EA/ILAC/IAF

Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

În perioada 26-27 aprilie 2023, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC și Responsabilul Sistem de Management Dna Aliona GUȚUL au participat la ce-a de-a 48 ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Ședința s-a desfășurat în orașul Belgrad, Serbia și a întrunit peste 61 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și ai altor părți interesate.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) – care reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi, a aprobat în cadrul ședinței date un șir de decizii, printre care:

 • CYS-CYSAB, organismul național de acreditare din Cipru, în baza raportului de evaluare paritară extraordinară și a raportului furnizat de TFG, EA MAC confirmă că rămâne semnatar MLA EA în domeniile organisme de inspecție (EN ISO/IEC 17020) și certificării produselor (EN ISO/IEC 17065), cu planificarea următoarei reevaluări paritare la nivel de omologi pentru luna octombrie 2023.
 • LATAK, organismul național de acreditare din Letonia, rămâne semnatar EA MLA în domeniul etalonări (EN ISO/IEC 17025), încercări (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), certificare sisteme de management (EN). ISO/IEC 17021-1), certificare produse (EN ISO/IEC 17065), inspecție (EN ISO/IEC 17020), certificare personal (EN ISO/IEC 17024) și validare și verificare (EN ISO 14065). EA MAC a decis să anticipeze următoarea reevaluare planificată inițial pentru luna octombrie 2025 și să fie organizată în prima jumătate a anului 2024.
 • NAH, organismul național de acreditare din Ungaria, EA MAC a decis amânarea deciziei de confirmare a statutului EA MLA pentru toate schemele solicitate, până la prezentarea acțiunilor corective, termenul limită pentru prezentare fiind 31 august 2023. S-a decis, ca până la sfârșitul anului 2023, schemele: EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17043 și EN ISO 15189, inclusiv verificarea implementării analizei bazate pe riscuri, se vor evalua de la distanță, cu o durată de jumătate de zi pentru fiecare schema.

MAC a făcut pași suplimentari în direcția lansării EA MLA privind Biobanking, și anume:

 • S-a aprobat „Procedura de lansare a EA MLA pentru acreditarea Biobanking în conformitate cu EN ISO 20387”;
 • Conform procedurii, evaluările paritare la nivel de omologi pentru domeniul Biobanking în conform EN ISO 20387, se vor începe din 1 iunie 2023;
 • MLA va intra în vigoare când cel puțin doi dintre membrii EA vor trece cu succes evaluarea paritară la nivel de omologi.

În cadrul ședinței,  Rolf Straub (SAS, Elveția) a fost desemnat membru al grupului de management MAC. Grupul de management al MAC este responsabil pentru gestionarea și armonizarea eficientă a evaluărilor paritare la nivel de omologi și gestionează întreaga activitate MAC.

Mai multe detalii le găsiți aici

Read more...

Ședința Comitetului Tehnic IAF

În perioada 1-8 mai 2023, în orașul Belfast, Irlanda de Nord, s-au desfășurat ședințele ILAC-IAF.

La data de 04 mai 2023 a avut loc ședința Comitetului Tehnic  IAF, la care a participat un reprezentant MOLDAC. Ședința s-a desfășurat în format mixt. Pentru cei care au ales opțiunea virtuală, a fost organizată platforma ZOOM, care a fost accesată de către 53 de persoane, reprezentanți ai 22 Organisme Naționale de Acreditare.

Scopul ședinței Comitetului Tehnic IAF a fost raportarea celor mai importante activități desfășurate în cadrul Grupurilor de Lucru și documentelor IAF recent aprobate și celor în proces de revizuire.

Grupul de Lucru Personal - prezentarea celor mai importante activităților legate de revizuirea standardului ISO/IEC 17024;

Grupul de Lucru  Produse ( ISO/IEC 17065)  - s-a discutat necesitatea revizuirii standardelor ISO/IEC 17065 și ISO/IEC 17067 pe parcursul anului 2023.

WG Digitalizare, este un  grup nou, de o importanță strategică, care vine în suportul realizării evaluărilor la distanță  și anume examinarea celor mai enovative tehnologii care pot fi utilizate în acest sens.

