Uncategorized

Ziua Mondială a Metrologiei

Măsurăm astăzi pentru un viitor sustenabil!!!

 

20 Mai este Ziua Mondială a Metrologiei, dată la care celebrăm semnarea Convenției Metrului în anul 1875. Acest tratat a făcut posibilă așezarea bazelor unui sistem mondial de măsurare coerent, esențial pentru descoperirea și inovarea științifică, producția industrială și comerțul mondial, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții și protejarea mediului.

Tema Zilei Mondiale a Metrologiei din acest an este sustenabilitatea. Cercetarea în domeniul mediului și elaborarea politicilor de mediu se bazează pe măsurări precise pentru a ne ajuta să înțelegem și să abordăm provocările complexe ale mediului, cum ar fi schimbările climatice, poluarea și epuizarea resurselor.

Ziua Mondială a Metrologiei este o recunoaștere și o apreciere a rezultatelor activității profesionale a specialiștilor din acest domeniu din întreaga lume.  Măsurările exacte, credibile și trasabile sunt prioritare pentru progresul științific și tehnologic, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, a siguranţei şi sănătăţii populaţiei şi a protecţiei mediului.

Cu prilejul acestei sărbători, echipa MOLDAC, adresează tuturor specialiștilor din domeniu, înalte aprecieri, progrese profesionale, perseverență și succes în onorabila activitate pe care aceștia o desfășoară zi de zi. La mulți ani!

Read more...

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 15-17 mai 2024, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC se desfășoară cursul de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 “Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018 (capitolul 6 și capitolul 7). Aplicarea documentelor ILAC și EA corespunzătoare. Formarea auditorilor interni în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

La instruire participă 27 de persoane, reprezentanți din cadrul .

Activitatea are drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul diferitor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupra următoarelor subiecte:

 • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
 • Însușirea și fundamentarea cunoștințelor impuse de către standardului internațional SM EN ISO/CEI 17020:2013 cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018;
 • Activități practice.

Cursul este livrat de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Organismelor de Inspecție:

 • Dna Natalia MIHĂESCU, șef Direcție Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, evaluator șef;
 • Dna Aliona GUȚUL, Responsabil Sistem de Management, evaluator șef;
 • Dl Petru COVRIG, evaluator șef din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare.

În timpul instruirii, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de cerințele impuse pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

 

Read more...

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia a participat Dna. Larisa BOBOC - Șefa Direcției Dezvoltare Acreditare.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

 • prezentarea raportului președintelui ILAC AIC, cu referire la probleme de ordin administrativ;
 • prezentarea rapoartelor de activitate a grupurilor de lucru din cadrul Comitetului pentru Acreditare ILAC AIC, după cum urmează: (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 17034, ISO/IEC 17043), grupuri de lucru orizontale (WG Metrologie - Probleme de etalonare și trasabilitate, părțile interesate BIPM, WG JCGM, WG JCTLM, ) și grupuri de lucru tematice (WG sampling, WG Horse Racing, WG WADA);
 • discuții referitor la interpretarea clauzelor 4-7 din ILAC P10:07/2022 legate de trasabilitatea metrologică în chimie si proiectul de anexă (ghid) privind utilizarea Materialelor de Referință, care nu sunt acoperite de clauzele 4 si 6  din Politica de trasabilitatea metrologica ILAC P10.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna octombrie 2024.

Read more...

Prima ședință a membrilor Rețelei Comunicatorilor (EA Communication Network)

Colaboratorii MOLDAC, Ilona DUȘENCO Responsabil Relații Internaționale și Alina MATOȘA Responsabil Comunicare, la data de 3 aprilie 2024, au participat la prima ședință a Rețelei Comunicatorilor.

Prin decizia Asambleei Generale din data de 21.10.2023, Comitetul de Comunicare EA a fost reorganizat în  Rețeaua Comunicatorilor,  fiind platforma  comunicatorilor din cadrul ONA membre EA și a părților interesante cu scop de schimb de experiență și bune practici pe subiecte aferente activităților de acreditare.

