Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA)

Ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA)

În perioada 22-23 noiembrie 2023, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC și Sefa Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție MOLDAC Dna Natalia MIHĂESCU au participat la cea de-a 54-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA).  Ședința s-a desfășurat în orașul Dublin, Irlanda, și a întrunit peste 80 de participanți, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB), Consiliul consultativ EA, Consiliul Managementului Tehnic, Consiliul Acordului de recunoaștere multilaterală, Comisiei UE/EFTA și alte părți interesate.

Asambleea Generală este organul superior cu nivel de decizie al EA, care gestionează managementul EA și monitorizează activitățile din cadrul EA.

În cadrul ședinței, au fost discutate și adoptate decizii ce vizează mai multe domenii, printre cele mai importante fiind:

  • decizia de înființare a Rețelei de Comunicare, (Communication Network) – platformă unde experții în comunicare vor face schimb de opinii și bune practici;
  • decizia de aprobare a Codului de Conduită;
  • decizia de aprobare a componenței Comitetului de Supraveghere Financiară;
  • recomandare pentru Comitetul HHC de revizuire a documentului EA-1/22: EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body members
  • decizia de ratificare a rezultatelor votului electronic de la ședința Asambleei Generale din mai 2023;
  • decizia de adoptare a următoarelor rezoluții IAF, adoptate la cea de-a 37-a ediție generală anuală a IAF din 13 și 15 noiembrie 2023:

-Rezoluția IAF 2023-15 – (Punctul 8.1 de pe ordinea de zi) Aranjamente tranzitorii pentru ISO 14066:2023 – Adunarea Generală, la recomandarea Comitetului Tehnic, a fost de acord că aranjamentul de tranziție pentru revizuirea ISO 14066:2023 va fi de doi ani de la 31 august 2023.

– Rezoluția IAF 2023-27 – (Punctul 8.2 de pe ordinea de zi) Tranziția la ISO/IEC 17029 – Adunarea Generală, acţionând la recomandarea Comitetului MLA, a decis că în continuare trecerea la noul ISO/IEC 17029 MLA (din ISO 14065 domeniul principal), grupurile regionale de acreditare (RAG) pot face tranziția utilizând procesul recomandat.

  • Aprobarea rapoartelor de activitate al Comitetelor tehnice MAC, HHC, CC, OI, LAB, rapoartelor Secretariatului executiv EA, Stakeholderilor.

Următoarea ședință a fost stabilită pentru perioada 22-23 Mai 2024, in Belgia.

Rezoluția, adoptată la cea de-a 54-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare, o puteți accesa aici.

Share this post