Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

Activități dedicate pregătirii MOLDAC pentru evaluarea paritară EA

În perioada 20.06.2022-23.06.2022, în cadrul MOLDAC a continuat auditul intern, desfășurat de către expertul extern Tibor CZOCHER (Slovacia), în vederea determinării gradului de pregătire MOLDAC pentru evaluarea EA, planificată pentru luna februarie 2023.

În cadrul acestei vizite, au fost analizate unele documente și formulare ale sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință. De asemenea, au fost auditate selectiv unele dosare ale OEC acreditate, pentru următoarele scheme de acreditare: ISO 15189:2014, ISO/IEC 17025:2018, ISO/CEI 17020:2013.

Totodată, au fost discutate acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de management MOLDAC, reieșind din constatările și recomandările primite de la expert.

Share this post