Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 14-15 martie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat în orașul Riga, Letonia și a întrunit experți în domeniul comunicării din 24 de Organisme de Acreditare membre EA, care au discutat asupra unui șir de probleme de interes comun.

În debutul ședinței s-a discutat rolul comitetului pentru comunicare și publicare în atingerea obiectivelor EA, ce vizează comunicarea atât pe interior cât și pe exterior, în relațiile cu: părți interesate, autorități de reglementare, OEC acreditate, clienții OEC-urilor acreditate etc. S-a punctat  faptul că, activitatea EA CPC trebuie să asigure atât comunicarea la nivel strategic cât și la nivelul schimbului de experiență între experții în comunicare din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare membre EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

  • Crearea unei rețele de comunicare, care ar facilita schimbul de experiență și transmiterea bunelor practice între Organismele Naționale de Acreditare;
  • Formarea unui grup de lucru TFG, cu scopul elaborării unei strategii de comunicare la EA;
  • Soluții pentru a face saiturile ONA cât mai atractive și simple în navigare;
  • Prezentarea saitului, gazdei evenimentului, ONA din Letonia;
  • Posibilitățile LinkedIn în crearea și distribuirea articolelor.

Pe parcursul evenimentului, experții în comunicare au fost divizați în trei subgrupe, la finalul activității fiecare subgrupă a venit cu propuneri argumentate ce vizează confruntarea cu comentariile negative lăsate pe rețelele de socializare, TV sau în social media “bad buzz”.

Spre final, a fost organizat un sondaj de opinii,  scopul căruia a fost de a identifica impactul comitetului de comunicare în îmbunătățirea strategiei comunicării pentru fiecare ONA în parte.

Share this post