Evenimente

Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)
Ziua Mondială a Metrologiei
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Acreditarea Organismului de Inspecție (OI tip A) din cadrul AMS-2000 SRL
Ședința Comitetului Tehnic IAF
Activitate organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”
Ședința Comitetului de Conducere din cadrul Proiectului PTB
Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)
Workshop pentru Organismele Naționale de Acreditare și Organismele de Verificare privind stabilirea unei abordări comune în procesul de acreditare la cerințele ISO 14034
Masă rotundă – “Cerințele privind producerea și plasarea pe piață a laptelui și produselor lactate. Promovarea pe noi piețe de desfacere”
Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC
Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)
Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare la nivel ILAC/IAF
Ședința grupului de lucru a experților în comunicare la nivel IAF/ILAC
Certificarea Securității Ciberneti
Importanța certificării produselor ecologice
Ședința grupului de lucru IAF CertSearch – bază de date globală unde vor fi stocate informații despre certificările sistemelor de management acreditate
Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)
Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)
Acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul “TOPCONSTRUCT BNN” SRL