EA/ILAC/IAF

Modificarea statutului MOLDAC din EA-BLA în EA-MLA

Cooperarea Europeană pentru Acreditare EA, în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, a adoptat o decizie prin care toate Organismele Naționale de Acreditare, semnatare ale Acordului de Recunoaștere Bilaterală cu EA (BLA), să devină semnatari EA MLA, reieșind din faptul că procesul de evaluare paritară este similar pentru toate categoriile de membri ai EA.

Astfel, urmare a modificărilor operate, EA a decis schimbarea statutului de semnatar al MOLDAC din EA-BLA în EA-MLA.

Schimbările corespunzătoare a documentelor Sistemului de Management MOLDAC, urmează a fi operate în scurt timp, și vor fi comunicate tuturor părților interesate, în mod corespunzător, inclusiv prin intermediul paginii web www.acreditare.md

Read more...

Ședința Comitetului pentru Inspecții (ILAC IC)

La data de 20 aprilie 2022, în regim online, s-a desfășurat cea de-a 20-a Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC).

Ședința a început cu discuții ce țin de identificarea cerințelor din standardul ISO/IEC 17020, care necesită a fi revizuite sau îmbunătățite.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate un șir de alte subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • Utilizarea echipamentelor automate si a calculatorului în activitatea de inspecție;
 • Independența și cerințele specifice pentru organismele de inspecție OI tip A;
 • Respectarea principiului Confidențialității.

Spre final, participanții   au stabilit ca pină la următoarea Ședință a Comitetului Inspecții ILAC (IC), care este stabilită pentru perioada noiembrie 2022, la Montreal, Canada, să se organizeze un workshop, axat pe subiectul - Evaluarea la Distanță (posibile îmbunătățiri, schimb de experiență).

Read more...

Ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare la nivel ILAC/IAF

La 25 aprilie, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului Comun pentru Suport și Dezvoltare (JDSC), în cadrul căreia au participat doi reprezentanți ai Centrului Național de Acreditare MOLDAC. Ședința a întrunit peste 120 de persoane din întreaga lume, reprezentanți ai economiilor dezvoltate și în curs de dezvoltare.

În cadrul ședinței, au fost prezentate un șir de subiecte de interes pentru organismele de acreditare, printre care s-au regăsit următoarele:

 • Economia circulară – proiect implementat de PTB (Germania) în spațiul Americii Latine și regiunii Caraibelor.
 • Evaluarea la distanță – oportunități și piedici identificate de organismele de Acreditare din Jamaica (JANAAC), Coreea (KAB) și Taipeiul Chinez (TAF).
 • Baza de date IAF CertSearch – oportunități și privilegii oferite Organismelor de Acreditare, precum și actualizări în ceea ce privește modul de operare a informațiilor oferite de această Bază e Date.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost organizat un workshop dedicat prezentării documentelor ILAC P15, ILAC P9 și ILAC P10. Acestea au fost prezentate de Președintele Comitetului Inspecții ILAC (dna Lorraine Turner, UKAS) și de Președintele Comitetului pentru Acreditare (dl Erik Øhlenschlæger).

Read more...

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

La 19.04.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia au participat și doi colaboratori MOLDAC.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

 • situația la zi cu privire la aprobarea noii versiuni a standardului ISO 15189 “Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență”
 • s-a decis organizarea unui seminar, care se va axa pe întrebările ce țin de posibilele îmbunătățiri ale standardului ISO/IEC 17025:2017.
 • au fost discutate proiectele documentelor ILAC G19 Modules in a Forensic Science Process și ILAC G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instrument
 • grupul de lucru responsabil de domeniul Fire Testing Laboratories au raportat despre unele cerințe noi ce vizează domeniul dat.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna noiembrie 2022, în cadrul ședințelor anuale comune ILAC/IAF.

Read more...

Ședința Comitetului Tehnic IAF (TC)

Evaluatorii șefi MOLDAC, implicați în acreditarea Organismelor de Certificare, au participat în data de 14 aprilie 2022, la ședința Comitetului Tehnic al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF TC), în cadrul căreia au participat peste 191 de reprezentanți ai Organismelor de Acreditare și alte părți interesate.

În cadrul ședinței a fost organizată o prezentare, privind utilizarea forumului disponibil pe pagina IAF – instrument util în vederea optimizării procesului de comunicare între membrii IAF. De asemenea, grupurile de lucru instituite la nivel de Comitet un raportat rezultatele obținute și au prezentat obiectivele propuse spre realizare.

Următoarea ședință a Comitetului Tehnic IAF urmează să aibă loc toamna, în cadrul seriei de Ședințe Anuale Comune IAF/ILAC.

Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral al EA

În perioada 6-7 aprilie, în regim online, MOLDAC a participat la cea de-a 46-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare EA MAC.

În cadrul ședinței, au fost puse în discuție un șir de subiecte, inclusiv setul de documente MOLDAC prezentat EA în vederea înștiințării privind modificările operate la nivelul managementului de vârf al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova. În rezultatul analizei pachetelor de documente expediate, s-a constatat că nu sunt necesare dovezi suplimentare și/sau acțiuni din partea EA, evaluarea paritară fiind desfășurată conform planului, în februarie 2023.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost organizat un workshop privind standardul de referință pentru Organismele de Validare/Verificare ISO/IEC 17029:2019. Dna Nathalie Seveant (COFRAC, Franța), în calitate de membru al grupului de lucru pentru elaborarea prezentului standard, a vorbit despre cele mai importante aspecte care trebuie considerate în vederea evaluării unui Organism care a implementat acest standard.

