Reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA)

Reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA)

În perioada 19-20.03.2024, Responsabil Sistem de Management din cadrul MOLDAC dna. Aliona GUȚUL, a participat la reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), realizată de către proiectul “EU4 Business: Sprijin pentru integrarea economică regională”. Evenimentul a avut loc în capitala Macedoniei de Nord – orașul Skopje și a fost organizat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) cu suportul Comisiei Europene și Ministerului Federal German de Integrare Economică Regională (BMZ).

Obiectivul primordial al proiectului este de a oferi un suport țărilor membre CEFTA (Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Albania, Republica Moldova, Macedonia de nord, Muntenegru și Serbia) în consolidarea aspectelor esențiale ce țin de infrastructura calității în conformitate cu acquis-ul european, de stimulare a liberei circulații a mărfurilor industriale pentru a asigura o concurență loială dar și de a proteja consumatorul final.

În cadrul întrevederii experții internaționali Mrs. Merih Malmqvist Nilsson și Mrs. Emilia Bratoz au prezentat constatările, asemănările și recomandările cadrului legislativ european, procedurile de evaluare și practicile instituțiilor din domeniul infrastructurii calității naționale (metrologie, standardizare, acreditare, supraveghere a pieței) privind sectorul produselor de construcție.

Cu suportul experților locali și internaționali, a fost realizat un sondaj, cu scopul de a aduna informații valoroase despre pregătirea instituțiilor naționale din domeniul infrastructurii calității în ceea ce privește aplicarea procedurilor de evaluare a conformității pentru produsele de construcție în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (CPR).

Din partea Republicii Moldova în procesul de colectare a informațiilor a participat evaluatorul tehnic MOLDAC Dl Anatol GUZUN.

Spre final, au fost organizate grupuri de lucru, în cadrul cărora participanții au discutat despre prioritățile identificate și propunerile concrete reieșind din informațiile colectate în urma sondajului.

Acestea, vor fi utilizate pentru elaborarea unui plan de acțiuni pentru consolidarea capacităților instituțiilor din domeniul infrastructurii calității, în scopul cooperării și recunoașterii reciproce a rezultatelor evaluării conformității produselor de construcție în cadrul țărilor CEFTA.

Share this post