Evenimentul s-a desfășurat în format online și a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare membre EA și alte părți interesate.

În debutul ședinței, președintele Rețelei Comunicatorilor, Ömer KARAVELİOĞLU (TURKAK), a prezentat strategiile majore de activitate a rețelei, care va asigura comunicarea între Organismele Naționale de Acreditare membre EA cât și în raport cu părțile interesate, în atingerea obiectivelor EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • formarea unui grup de lucru TFG, care va activa în suportul președintelui pe subiecte organizatorice și creare de conținut pentru evenimente și ședințe;
 • discuții, analize și concluzii legate de posibilitatea derulării evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2024 și prezentarea strategiilor majore ILAC/IAF pentru #WAD2024, celebrată anual pe 9 iunie;
 • soluții pentru utilizarea eficientă a inteligenței artificiale, instrumentelor și aplicațiilor pentru creare de conținut;
 • încurajarea utilizării platformei comunicatorilor la nivel ILAC/IAF - ASANA;
 • prezentarea informațiilor statistice ce vizează utilizarea saitului EA și a platformelor sociale.

Următoarea ședință va fi organizată în perioada 16-17 octombrie 2024, in orașul Istanbul, Turcia.

Read more...

Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

În perioada 27- 28 martie 2024, doamna Natalia ȘAPOVAL Șefa Direcției Acreditare Laboratoare din cadrul MOLDAC, a participat în cadrul celei de-a  47-a ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA Laboratory Committee).

Evenimentul s-a desfășurat în orașul Roma, Italia și a întrunit peste 80 de participanți, reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare (NAB) cât și alte părți interesate (Eurolab, Eurachem, EDQM, EURAMET, EEE PR WG, etc).

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • necesitatea elaborării Ghidului pentru acreditarea eșantionării cât și a Ghidului referitor la flexibil scop pentru furnizorii de încercări de competență;
 • revizuirea documentului INF EA-4/23 „Evaluarea și acreditarea opiniilor și interpretărilor” utilizând ISO/IEC ” 17025;
 • raportarea conducătorilor grupurilor de lucru (TN Food and Feed, Health and CarCare,  Environment, Calibration, PTP/RMP, TFG Biobanking, EEE PT WG, etc)  despre activitatea desfășurată în perioada de la ultimul comitet.

S-a stabilit că următoarea ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare se va desfășura în orașul Brussels, Belgia în septembrie 2024.

Read more...

Reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA)

În perioada 19-20.03.2024, Responsabil Sistem de Management din cadrul MOLDAC dna. Aliona GUȚUL, a participat la reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), realizată de către proiectul "EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională". Evenimentul a avut loc în capitala Macedoniei de Nord – orașul Skopje și a fost organizat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu suportul Comisiei Europene și Ministerului Federal German de Integrare Economică Regională (BMZ).

Obiectivul primordial al proiectului este de a oferi un suport țărilor membre CEFTA (Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Albania, Republica Moldova, Macedonia de nord, Muntenegru și Serbia) în consolidarea aspectelor esențiale ce țin de infrastructura calității în conformitate cu acquis-ul european, de stimulare a liberei circulații a mărfurilor industriale pentru a asigura o concurență loială dar și de a proteja consumatorul final.

În cadrul întrevederii experții internaționali Mrs. Merih Malmqvist Nilsson și Mrs. Emilia Bratoz au prezentat constatările, asemănările și recomandările cadrului legislativ european, procedurile de evaluare și practicile instituțiilor din domeniul infrastructurii calității naționale (metrologie, standardizare, acreditare, supraveghere a pieței) privind sectorul produselor de construcție.

Cu suportul experților locali și internaționali, a fost realizat un sondaj, cu scopul de a aduna informații valoroase despre pregătirea instituțiilor naționale din domeniul infrastructurii calității în ceea ce privește aplicarea procedurilor de evaluare a conformității pentru produsele de construcție în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (CPR).

