Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 19-21 iunie 2023, MOLDAC a organizat un curs de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018 (capitol 7). Aplicarea documentelor ILAC și EA corespunzătoare. Formarea auditorilor interni în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018  Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

La instruire au participat reprezentanți din cadrul OEC acreditate sau în proces de acreditare cât și unii colaboratori MOLDAC. Activitatea a avut drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul diferitor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupra următoarelor subiecte:

  • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
  • Prezentarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2018;
  • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018;
  • Activități practice.

Cursul a fost ținut de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Organismelor de Inspecție:

  • Dna Natalia MIHĂESCU, șef Direcție Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, evaluator șef;
  • Dna Aliona GUȚUL, Responsabil Sistem de Management, evaluator șef;
  • Dl Petru COVRIG, evaluator șef din cadrul Direcției Acreditare Laboratoare.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Share this post