Uncategorized

Acreditarea Organismului de Certificare produse din cadrul ICȘC ”INCERCOM” ÎS

Astăzi, a avut loc înmânarea oficială a Certificatului de Acreditare Organismului de Certificare produse din cadrul ICȘC ”INCERCOM” ÎS.

Ne bucurăm că numărul OCpr care doresc sa fie acreditate la cerințele standardului ISO/IEC 17065 este în creștere, acest lucru denotă valoarea aparte și scopul acreditării, care permite generarea încrederii în mecanismul de certificare şi contribuie la:

 • recunoașterea competențelor organismului de certificare;
 • protejarea intereselor consumatorilor;
 • creșterea credibilității rezultatelor eliberate;
 • recunoașterea certificatelor de conformitate eliberate de către un Organism de Certificare acreditat este recunoscut de către țările membre EA.

MOLDAC apreciază realizările obținute, dorindu-Vă mult succes și determinare în activitatea pe care o realizați.

Certificatul de Acreditare și Anexele la Certificatul de Acreditare care conțin activitățile de certificare pentru care OCpr deține competență, le puteți vizualiza accesând linkul:aici  

Read more...

Vizita expertului Băncii Mondiale

Astăzi, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitizarea proceselor operaționale.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

Conceptul de digitalizare a proceselor realizate de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) impune un set de activități cu o abordare complexă și amplă care definește viziunea, misiunea, obiectivele și prioritățile de executare în conformitate cu tendințele globale ale digitalizării serviciilor fiind acomodate la cerințele procesului de acreditare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității oferind o bază de date/informații mai fiabile și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării.

Read more...

Memorandum de colaborare reciprocă privind cooperarea în domeniul acreditării și evaluării conformității

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, în perioada de 24-25 mai 2023, a semnat Memorandum de colaborare reciprocă privind cooperarea în domeniul acreditării și evaluării conformității, cu următoarele organisme naționale de acreditare
1. PCA – ONA din Polonia
2. NAH – ONA din Ungaria
3. GAC – ONA din Georgia
4. ATC – ONA din Serbia
5. IARNM – ONA din Macedonia de Nord.
Prin semnarea actului, se consolidează relațiile bilaterale cu ONA din țările sus numite și se eficientizează atingerea obiectivelor și schimbul de experiență în domeniul acreditării și evaluării conformității.

ATC & MOLDAC

GAC & MOLDAC

IARNM&MOLDAC

PCA & MOLDAC

NAH & MOLDAC

343729710_141962628876654_3324486283093138703_n
Read more...

Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER

În perioada 13.03.2023-17.03.2023,  expertul în domeniul acreditării din Slovacia, Tibor CZOCHER, a fost în vizită de lucru la sediul MOLDAC.

Aceasta fiind ultima vizită organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process.

În cadrul proiectului MOLDAC a beneficiat de asistență de consultanță personalizată, bazată pe cele mai bune practici UE, și anume:

 • evaluarea gradului de pregătire al MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, care a avut loc în perioada 20-24 februarie 2023;
 • analiza unor documente și formulare ale sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință;
 • auditarea selectivă a dosarelor OEC pentru diferite scheme de acreditare, în vederea verificării corectitudinii lor;
 • recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de management MOLDAC,
 • recomandări pentru îmbunătățirea evaluărilor la fața locului
 • instruiri pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici în domeniul laboratoarelor medicale conform standardului ISO 15189 și în doemniul laboratoare de încercări conform standardului ISO/IEC 17025.

MOLDAC adresează cuvinte de mulțumire pentru suportul acordat și își exprimă speranța pentru o viitoare colaborare și pentru extinderea proiectului pentru anii 2023-2025.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 14-15 martie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat în orașul Riga, Letonia și a întrunit experți în domeniul comunicării din 24 de Organisme de Acreditare membre EA, care au discutat asupra unui șir de probleme de interes comun.

În debutul ședinței s-a discutat rolul comitetului pentru comunicare și publicare în atingerea obiectivelor EA, ce vizează comunicarea atât pe interior cât și pe exterior, în relațiile cu: părți interesate, autorități de reglementare, OEC acreditate, clienții OEC-urilor acreditate etc. S-a punctat  faptul că, activitatea EA CPC trebuie să asigure atât comunicarea la nivel strategic cât și la nivelul schimbului de experiență între experții în comunicare din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare membre EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • Crearea unei rețele de comunicare, care ar facilita schimbul de experiență și transmiterea bunelor practice între Organismele Naționale de Acreditare;
 • Formarea unui grup de lucru TFG, cu scopul elaborării unei strategii de comunicare la EA;
 • Soluții pentru a face saiturile ONA cât mai atractive și simple în navigare;
 • Prezentarea saitului, gazdei evenimentului, ONA din Letonia;
 • Posibilitățile LinkedIn în crearea și distribuirea articolelor.

Pe parcursul evenimentului, experții în comunicare au fost divizați în trei subgrupe, la finalul activității fiecare subgrupă a venit cu propuneri argumentate ce vizează confruntarea cu comentariile negative lăsate pe rețelele de socializare, TV sau în social media “bad buzz”.

Spre final, a fost organizat un sondaj de opinii,  scopul căruia a fost de a identifica impactul comitetului de comunicare în îmbunătățirea strategiei comunicării pentru fiecare ONA în parte.

Read more...

Ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii

La data de 31.05.2021, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) împreună cu reprezentanții Centrului Național de Acreditare (MOLDAC) s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru în vederea discutării problemelor cu care se confruntă MOLDAC în procesul de acreditare, și anume:

 • Acreditarea Organismelor de Evaluare a conformității în:
 • domeniul reglementat, unde sunt aplicabile module (proceduri de evaluare a conformității);
 • domeniul reglementat, unde este aplicabil doar Moldulul A Controlul intern al producției (fără implicarea unui OEC de terță parte)(produse electrice, jucării, etc.);
 • domeniul nereglementat.
 • Acreditarea în domeniul metrologiei legale – acreditarea LVM.

În rezultatul ședinței, au fost stabilite un șir de acțiuni ce urmează a fi întreprinse de MEI, cât și de MOLDAC în scopul depășirii problemelor existente.

Read more...