Colaborare cu Autorități

Colaborare cu Autorități

Astăzi, 14 mai 2021, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat la un atelier de lucru, organizat în comun cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

În cadrul acestei activități, au fost discutate aspecte ce țin de:

    • evaluarea siguranței produselor cosmetice efectuată de organismele acreditate,
    • implementarea Hotărârii de Guvern nr.1207 din 02.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice
    • mecanismul de control periodic al produselor plasate pe piață
    • etc.

În rezultatul ședinței respective, a fost decis asupra necesității efectuării unei analize mai detaliate, la nivel de țară, cu implicarea tuturor autorităților și a organismelor de evaluare a conformității acreditate, pentru realizarea evaluării siguranței produselor cosmetice conform cerințelor HG 1207/2016.

Share this post