Participarea la sedinta EA Working Group in the Health Care Sector Laboratory Medicine

Participarea la sedinta EA Working Group in the Health Care Sector Laboratory Medicine

În perioada 07- 08 decembrie 2023, Evaluatorii Șefi MOLDAC Larisa BOBOC și Natalia ȘAPOVAL, au participat la ședința grupului de lucru EA, membrii căreia sunt personal evaluator cu competență pentru schema de acreditare ISO/IEC 15189 Laboratoare Medicale. Ședința s-a desfășurat în or. Frankfurt, Germania.

Ședința a fost prezidată de domnul Rolf Straub, conducatorul grupului de lucru, care a trecut în revistă sarcinile grupului care sunt in derulare, și anume:

  • revizuirea documentului EA-4/20 G:2021 Guidance for the assessment of laboratories against EN ISO 15189 and EN ISO 22870 Point-of-Care Testing (POCT);
  • rezultatele discuțiilor în cadrul Comisiei Europene vizavi de subiectul in house developed IVD;
  • Ghidul referitor la testele genetice, etc.

În cadrul ședinței a fost prezentat programul de activitate a grupului de lucru  pentru 2023-2024, subiectele de bază ce urmează să fie analizate în perioada 2023-2024 sunt :

  • tranziția la noua versiune EN ISO 15189, identificarea celor mai importante modificări;
  • Ghid NGS ;
  • aspecte ce țin de intelegenta artificiala, subiect tot mai actual pentru laboratoarele medicale.

Membrii grupului de lucru au primit din timp prin e-mail prezentarea, materialele și link-urile la documentele prezentate și discutate în cadrul ședinței. Astfel, membrii grupului de lucru au discutat mai multe probleme stringente ce țin de implementarea noului standard ISO 15189; posibilitatea revizuirii standardului pentru biobanking (RG 276) și necesitatea rețelei operaționale de biobanking din Europa EuroBioBank etc.

Următoarea ședință a grupului de lucru a fost stabilită pentru iunie 2024 și se va desfășura in Tbilisi, Georgia.

Share this post