EA/ILAC/IAF

Rezultate sondaj ILAC/IAF/ISO

În luna august, organizațiile internaționale ILAC/IAF/ISO au lansat un sondaj privind activitățile de audit/ evaluarea conformității/ acreditare, în special ceea ce privește efectuarea acestora prin intermediul instrumentelor IT (la distanță).

Conform datelor publicate, în cadrul acestui sondaj au participat 4350 persoane - reprezentani ai diferitor tipuri de organisme. În rezultat, 71% din participanți s-au arătat a fi satisfăcuți de experiența respectivă, iar 73,4% consideră tehnologiile IT necesare, chiar indispensabile activității ulterioare. Dintre respondenți, 57% vor aplica pe viitor tehnicile de evaluare la distanță, independent sau combinate cu tehnicle de evaluare la fața locului.

Chiar dacă au fost identificate numeroase beneficii ale evaluărileo la distanță, precum reducerea cheltuielor pentru transport/ cazare (79,8%), reducerea gradului de poluare a mediului cauzată de emisiile de gaze (74,4%) ș.a., totuși 50,8% dintre participanți au considerat că activitatea la distanță a impus eforturi semnificative pentru asigurarea securității datelor, iar alte 62,7% dintre participanți consideră acest tip de evaluare la distanță ne-efectiv.

Pentru cei interesați de rezultatele acestui sondaj, lăsăm informațiile în detalii aici.

Reieșind din menținerea crizei pandemice atât la nivel global, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, Centrul Național de Acreditare MOLDAC își continuă activitatea de acreditare atât la fața locului, cât și la distanță, în baza analizei riscurilor efectuate pentru fiecare OEC în parte.

Read more...

Startul Ședințelor Anuale Comune ILAC/IAF

Săptămâna aceasta a fost dat startul ședințelor Anuale Comune ILAC/IAF, în cadrul cărora vor participa mai mulți specialiști din cadrul MOLDAC, în dependență de specificul tematicilor discutate.
În această săptămână vor avea loc ședințele:
 • Comitetului Inspecții ILAC (IC) - 12 octombrie
 • Comitetului Aranjamentului ILAC (ARC) - 13 octombrie
 • Comitetul Comun pentru Suport și Dezvoltare (JDSC) - 13-14 octombrie

Pentru săptămâna 18-22 octombrie, este planificată ședința comună a Comitetului pentru Comunicare (ILAC/IAF JWGC) - 18 octombrie.

Un articol mai larg privind subiectele abordate va fi plasat pe pagina web MOLDAC, la sfârșitul sesiunii respective, care se va încheia cu Ședința Asambleei Generale IAF - 4 noiembrie.
Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare

La data de 6 octombrie 2021, a avut loc ședința Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MAC), la care a participat și conducătorul Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) doamna Eugenia SPOIALĂ.

În cadrul ședinței s-a discutat următoarele subiecte:

 • documentele EA/IAF/ILAC – revizuiri, modificări, tranziția la edițiile noi de documente;
 • planul de evaluări paritare pentru anul 2022, la distanță vs. la fața locului, decizia fiind pentru desfășurarea evaluărilor paritare la fața locului, în dependență de evoluția situației pandemice la nivel internațional;
 • prezentarea noii scheme EA MLA ,,Biobancking” (ISO 20387:2018);
 • locul desfășurării următoarelor ședințe EA MAC (2022-2023).
Read more...

Sesiunea de toamnă a Comitetelor de Certificare și Inspecție ale Cooperării Europene pentru Acreditare

Pe parcursul săptămînii curente, 28 septembrie – 1 octombrie 2021, au avut loc ședințele Comitetelor de  Certificare si Inspecție ale Cooperării Europene pentru Acreditare EA, participanți ai cărora au fost și specialiștii Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecție ai Organismului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). În cadrul ședințelor au fost discutate responsabilitățile fiecărui comitet, realizarea planurilor  de lucru stabilite pentru anul 2021, mersul implementării planului strategic al EA până în anul 2025, stabilirea locului desfășurării  ședințelor acestor comitete pentru anul 2022, etc. În cea de-a 2-a zi a Comitetului de Certificare a avut loc un workshop cu tematica ,,ISO/IEC 17021 – evaluările asistate” , iar pentru Comitetul de Inspecție – workshop privind calibrarea, verificarea în funcțiune și intermediară, sarcini de verificare în domeniul inspecției.
Read more...