În cadrul ședinței au fost discutate și analizate următoarele documente IAF:

 documente noi publicate:

 • IAF MD 26 - Cerințe de tranziție pentru ISO/IEC 27001 – aprobat la 15 februarie 2023 (data aplicării din 15 februarie 2023).
 • IAF ID 15 – documentul informativ Tratarea comportamentului fraudulos

document revizuit și publicat:

 • IAF MD 7 - Armonizarea sancțiunilor și tratarea comportamentului fraudulos – aprobat la 21 februarie 2024 (data aplicării din 21 februarie 2024).

documente în curs de revizuire:

 • IAF MD 5 - în curs de revizuire majoră a timpului de audit al fondului fiduciar;
 • IAF MD 6 – urmează să fie înaintat pentru votare;
 • IAF MD 11 – În curs de revizuire;
 • IAF MD 15 – în curs de revizuire de către WG (ISO / IEC 17011);
 • IAF MD 17 – în curs de revizuire;
 • IAF MD XX – Utilizarea bazei de date Certsearch – a circulat pentru comentarii în cadrul TC.
Read more...

Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC

EA a dat startul sesiunii de primăvara a comitetelor EA!

Astfel în perioada 8-9 martie 2023, un colaborator MOLDAC a participat la cea de-a 29-a ședință a Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee). Ședința s-a desfășurat la Bruxelles și a întrunit 65 de participanți, reprezentanți din cadrul a 40 de Organisme Naționale de Acreditare.

Conform ordinii  de zi, au fost examinate mai multe subiecte, printre cele mai importante fiind:

 • revizuirea următoarelor proiecte de documente:EA-1/06 EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development.

-        EA -1/22 EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members;

-        EA-2/15 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes;

-        EA-INF/04 ,,Statement on acceptance and recognition of activities under the EA MLA” (cu perspectiva modificării statutului documentului în cauză în unul cu statut obligatoriu).

Proiectele documentelor urmează să fie distribuite membrilor HHC pentru o rundă de comentarii de 60 de zile.

 • rezultatul sondajului EA -2/17 cu informații sumare privind aplicarea standardelor preferate din EA-2/17 la nivelul național de către statele membre ale UE
 • digitalizarea serviciilor de acreditare și a simbolului de acreditare în conformitate cu EA-3/01 ,, EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status”

Următoarea întâlnire este planificată la data de 13-14 septembrie 2023, Bruxelles.

Read more...

Vizita de lucru a expertului Tibor CZOCHER

În perioada 13.03.2023-17.03.2023,  expertul în domeniul acreditării din Slovacia, Tibor CZOCHER, a fost în vizită de lucru la sediul MOLDAC.

Aceasta fiind ultima vizită organizată în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and  enhancement of the legal approximation process.

În cadrul proiectului MOLDAC a beneficiat de asistență de consultanță personalizată, bazată pe cele mai bune practici UE, și anume:

 • evaluarea gradului de pregătire al MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, care a avut loc în perioada 20-24 februarie 2023;
 • analiza unor documente și formulare ale sistemului de management MOLDAC, în vederea corespunderii cu cerințele documentelor EA, ILAC, IAF și сu cerințele standardelor de referință;
 • auditarea selectivă a dosarelor OEC pentru diferite scheme de acreditare, în vederea verificării corectitudinii lor;
 • recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de management MOLDAC,
 • recomandări pentru îmbunătățirea evaluărilor la fața locului
 • instruiri pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici în domeniul laboratoarelor medicale conform standardului ISO 15189 și în doemniul laboratoare de încercări conform standardului ISO/IEC 17025.

MOLDAC adresează cuvinte de mulțumire pentru suportul acordat și își exprimă speranța pentru o viitoare colaborare și pentru extinderea proiectului pentru anii 2023-2025.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 14-15 martie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la cea de-a 43-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat în orașul Riga, Letonia și a întrunit experți în domeniul comunicării din 24 de Organisme de Acreditare membre EA, care au discutat asupra unui șir de probleme de interes comun.

În debutul ședinței s-a discutat rolul comitetului pentru comunicare și publicare în atingerea obiectivelor EA, ce vizează comunicarea atât pe interior cât și pe exterior, în relațiile cu: părți interesate, autorități de reglementare, OEC acreditate, clienții OEC-urilor acreditate etc. S-a punctat  faptul că, activitatea EA CPC trebuie să asigure atât comunicarea la nivel strategic cât și la nivelul schimbului de experiență între experții în comunicare din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare membre EA.

