ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI PTB

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI PTB

În perioada 15 și 17 iunie a anului curent, colaboratorii Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, au participat la un curs de instruire, recomandat evaluatorilor începători sau cu experiență, privind  implementarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017.

Instruirea s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată în cadrul Proiectului pentru țările Parteneriatului Estic, susținut de PTB (Germania).

Cursul de instruire s-a desfășurat pe parcursul a două zile, activitățile conform ordinii de zi s-au desfățurat, după cum urmează:

  • în prima zi, au fost prezentate discursuri pe următoarele subiecte :
  • regula de decizie (formator- Irene Flouda);
  • trasabilitatea materialelor de referință (formator– Ioannis Sitaras).

În ziua a doua participanții la instruire au analizat și au discutat aspecte practice cu referire la subiectele discutate în prima zi.

Share this post