Participare în cadrul ședinței extraordinare a Asambleei Generale EA

La 10 septembrie curent, a avut loc cea de-a doua ședință extraordinară a Asambleei Generale EA, în cadrul căreia au participat mai mult de 60 de reprezentanți ai Organismelor de Acreditare Membre EA.

Scopul întrunirii a fost discutarea proiectelor finale ale următoarelor documente:

 • Articole de Asociere EA;
 • Reguli de Procedură EA-1/17 A:2021.

Proiectele finale ale documentelor menționate mai sus urmează să fie prezentate Notarului autorizat, în vederea legalizării și punerii în aplicare a acestora începând cu 1 ianuarie 2022.

Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum:

 • fuzionarea organizațiilor internaționale pentru acreditare ILAC/IAF - procesul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2023;
 • Baza de Date IAF CertSearch - reieșind din dificultățile întâlnite în procesul de implementare, grupul de lucru responsabil de implementarea acesteia urmează să identifice soluții pentru remedierea situației.

Deciziile finale aferente subiectelor prezentate mai sus, urmează să fie discutate în cadrul ședinței Asambleei Generale EA, planificată pentru 24-25 noiembrie 2021.

Read more...

Participare în cadrul ședinței Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA

În perioada 7-8 septembrie curent, un reprezentant al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC a participat șa cea de-a 26-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA HHC).

Cele mai importante subiecte discutate în cadrul ședinței respective s-au axat pe:

 • evaluările la distanță și gestionarea procesului în timpul pandemiei COVID-19;
 • utilizarea Mărcii EA MLA - oportunități și beneficii pentru Organismele de Evaluare a Conformității Acreditate;
 • schemele de evaluare a conformității - necesitatea implementării noilor scheme, urmare a creșterii necesității pieței;
 • evaluare organismelor notificate - probeleme identificate în rândul Organismelor de Acreditare.
Read more...

Sesiunea de toamnă a Comitetelor EA, ILAC, IAF

Tradițional, reprezentanții Organismelor de Acreditare se întrunesc de două ori pe an, în cadrul unor ședințe specifice, pentru discuta și a decide asupra unor probleme de interes comun.

Subiectele de importanță majoră pentru părțile interesate sunt publicate în mod regulat prin intermediul paginii web MOLDAC www.acreditare.md, dar și prin intermediul paginilor oficiale deținute pe rețele de socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Fiți cu ochii pe noi, pentru a nu pierde informații utile!

Read more...

Ședința Asambleei Generale EA

La 25 noiembrie curent, în regim online, a avut loc cea de-a 46-a ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

Asambleea Generală este structura de cel mai înalt nivel de decizie a EA, care gestionează managementul EA și cursul general al activităților în cadrul asociației. De asemenea, această structură ia decizii referitoare la Strategia EA și a poiliticilor generale, crează și dizolvă comitete în cadrul Organizației.

Ședințele Asambleei Generale au loc, de obicei, de două ori pe an, la sfârșitul sesiunilor de primăvară și toamnă a comitetelor de specialitate. În cadrul sesiunii curente, au fost discutate un șir de probleme de ordin general, dar și specific, referitor la activitatea EA la diferite nivele de organizare.

