Evenimente

Reprezentantul Băncii Mondiale în vizită de lucru la MOLDAC
Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC
Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER
Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)
Întrevedere cu reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Acreditarea Laboratorului Medical din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică la cerințele standardului international ISO 15189.
Re -Evaluarea paritară la nivel de omologi
Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect
Cursul de instruire, organizat de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO
Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA
Înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare, Secției Toxicologie medico-legală din cadrul Centrului de Medicina Legală
Curs de instruire organizat de către ASRO – privind cerințele standardului SR EN ISO 17021-1:2015
Curs de instruire DG-05 „Cerinţe generale privind atestarea laboratoarelor de încercări conform DG-05 ediția 2021. Asigurarea validității rezultatelor încercărilor. Audit intern”
Participarea reprezentantului MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)
Ședința Comitetului Tehnic Laboratoare
Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)
Ziua Mondială a Calităţii
Instruire pentru Evaluatorii EA în formare
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Ședința Comitetului al Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (IAF-MLAC)