Discuțiile s-au axat pe gradul de implementare a noii versiuni a standardului de referință pentru Organismele de Acreditare ISO/IEC 17011:2017. Fiecare dintre participanții la masa rotundă respectivă, și anume reprezentanți din Polonia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina, au prezentat situația "la zi" din cadrul Organismelor de Acreditare pe care le reprezintă, generând astfel un schimb de experiență privind provocările întâmpinate la fiecare etapă de implementare a ISO/IEC 17011:2017.

Urmare a acestei activități, atât colaboratorii MOLDAC, cât și reprezentanții Organismelor de Acreditare prezente, au avut parte de un panel de discuții de importanță majoră în vederea determinării obstacolelor întâmpinate de alte ONA, precum și a oportunităților furnizate de noua versiune a standardului ISO/IEC 17011:2017, în vederea îmbunătățirii sistemului de management existent.

Read more...

Activități în cadrul Proiectului dezvoltat și implementat de PTB

În perioada 23-25 octombrie 2019, în cadrul proiectului Physikallisch-Techische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (PTB), un reprezentant al Centrului Național de Acreditare MOLDAC a participat la un curs de instruire cu tematica "Aplicarea standardului ISO/IEC 17025 pentru evaluarea laboratoarelor în domeniul produse/ Organisme Modificate Genetic".

Lucrările cursului respectiv s-au desfășurat în cadrul Universității Agrare de Stat din Grodno (Republica Belarus), la care au participat reprezentanți Organismelor de Acreditare din Armenia, Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia și Moldova; de asemenea, în cadrul cursului a fost prezentat Laboratorul de Cercetări Științifice "DNA Technologies" - a cărui direcții principale de cercetare sunt:

 • determinarea paternității (sp. umană);
 • determinarea genelor, responsabile de boli transmisibile la animalele domestice și de fermă;
 • determinarea genelor, responsabile de caractere de interes;
 • determinarea infecțiilor virale și bacteriene la animalele domestice și de fermă;
 • Screening și determinarea ingredientelor modificate genetic în produsele alimentare și nutrețuri;
 • derminarea prezenței mico-toxinelor, antibioticelor și hormonilor de creștere în produsele alimentare, nutrețuri și adausurilor alimentare.
Read more...

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

Având în vedere situația creată la nivel global ce ține de focarul COVID-19, Cooperația internațională pentru acreditarea laboratoarelor (ILAC) a decis extinderea perioadei de tranziție pentru ISO/IEC 17025:2017 până la 1 iunie 2021.

MOLDAC se aliniază politicii ILAC și a modificat Documentul informativ privind tranziția la noua versiune a standardului ISO/IEC 17025:2017, cod        DI-LÎ/LE-10.

Cea mai recentă versiune a politicii ILAC P10: 07/2020 privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurătorilor a fost publicată și este disponibilă la https://acreditare.md/documente/documente-aplicabile-ea-ilac-iaf.

Această ultimă revizuire reflectă versiunea ISO/IEC 17025:2017 și oferă o clarificare suplimentară a aplicabilității sale la alte activități de evaluare a conformității la care este implicată măsurarea. În plus, clauzele referitoare la trasabilitatea metrologică furnizate prin materiale de referință au fost, de asemenea, actualizate pentru a reflecta evoluțiile recente ale acreditării producătorilor de materiale de referință.

Data de implementare pentru această versiune este iulie 2021.

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Vă informăm, că la nivelul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) sunt disponibile liste ale Schemelor de Evaluare a Conformității recunoscute la nivel regional, sau care sunt în proces de recunoaștere. Pentru utilitatea Dumneavoastră, găsiți mai jos următoarele documente:

 1.  Lista schemelor evaluate cu succes conform cerințelor documentului EA-1/22
 2. Lista schemelor în proces de evaluare conform EA-1/22
 3. Lista schemelor CE care nu sunt bazate pe Legislație

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și părților interesate :

 1. Se prelungește regim special de activitate în cadrul IP Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC în perioada 04.09-20.09.2020 inclusiv.
 2. Accesul tuturor persoanelor, inclusiv din OEC acreditate sau solicitanții acreditării, se restricționează pe perioada regimului special instituit.
 3. Ordin Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19 .

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice - este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Veficări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 - ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Read more...