Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

În perioada 16.01.2023-27.01.2023,  expertul din Slovacia Tibor CZOCHER, este în vizită de lucru la sediul MOLDAC.

Evenimentul face parte dintr-o serie de vizite organizate cu suportul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process.

Programul de lucru include mai multe activități, printre care:

  • analiza documentelor și formularelor sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință;
  • participarea în calitate de formator la următoarele instruiri:
    • 19.01.2023 – „Regulamentul (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro”
    • 20.01.2023 – Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC aplicabile laboratoarelor medicale. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnici de evaluare pentru schema de acreditare SM SR EN ISO 15189:2014”
    • 27.01.2023 – Ultimele modificări ale documentelor EA, ILAC aplicabile laboratoarelor de încercări. Aspecte practice referitor la evaluarea asistată și evaluarea pe verticală prin înregistrări. Tehnici de evaluare pentru schema de acreditare SM EN ISO/IEC 17025:2018”
  • analiza acțiunilor întreprinse de către MOLDAC reieșind din constatările și recomandările primite de la expert, în cadrul vizitelor anterioare.

Share this post