Read more...

Ședința Comitetului Laboratoare EA LC

În perioada 30-31 martie, un reprezentant al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA LC), desfășurată în regim online.

În cadrul ședinței au fost discutate un șir de subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • situația la zi cu privire la revizuirea standardelor de referință: ISO/IEC 17043 “Evaluarea conformității – Cerințe generale pentru încercările de competenţă” si ISO 15189 “Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență”;
 • a fost prezentat proiectul documentului EA -4/09 “Acreditarea testării încercărilor senzoriale”;
 • conducătorii grupurilor de lucru (WG) si Task Network Group (TN), pentru următoarele domenii de responsabilitate: mediu, criminalistică, etalonare, organizatorii testelor de competență, producătorii  materialelor de referință ((PT)/RMP), mecanică, construcții, bunuri de larg consum, WG Health Care si ai altor grupuri au raportat despre activitățile desfășurate de la ultima ședintă din septembrie 2021.
 • s-a stabilit programul de lucru (WP) pentru următoarea ședință din 2022 și au fost analizate unele propuneri relevante pentru a fi incluse în programul de lucru (WP) pentru 2023.

Următoarea ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA LC) a fost stabilită pentru luna septembrie 2022, care se va desfășura în format de videoconferință.

Read more...

Ședințe organizate la nivel ILAC/IAF

În perioada 30-31 martie, reprezentanții Organismelor de Acreditare, responsabili de comunicare la nivelul instituției, s-au întrunit într-o serie de ședințe organizate la nivel ILAC/IAF, fiind divizați în sesiuni – în funcție de zona geografică accesibilă. Ședințele respective fac parte din Sesiunea Intermediară a ședințelor ILAC/ IAF, care se vor desfășura pe parcursul lunii aprilie.

În cadrul ședințelor, au fost raportate următoarele realizări ale Comitetelor ILAC/IAF în plan de comunicare:

 • Strategia de comunicare comună ILAC/IAF – beneficii și oportunități,
 • Paginile web ILAC/IAF – creșterea numărului de vizualizări, implementarea sistemelor (contoarelor) de determinare a timpului efectiv petrecut de un utilizator, precum și preferințelor de vizualizare (documente, pagini, etc.)
 • Ziua Mondială a Acreditării 2022 – termenii stabiliți pentru finalizarea lucrărilor asupra materialelor promoționale elaborate în sensul celebrării din acest an.
Read more...

Ședință a Comitetului de Certificare EA

Colaboratorii MOLDAC implicați în acreditarea Organismelor de Certificare, au participat la cea de-a 43-a Ședință a Comitetului de Certificare, care s-a desfășurat în regim de teleconferință în perioada 23-24 martie curent. Aceasta a fost ultima ședință moderată de către Kevin Belson (UKAS) în calitate de președinte al Comitetului EA de Certificare.

Membrii comitetului au pus în discuție probleme legate de cooperarea dintre comitetele EA, autoritățile de reglementare și sectorul privat în materie de dezvoltare, întreținere și implementare a cerințelor pentru acreditarea Organismelor de Certificare.

Totodată, au fost discuții axate pe probleme legate de promovarea certificării/validării/verificării și efectele utilizării sporite a tehnologiei digitale în acreditarea Organismelor de Certificare.

În cea de-a 2-a zi a sedintei  Comitetului de Certificare a fost  organizat un workshop cu tematica ,,ISO/IEC 17021 – evaluările asistate”. Concomitent, în cadrul acestui workshop au fost simulate situații prin aplicarea următoarelor documente:

 • IAF MD 1:2018 Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization;
 • IAF MD 4:2018 Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes;
 • IAF MD 5:2019 Determination of audit time of quality, environmental, and occupational health & safety management systems.
Read more...

Ședința comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA

În perioada 22-23 martie, în regim online, s-a desfășurat cea de-a 41-a ședință a Comitetului EA pentru Comunicare și Publicare (EA CPC).

În cadrul ședinței respective, o atenție sporită a fost atrasă asupra modului prin care Organismele Naționale de Acreditare comunică clienților și partenerilor săi, inclusiv tuturor părților interesate, modalitățile de gestionare a crizei provocate de războiul din Ucraina. Urmare a evenimentelor din țara vecină Moldovei, atât la nivel Regional (EA), cât și la nivel Internațional (ILAC/IAF) au fost elaborate și publicate Declarații referitoare la pozițiile Organizațiilor respective în contextul conflictului armat. Ulterior, în cadrul discuțiilor, majoritatea membrilor EA au decis că nu vor publica nici o Declarație în acest sens, deoarece aceste comunicări sunt efectuate în mod constant la nivelul Guvernelor.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate un șir de alte subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • Atragerea personalului angajat permanent într-un organism de acreditare;
 • Atragerea personalului extern/ tehnic;
 • Ziua Mondială a Acreditării 2022 ”Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment”.
Read more...