Eveniment în cadrul proiectului “Abordarea impactului crizei energetice in Republica Moldova”

Eveniment în cadrul proiectului “Abordarea impactului crizei energetice in Republica Moldova”

Astăzi 25.04.2023, colaboratorii MOLDAC, au avut o întrevedere cu: Dl Mihai Lupu, Lider de Echipă în cadrul proiectului Abordarea impactului crizei energetice in Republica Moldova, finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și Dl Necmettin Tokur consultant extern, subcontractat de către proiect, expert cu competență în domeniile siguranței produselor, proiectării ecologice și legislației privind etichetarea energetică a UE.

Proiectul are drept obiectiv punerea în aplicare a cadrului legislativ normativ în sectorul energetic, consolidarea capacităților actorilor din domeniul energetic, creșterea gradului de conștientizare și comunicare, precum și operaționalizarea programelor energetice la nivel național.

În cadrul discuției, părțile au abordat mai multe subiecte legate de OEC-urilor acreditate la cerințele standardelor internaționale care certifică și testează produsele cu impact energetic. Totodată au fost abordate unele aspect ale cadrului normativ de reglementare a pieței energetice prin prisma necesităților și cerințelor standardelor internaționale.

Astfel s-a stabilit, ca în luna iunie anul curent, să se organizeze un atelier de lucru pentru mediul de afaceri, Organismul Național de Acreditare, Institutul Național de Standardizare, ministerele de resort, etc. cu privire la obligațiile acestora și a cerințelor de testare a produselor cu impact energetic ce le revin, conform cadrului de reglementare.

Share this post