Author - admin

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

Vă informăm,  că în luna noiembrie curent  au fost modificate documentele EA, după cum urmează:

  • EA-4/18 G Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  • EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Termen de implementare imediat, începând cu data de 05.11.2021.

MOLDAC va actualiza documentele  sale interne în cel mai scurt timp. OEC-urile sunt îndemnate să țină cont de prevederile documentelor noi apărute.

Cea mai recentă versiune a politicii ILAC P10: 07/2020 privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurătorilor a fost publicată și este disponibilă la https://acreditare.md/documente/documente-aplicabile-ea-ilac-iaf.

Această ultimă revizuire reflectă versiunea ISO/IEC 17025:2017 și oferă o clarificare suplimentară a aplicabilității sale la alte activități de evaluare a conformității la care este implicată măsurarea. În plus, clauzele referitoare la trasabilitatea metrologică furnizate prin materiale de referință au fost, de asemenea, actualizate pentru a reflecta evoluțiile recente ale acreditării producătorilor de materiale de referință.

Data de implementare pentru această versiune este iulie 2021.

Vă informăm, că în rezultatul modificării documentelor EA/ILAC/IAF și acțiunilor întreprinse de MOLDAC privind înlăturarea îngrijorărilor depistate în rezultatul reevaluării EA au fost modificate documentele sistemului de management:

 Aceste documente sunt plasate pe pagina web  după cum urmează:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Stimați clienți vă informăm că a fost aprobat și plasat pe site, noua ediție a documentului:

Vă informăm, că la nivelul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) sunt disponibile liste ale Schemelor de Evaluare a Conformității recunoscute la nivel regional, sau care sunt în proces de recunoaștere. Pentru utilitatea Dumneavoastră, găsiți mai jos următoarele documente:

  1.  Lista schemelor evaluate cu succes conform cerințelor documentului EA-1/22
  2. Lista schemelor în proces de evaluare conform EA-1/22
  3. Lista schemelor CE care nu sunt bazate pe Legislație

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și părților interesate:

  1. Odată cu anularea stării de urgență, toate restricțiile de ordin epidemiologic sunt eliminate, conform ordinului MOLDAC din 18.04.2022. Pentru mai multe detalii accesați aici.

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice - este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Verificări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 - ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

Read more...

Măsuri privind prevenirea răspândirii infecției de virusul COVID-19

De la izbucnirea pandemiei infecției COVID-19 (SARS-COV-2), analizele de laborator în scop de diagnosticare și tratare a pacienților simptomatici și screening-ul în masă al populației a evoluat rapid, dovedindu-și rolul central pe care îl au în limitarea extinderii pandemiei.

În acest scop, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a acreditat la cerintele standardului de referință ISO 15189, un laborator din Republica Moldova care testează prezența virusului SARS-COV-2 și anticorpilor in organismul uman. Astfel, utilizatorii pot avea încredere în competența laboratorului și în rezultatele testelor.

Suplimentar:

Broșura ILAC privind Acreditarea în domeniul Testării COVID-19
Informații referitoare la laboratoarele acreditate de ONA membre EA privind măștile de protecție (încercări)
Lista standardelor ISO privind Echipamente de protecție

Informații referitor la activitatea MOLDAC:

Anul 2022:

1. Ordin 1-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”

Anul 2021:

1. Ordin 2-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
2. Orin 4-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
3. Ordin 6-ab ”Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare stabilite în vederea prevenirii răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
4. Ordin 10-ab ”Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare stabilite în vederea prevenirii răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
5. Ordin 20-ab ”Cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de vicurul COVID-19”
6. Ordin 46-ab ”Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare stabilite în vederea prevenirii răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”

Anul 2020:

1. Ordin 10-ab cu privire la prevenirea răspândirii infecției Virusul COVID-19
2. Ordin 11-ab cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției de virusul COVID-19
3. Ordinul 12-ab referitor la responsabilitățile personalului MOLDAC la efectuarea evaluărilor la distanță
4. Ordin 13-ab cu privire la  prelungirea termenilor pentru fiecare etapă de  acreditare
5. Ordin 14-ab cu privire la modificarea ordinului nr.11 din 27 martie 2020 “Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției virusul COVID-19”
6. Ordin 15-ab "Cu privire la încetarea regimului special de muncă și menținerea măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției COVID-19"
7. Ordin 17-ab "Cu privire la măsurile îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției COVID-19"
8. Ordin 19-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
9. Ordin 22-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
10. Ordin 26-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
11. Ordin 28-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
12. Ordin 36-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
13. Ordin 40-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”
14. Ordin 46-ab ”Cu privire la prelungirea măsurilor îndreptate spre prevenirea răspândirii infecției provocate de virusul COVID-19”

Read more...