EA CC Working Group Food

EA CC Working Group Food

În perioada 4-5 iunie 2024, Rodica Goncear, evaluator șef din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat in cadrul grupului de lucru EA CC Working Group Food. Evenimentul s-a desfășurat la București, România și a fost găzduit de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR.

Evenimentul a fost moderat de către Evelyne Kroese –din cadrul ONA din Olanda (RvA) si de către Stefania Scevola – din cadrul ONA din Italia (Accredia) și a întrunit reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare, semnatare al acordului de recunoaștere reciprocă (EA MLA), dar și proprietari ai schemelor de certificare produse alimentare.

Grupul de lucru a avut drept scop identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă Organismele de Acreditare în timpul evaluării OCsmsa; OCpr alimentare, OC PDO/PDI și OCprec; totodată participanții au făcut schimb de experiență și practici utile.

Printre cele mai importante subiecte abordate în cadrul grupului de lucru, au fost:

  • tranziția la ISO 22003-1 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, inclusiv identificarea celor mai mari provocări cu care se confruntă OEC-urile în implementarea cerințelor acestui standard. În conformitate cu IAF MD 27:2023 Cerințe de tranziție pentru ISO 22003-1:2022, perioada de tranziție de la ISO/TS 22003:2013 la ISO 22003-1:2022 se va încheia la 30 iunie 2025;
  • IAF MD 16:2024, obligatoriu din 30 iunie 2025, care specifică criteriile normative pentru organismele de acreditare, ce evaluează și acreditează OEC-uri care auditează și certifică Sisteme de Management al Siguranței Alimentelor; IAF MD 16:2024 – MD 7.4.5.7 specifică necesitatea efectuării unei evaluări asistate al unui audit de certificare inițială, inclusiv etapa 1, ca parte a acreditării inițiale si cel puțin o evaluare asistata pe ciclu de acreditare care să includă un audit de certificare inițială etapa 2 sau un audit de recertificare;
  • au fost analizate recomandările, privind certificatele de acreditare conform ISO/IEC17065 pentru produse alimentare/furaje, care specifică faptul că “Într-un certificat acreditat pentru produse alimentare/furaje, nu este permisă includerea unei mențiuni care are legătură cu un regulament european care nu face parte din domeniul de aplicare al certificării, deoarece ar putea induce în eroare certificatul acreditat. A se vedea EN-ISO/IEC 17065, 3.10 și 7.7.1.” Această propunere a grupului de lucru va fi înaintată pentru aprobare la ședința Comitetului de Certificare EA, care va avea loc in toamna anului 2024, în orașul Bruxelles, Belgia;
  • ISO 22003-2 “Siguranţa alimentelor. Partea 2: Cerinţe pentru organismele care efectuează evaluarea şi certificarea produselor, proceselor şi serviciilor, inclusiv un audit al sistemului de management al siguranţei alimentelor” – nu concretizează clar de când ar trebui implementat acest standard, respectiv, acest lucru rămâne la decizia ONA. Conform recomandărilor Comitetului Tehnic (ISO/TC 34), acest standard poate fi utilizat de către proprietarii schemelor de certificare in dezvoltarea/actualizarea acestora.
  • TFG Organic (EA/IAF) – a fost relatată situația la zi privind acreditările legate de agricultura ecologică – pentru perioada iunie 2023 – aprilie 2024– nici un feedback cu DG AGRI; 50 din 65 de OC și-au depus dosarele tehnice pentru recunoaștere, privind agricultura ecologică, de către Comisia Europeana; Conform REG 2021/1698 art. 3 și 4 (EA 3/12) – toate categoriile privind produsele ecologice trebuie evaluate prin evaluări asistate, cel puțin o dată, la fiecare 4 ani;
  • pentru DOP/IGP – Regulamentul UE 2023/2411 privind protecția indicațiilor geografice pentru produsele artizanale și industriale și de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/1001 și (UE) 2019/1753 – noul regulament a intrat în vigoare în a 20-a zi de la publicare și se aplică din mai 2024. Documentul EA 3/02 – s-a propus revizuirea privind actualizarea domeniului de acreditare pentru noul regulament și ajustarea domeniului de aplicare.

Următoarea ședința a grupului de lucru EA CC Food, va avea loc pe 03-04 iunie 2025.

Share this post