Din partea Republicii Moldova în procesul de colectare a informațiilor a participat evaluatorul tehnic MOLDAC Dl Anatol GUZUN.

Spre final, au fost organizate grupuri de lucru, în cadrul cărora participanții au discutat despre prioritățile identificate și propunerile concrete reieșind din informațiile colectate în urma sondajului.

Acestea, vor fi utilizate pentru elaborarea unui plan de acțiuni pentru consolidarea capacităților instituțiilor din domeniul infrastructurii calității, în scopul cooperării și recunoașterii reciproce a rezultatelor evaluării conformității produselor de construcție în cadrul țărilor CEFTA.

Read more...

Tratative privind implementarea CAF (Cadrul Comun de Evaluare) în cadrul MOLDAC

Proiectul Construirea Capacităților Administrative ale Balcanilor de Vest și Republicii Moldova – BACID III este susținut de Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) cu fonduri de la Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.

La data de 04.03.2024, în regim online, colaboratorii MOLDAC și reprezentantul proiectului CAF Centre at KDZ domnul Philip Parzer, s-au întrunit într-o ședință de lucru, care s-a desfășurat în regim online. În cadrul întrevederii participanții au discutat despre modelul CAF (Cadrul Comun de Evaluare) pentru managementul calității în sectorul public din Republica Moldova și anume strategia de dezvoltare a sistemului de management MOLDAC. CAF reprezintă liniile directoare europene pentru excelență în domeniul guvernării și organizării publice.

MOLDAC este una dintre instituțiile publice din Republica Moldova care implementează modelul CAF, urmărind o funcționare mai eficientă și mai eficace. Obiectivul este de a spori cunoștințele practice ale angajaților MOLDAC cu privire la principiile managementului calității. Un grup selectat de colaboratori din cadrul MOLDAC vor fi implicați în activități de dezvoltare profesională și expertiză de excepție.

Programul contribuie la reforma sectorului public și cuprinde formarea angajaților din toate categoriile din cadrul organismelor administrației publice.

Read more...

Curs de instruire – cerințele standardului internațional ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificări ale persoanelor”

În perioada 27-29 februarie 2024, colaboratorii Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, au participat la un curs de instruire, privind implementarea cerințelor standardului ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor”.

Cursul de instruire a fost organizat cu suportul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic” și a întrunit 20 de persoane, reprezentanți din cadrul: Organismului Național de Acreditare, Institutului Național de Metrologie, Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare și Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare.

Formatorul cursului Dr. Stefan Schramm – expert PTB, Evaluator Șef din cadrul Dakks (Organismul Național de Acreditare din Germania), cu competență pentru schemele de acreditare Organisme de certificare sisteme de management ISO/IEC 17021 și organisme de certificare persoane ISO/IEC 17024.

Cursul, cu durată de trei zile, a fost sistematizat pe blocuri, după cum urmează:

 • Cerințele documentelor IAF, EA aferente certificării persoanelor;
 • Despre parcursul revizuirii standardului internațional ISO/IEC 17024 și modificările propuse;
 • Analiza detaliată a tuturor elementelor standardului ISO/IEC 17024 cu exemple concrete;
 • Identificarea documentelor și formularelor necesare pentru dezvoltarea schemei date, sfaturi utile;
 • Discuții interactive și dinamice în format întrebare/răspuns.

În contextul în care certificarea personalului a devenit un element important de verificare a competentei unei forțe de munca tot mai mobile si mai globalizate, subliniind valoarea certificatelor de competenta recunoscute dincolo de frontierele naționale. MOLDAC, întreprinde pași siguri pentru dezvoltarea schemei date și spre armonizarea cerințelor naționale cu cele utilizate in întreaga lume pentru certificarea competenței personalului cu diferite ocupații sau profesii.

Read more...

