Participarea la evaluare a expertului extern

Participarea la evaluare a expertului extern

În perioada 02-05.08.2021, în cadrul evaluării Organismului de Certificare produse al Institutului Național de Metrologie (INM), și pentru prima dată, în cadrul evaluării Laboratoarelor de Verificări Metrologice din cadrul SRL ,,Metron Lab”, SRL ,,ProgresLab”, SRL ,,Tehlab Service”, MOLDAC a fost implicat și un expert tehnic din domeniul metrologie legală.

Participarea Dumnealui în echipele de evaluare MOLDAC a adus un aport substanțial pentru buna desfășurare a evaluărilor, avînd în vedere activarea sa în calitate de șef al Departamentului științific de producere a măsurării masei din cadrul Întreprinderii de Stat ,,UCRMETRTEST-STANDART”, Kiev (Ucraina) mai mult de 15 ani.

Share this post