Modificarea statutului MOLDAC din EA-BLA în EA-MLA

Modificarea statutului MOLDAC din EA-BLA în EA-MLA

Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA, în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, a adoptat o decizie prin care toate Organismele Naționale de Acreditare, semnatare ale Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu EA (BLA), să devină semnatari EA MLA, reieșind din faptul că procesul de evaluare paritară este similar pentru toate categoriile de membri ai EA.

Astfel, urmare a modificărilor operate, EA a decis schimbarea statutului de semnatar al MOLDAC din EA-BLA în EA-MLA.

Schimbările corespunzătoare a documentelor Sistemului de Management MOLDAC, urmează a fi operate în scurt timp, și vor fi comunicate tuturor părților interesate, în mod corespunzător, inclusiv prin intermediul paginii web www.acreditare.md

Share this post