SDG16: Pace, Justiție și Instituții puternice

SDG16: Pace, Justiție și Instituții puternice

Nu putem spera la o dezvoltare durabilă, fără pace, stabilitate, drepturi ale oamenilor și guvernare efectivă bazată pe regula legislativă. Populația globului pământesc este încă prea departe de a atinge acest obiectiv, nacătând la progresele semnificative înregistrate în ultimii ani în acest sens. Unele regiuni trăiesc în pace, siguranță și prosperitate, în timp ce altele se regăsesc într-un cerc nesfârșit de violență și conflict.

Guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru implementarea unei reforme sectoriale și realizarea angajamentelor importante în baza ODD. Totuși, autoritățile publice ale Republicii Moldova se confruntă cu o situație dificilă, deoarece serviciul public nu este întotdeauna atractiv și nu oferă motivație profesioniștilor onești și eficienți – ceea ce rezultă în fluctuația mare a personalului și pierderea memoriei instituționale și a capacităților personalului, funcții suprapuse și responsabilități care nu întotdeauna sunt acoperite de personalul disponibil.

O mare parte din țintele celui de-al 16-lea ODD sunt corelate cu prioritățile naționale de politici, întrucât justiția, corupția și administrația publică sunt printre cele mai mari provocări și, în același timp, priorități ale Guvernului. Pe măsură ce obiectivul reflectă o gamă largă de probleme, cum ar fi violența, accesul la justiție, corupția, fluxurile de arme, procesul de luare a deciziilor, accesul la informație, domeniile de politici, autoritățile responsabile și documentele de politici sunt diverse.

Scopul principal al acestui obiectiv, este de a reduce violența în toate formele ei, și de a lucra în comun cu toate instituțiile de guvernare din lume și comunitățile acestora, în vederea terminării conflictelor și a insecurității. Promovarea legii și a drepturilor omului sunt cheile acestui proces, acestea fiind premergătoare în cazul comunităților pașnice și armonioase.

Surse:

Raportul privind situația tinerilor din Moldova și interacțiunea aestora cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Raportul de Evaluare națională voluntară a progresului privind implementarea Agendei 2030

Publicația: Republica Moldova. Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

Share this post