Documente noi/ modificate

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

Vă informăm, că au fost modificate următoarele documente ale MOLDAC recent :

În atenția Organismelor de Certificare Sisteme de Management al Siguranței  Alimentelor !

Standardul nou SM ISO 22003-1:2023  „Siguranța alimentelor. Partea 1: Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor” a fost publicat la data de 30 iunie 2022.

Acest document a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 34, Produse alimentare, Subcomitetul SC 17, Sisteme de management pentru siguranța alimentelor, în colaborare cu ISO Comitetul de evaluare a conformității.

Această primă ediție a SM ISO 22003-1:2023 anulează și înlocuiește ISO/TS 22003:2013. (Document informativ DI-OCsmsa-13)

Perioada de tranziţie de la standardul ISO/TS 22003:2013 la standardul ISO 22003-1:2022 este 3 ani de la data publicării acestuia.

Pentru OEC este prevăzut că:

-      OEC, pentru certificările inițiale, pot utiliza SM ISO 22003-1:2023, doar după obținerea deciziei privind tranziția la SM ISO 22003-1:2023, dar nu mai târziu de 24 luni de la data publicării – 30.06.2024 sau conform perioadei de tranziție a procesului de acreditare, care trebuie incheiat pînă la 31.12.2024;

-       OEC să efectueze certificări conform SM ISO 22003-1:2023 pentru toți clienții, nu mai târziu de 31.12.2024;

-       OEC să implementeze noile cerințe, privind eșantionarea multi-site și calculul duratei de audit, pentru toți clienții certificați, nu mai târziu de 30.06.2025.

În atenția laboratoarelor medicale:

Prin Rezoluţia 26.08 din 15.11.2022 a Adunării Generale ILAC (virtual meeting) a fost stabilită perioada de tranziţie, de la standardul EN ISO 15189:2012 la standardul EN ISO 15189:2022 - 3 ani de la data publicării, respectiv 30.11.2025. (Document informativ)

Din data de 30 noiembrie 2023, MOLDAC nu mai primește solicitări pentru acreditare (acreditare inițială/ reevaluare/ extindere) conform cerințelor SM SR EN ISO 15189:2014.

În decembrie 2022 a fost publicată ediția 4  a standardului ISO 15189:2022 „Laboratoare medicale. Cerinte pentru  calitate si competenta”.
Versiunea noua a standardului este disponibila la Institutul de Standardizare din Moldova (versiunea engleza).

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și părților interesate:

Privind digitalizarea serviciilor,  depunerea solicitării de acreditare inițială / reacreditare pentru Organismele de evaluare al conformității  va fi efectuat prin intermediul Sistemul Automatizat SIA Acreditare.

Ghidul de utilizare al SIA Acreditare.

Au fost comasate urmatoarele registre: Registrul Organismelor de inspecție în domeniul metrologiei legale și Registrul Organismelor de inspecții

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor.

În atenția Laboratoarelor de Încercări:

  1. Microbiologia în lanțul alimentar - documentul privind perioada de tranziție în vederea implementării documentului ISO 16140-3 poate fi găsită aici.
Read more...