Documente noi/ modificate

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și a părților interesate

În atenția laboratoarelor medicale:

Prin Rezoluţia 26.08 din 15.11.2022 a Adunării Generale ILAC (virtual meeting) a fost stabilită perioada de tranziţie, de la standardul EN ISO 15189:2012 la standardul EN ISO 15189:2022 - 3 ani de la data publicării, respectiv 30.11.2025. (Document informativ)

Din data de 30 noiembrie 2023, MOLDAC nu mai primește solicitări pentru acreditare (acreditare inițială/ reevaluare/ extindere) conform cerințelor SM SR EN ISO 15189:2014.

În decembrie 2022 a fost publicată ediția 4  a standardului ISO 15189:2022 „Laboratoare medicale. Cerinte pentru  calitate si competenta”.
Versiunea noua a standardului este disponibila la Institutul de Standardizare din Moldova (versiunea engleza).

Vă informăm, că au fost modificate următoarele documente ale MOLDAC recent :

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC Vă informează, că în perioada 18-19 mai 2022, s-a desfășurat ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare EA. Fiind structura responsabilă de luarea deciziilor la nivelul EA, rezoluțiile emise de aceasta poartă caracter obligatoriu și executoriu pentru fiecare dintre semnatarii Acordului de Recunoaștere Multilaterală EA MLA.

În cadrul ședinței respective, a fost adoptată Rezoluția 2022 (51) 04 în următoarea lectură:

Asambleea Generală, în baza recomandărilor Consiliului Executiv, consideră contrar rezonabilității și dreptății dacă orice membru EA nu se va conforma regulilor de sancțiuni ale UE. Nici un Membru EA nu poate acorda acreditare pentru serviciile oferite de Organisme de Evaluare a Conformității, stabilite pe teritoriul Rusiei și Belarus, dacă acestea sunt regăsite în lista de sancțiuni a UE. Conformarea cu regulamentele impuse de sancțiunile UE trebuie a fi considerate obligatorii conform paragrafului 5 din documentul EA-1/17 Reguli de procedură. Consiliul Executiv poate suspenda orice membru dacă acesta nu se va conforma obligațiilor EA.”

Rezoluțiile EA integrale în original pot fi găsite aici.

Lista sancțiunilor EU poate fi vizualizată urmând link-ul: www.sanctionsmap.eu

În sensul celor expuse mai sus, MOLDAC solicită de la OEC acreditate, care oferă/solicită servicii de evaluarea conformității cu utilizarea statutului de acreditare, conformarea cu Rezoluția EA în cauză. În acest scop, se recomandă OEC să analizeze lista clienților săi și să stopeze acordarea și/sau solicitarea serviciilor către entitățile expuse în lista sancțiunilor prezentată mai sus.

Vă informăm, că în luna iunie 2022, au fost modificate următoarele documente EA:
  • EA-4/09 Acreditarea laboratoarelor de încercări senzoriale
  • EA-3/02 Politica EA privind acreditarea Organismelor de Certificare pentru DOP, IGP și TSG

Termen de implementare - 10 iunie 2023 (un an de la publicare)
Vă informăm, că la 15.02.2022 a fost modificat următorul document EA:

  • EA – 4/17 M:2022 –  Description of scopes of accreditation for medical laboratories
    Termen de implimentare 2 ani de la data publicării.

De asemenea, în luna noiembrie au fost modificate documentele EA, după cum urmează:

  • EA-4/18 G Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  • EA-4/02 M Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Termen de implementare imediat, începând cu data de 05.11.2021.
MOLDAC va actualiza documentele  sale interne în cel mai scurt timp. OEC-urile sunt îndemnate să țină cont de prevederile documentelor noi apărute.

Vă informăm că a fost publicată o nouă versiune a documentului ILAC G24 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment .

Cea mai recentă versiune a politicii ILAC P10: 07/2020 privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurătorilor a fost publicată și este disponibilă la https://acreditare.md/documente/documente-aplicabile-ea-ilac-iaf.

Această ultimă revizuire reflectă versiunea ISO/IEC 17025:2017 și oferă o clarificare suplimentară a aplicabilității sale la alte activități de evaluare a conformității la care este implicată măsurarea. În plus, clauzele referitoare la trasabilitatea metrologică furnizate prin materiale de referință au fost, de asemenea, actualizate pentru a reflecta evoluțiile recente ale acreditării producătorilor de materiale de referință.

Data de implementare pentru această versiune este iulie 2021.

În atenția Organismelor de Evaluare a Conformității și părților interesate:

MOLDAC este la etapa de pregătire pentru extinderea la noua schemă de Acreditare ISO/IEC 17024 -  Acreditarea organismelor care efectuează certificarea persoanelor.

Stimați clienți, MOLDAC vă informează ca în conformitate cu cerințele versiunii noi a standardului de referință SM EN ISO/IEC 17011:2017 și a Regulilor de Acreditare cod RA, ciclul de acreditare pentru toate Organismele de Evaluare a Conformității, inclusiv Laboratoare de Verificări Metrologice - este de 4 ani. În acest context, vă comunicăm, că pentru toate Laboratoare de Verificări Metrologice care vor fi acreditate după data de 20.10.2018 - ciclul de acreditare va constitui 4 ani.

În atenția Laboratoarelor de Încercări:

  1. Microbiologia în lanțul alimentar - documentul privind perioada de tranziție în vederea implementării documentului ISO 16140-3 poate fi găsită aici.
Read more...