Dintre subiectele de importanță majoră au fost următoarele:

 • Impactul BREXIT al UK asupra EA: Urmare a deciziei luate de Regatul Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord privind ieșirea din Comunitatea Europeană, au fost puse în discuție problemele aferente, precum și modul în care acest lucru se va răsfrânge asupra EA. Una dintre acțiunile deja întreprinse la nivel EA a fost modificarea Articolelor de Asiciere astfel, încât Organismul de Acreditare din UK (UKAS) să poată corespunde criiteriilor stabilite pentru membri. Directorul General al UKAS, dl Matt GANTLEY, a accentuat faptul că la nivelul UK oricum vor fi respectate prevederile Regulamentului (CE) 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare. Mai mult ca atât, legislația UK rămâne a fi armonizată cu Directivele și legislația Europeană, motiv pentru care păstrarea parteneriatului dintre EA și UKAS este important pentru ambele părți. Asupra acestui subiect urmează a fi organizată o ședință extraordinară a Executivului EA, în ianuarie 2021, în cadrul căreia vor fi puse în discuție toate măsurile care trebuie întreprinse în acest sens.
 • Strategia de dezvoltare EA 2025: A fost pus în discuție Planul de Implementare a Strategiei EA 2025, gradul de realizare a acestuia, precum și subiectele care necesită o atenție sporită din partea membrilor EA. O atenție sporită în acest sens a fost acordată Sondajului anual solicitat din partea Comisiei Europene privind funcționalitatea Acreditării la nivel European, efectuat de EA, precum și relevanța acestuia la zi. A fost luată decizia de a contracta o altă insituție care să alcătuiască un model de sondaj relevant, să colecteze datele rezultate și să pregătească un raport conform cerințelor Comisiei Europene. Un astfel de sondaj a fost propus să deruleze în 2022.
 • Implementarea Protocolului CETA: Secretarul General al EA, dl Andreas STEINHORST, a prezentat un raport verbal privind nivelul de implementare a Protocului CETA privind acceptarea reciprocă a rezultatelor Evaluării Conformității. Acordul de Cooperare Bilaterală între EA și Consiliul de Standardizare din Canada a fost re-semnat în iunie 2019, și are drept scop primordial facilitarea implementării Acordului de Comerț și Econimie Comprehensivă dintre Canada și Uniunea Europeană (CETA).
 • Programul de activitate EA 2021: Au fost propuse spre revizuire câteva documente EA. O atenție sporită a fost dedicată documentului EA-2/02 Procedura privind evaluările paritare, care urmare a crizei pandemice provocate de invecția virală SARS-CoV-2, urmează a fi ajustată la necesitățile globale, și anume identificarea posibilităților de efectuare a evaluărilor paritare la distanță. În cadrul discuțiilor asupra acestui subiect, mai mulți membri au sugerat să fie luată în considerație posiblitatea unui sistem mix de evaluare – la fața locului și la distanță.

A doua parte a Asambleei Generale a avut loc la 26 noiembrie, în cadrul căreia au fost prezentate spre vot Rezoluțiile Asambleei Generale, precum și votarea noilor aleși la funcția de Președinte ai Comitetelor și Consiliilor de Specialitate. Urmare a votării membrilor deplini, au fost alese următoarele persoane:

 • Maureen LOGGHE (BELAC, Belgia) – Președinte EA
 • Cecilie LAAKE (NA, Norvegia) – Vice-președinte EA
 • Maria PAPATZIKOU (ESYD, Grecia) – Președinte EA MAC (Consiliul Acordului Multilateral)
 • Gabriel ZERNER (DAkkS, Germania) – Președinte EA HHC (Comitetul pentru Armonizare Orizontală)
 • Laurent VINSON (COFRAC, Franța) – Președinte EA LC (Comitetul Laboratoare)
 • Kevin BELSON (UKAS, Marea Britanie) – Președinte EA CC (Comitetul Certificare)
 • Orbai EVRENSEVDI (TURKAK, Turcia) – Președinte EA IC (Comitetul Inspecții)
 • Lucyna OLBORSKA (PCA, Polonia) – Președinte EA CPC (Comitetul Comunicare și Publicare)
Read more...