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Instruire pentru formatori privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Comitetul Laboratoare din cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) a organizat un curs de instruire destinat formatorilor privind acreditarea furnizorilor de teste de competență (PTP) conform cerintelor standardului ISO/IEC 17043:2023.

Evenimentul a avut loc în Bruxelles, Belgia, în perioada 15-16.02.2024.

 

Dna Rodica Goncear, Evaluator Șef MOLDAC, a participat alături de alți 25 de participanți la instruirea respectiva.

Obiectivul principal al acestei instruiri fiind identificarea și informarea participanților privind modificările semnificative ale standardului ISO/IEC 17043 (publicat în mai 2023) prin prisma structurală a standardelor din seria ISO 17000, și anume:

 • Cerințele generale;
 • Cerințe referitoare la structură și resurse;
 • Cerințe referitoare la proces;
 • Cerințele sistemului de management.
 • în plus, unele modificări au fost incluse în câteva cerințe.

Furnizorii de teste de competență (PTP), joacă un rol semnificativ în diverse activități de testare, de la sectorul medical până la evaluările siguranței mediului. Ele oferă o oportunitate pentru OEC-le acreditate de a i-si confirma rezultatele în comparație cu rezultatele altor OEC-uri.

Cu alte cuvinte, este un instrument sigur, pentru a identifica posibilele erori sistematice efectuate de laboratoare.

Din perspectiva Organismelor Naționale de Acreditare, serviciile oferite de furnizorii de PTP reprezinta un instrument care confirma competența participanților. Furnizorii testelor de competență presteaza servicii de terță parte, care asigura o evaluare independentă și imparțială a performanței laboratoarelor participante.

In termeni generali, obiectivul acestui curs, a fost de a informa reprezentantii ONA privind noile cerinte ale standardului actualizat (ISO/IEC 17043:2023) si alte documente aplicabile, care ar putea avea impact in procesul de acreditare.

Acest curs a fost organizat in format atelier de lucru (workshop), care este o modalitate ideală pentru a obține cele mai bune rezultate în ceea ce privește înțelegerea profundă a cerințelor, inclusive modul în care acestea pot fi evaluate, în mod armonizat, de către toate Organismele Naționale de Acreditare, în special în ceea ce privește aspectele critice.

Read more...

Moldova Cybersecurity Forum 2024 – primul pas spre consolidarea securității cibernetice

La data de 9.02.2024, Alexandr Ziaev responsabil IT din cadrul MOLDAC, a participat la Moldova Cybersecurity Forum 2024, organizat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Universitatea Tehnică a Moldovei și Tekwill, cu suportul USAID, Suediei, Marii Britanii, Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Moldova (EUPM) și e-Governance Academy.

Moldova Cybersecurity Forum 2024 reprezintă o platformă de dialog între specialiștii din domeniul securității cibernetice din țară și din străinătate. Programul forumului include sesiuni de discuții, prezentări remarcabile de la speakeri internaționali și sesiuni interactive de networking. Astfel, experții Magda Jianu, Vitalie Levința, John Marquess și Adrian Danciu au discutat și au răspuns la întrebările participanților despre strategiile de securitate cibernetică ale țărilor din regiune, precum și despre cooperarea regională.

În cadrul evenimentului, a fost lansată Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, instituțiile vor avea un rol esențial în prevenirea amenințărilor cibernetice, asigurarea unui mediu digital sigur, protejarea infrastructurii critice a statului și a societății de atacurile cibernetice, dar și asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice ale instituțiilor publice și private. Totodată, Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică „Cybercor”, care este în gestiunea Universității Tehnice din Moldova, va promova inovația și excelența în educația teoretică și practică în domeniu, formarea profesională a funcționarilor publici și a studenților, asigurând pregătirea la nivel național pentru provocările sectoriale.

În cadrul acestor activități, vor fi identificate cele mai bune practici și vor fi elaborate strategii de securitate cibernetică eficiente, care vor contribui la consolidarea poziției Republicii Moldova în acest domeniu critic.

Read more...