În cadrul evenimentului conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • Crearea unei rețele de comunicare, care ar facilita schimbul de experiență și transmiterea bunelor practice între Organismele Naționale de Acreditare;
 • Formarea unui grup de lucru TFG, cu scopul elaborării unei strategii de comunicare la EA;
 • Soluții pentru a face saiturile ONA cât mai atractive și simple în navigare;
 • Prezentarea saitului, gazdei evenimentului, ONA din Letonia;
 • Posibilitățile LinkedIn în crearea și distribuirea articolelor.

Pe parcursul evenimentului, experții în comunicare au fost divizați în trei subgrupe, la finalul activității fiecare subgrupă a venit cu propuneri argumentate ce vizează confruntarea cu comentariile negative lăsate pe rețelele de socializare, TV sau în social media “bad buzz”.

Spre final, a fost organizat un sondaj de opinii,  scopul căruia a fost de a identifica impactul comitetului de comunicare în îmbunătățirea strategiei comunicării pentru fiecare ONA în parte.

Read more...

Re -Evaluarea paritară la nivel de omologi

În perioada 20-24 februarie 2023, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a fost supus re-evaluării periodice de către Echipa de evaluare EA - Cooperarea europeană pentru acreditare, organism desemnat de către Comisia și Paramentul European pentru a coordona activitatea de acreditare la nivel European, în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Începând cu 05.10.2017 MOLDAC este semnatar al acordului de recunoaștere EA-BLA, care în timp în baza modificărilor operate la nivelul categoriilor de membri ai asociației, își schimbă statutul devenind semnatar EA-MLA, fapt ce semnifică recunoașterea multilaterală a acreditărilor MOLDAC (certificatelor de etalonare/rapoarte de analize/rapoarte de încercări ș.a.) emise de Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, de către autoritățile statelor din Spațiul Economic European, fapt care permite producătorilor autohtoni să-și plaseze produsele pe piața UE fără îcercări și cerificări repetate.

În calitate de membru al Cooperării Europene pentru Acreditare (EA), MOLDAC este evaluat periodic, pentru a demonstra conformarea continuă cu criteriile stabilite în standardul de referință pentru organismele de acreditare ISO/IEC 17011 și în scopul menținerii statutului de semnatar EA-MLA.

Echipa de evaluare formată din membrii Organismelor de Acreditare din 7 state Europene membre EA, a avut următoarea componență:

 1. Olanda (RvA) – Șeful echipei EA (ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008)
 2. Macedonia de Nord (IARNM)– evaluator Laboratoare Medicale (ISO 15189)
 3. Cipru (CYS - CYSAB) -evaluator Laboratoare de Încercări (ISO/IEC 17025)
 4. Lituania (LATAK) – evaluator Laboratoare de Etalonare (ISO/IEC 17025)
 5. Austria (AA) – evaluator Organisme de Inspecție (ISO/IEC 17020)
 6. Germania (DAkkS) – evaluator Organisme de Ccerificare SMC (ISO/IEC 17021-1)
 7. Danemarca (DANAK) – evaluator Organisme de Certificare produse (ISO/IEC 17065)

Rezultatele evaluării au confirmat faptul că MOLDAC activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare.

Pe această cale, MOLDAC vine cu un mesaj de profundă gratitudine pentru  profesionalismul și spiritul de cooperare manifestat de către echipa EA pe durata evaluării, precum și pentru propunerile de îmbunătățire expuse.

Totodată, MOLDAC adresează calde mulțumiri acelor OEC-uri care au fost implicate în evaluarea MOLDAC de către echipa EA, pentru buna organizare și consolidarea efortului întru buna desfășurare a evaluării.

MOLDAC va acționa și în continuare , astfel încât să-și mențină și dezvolte competențele, să asigure un nivel de încredere recunoscut la nivel european și internațional pentru promovarea liberei circulații a produselor, creșterea competitivității produselor și serviciilor naționale pe piețele externe.

Read more...

Participarea reprezentantului MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

La data de 23 noiembrie, Directorul MOLDAC, Domnul Iurie FRIPTULEAC, a participat la cea de-a 52-a Ședință a Asambleei Generale  a Cooperării Europene pentru Acreditare. Evenimentul a întrunit circa 100 de participanți din 50 de organisme naționale de acreditare (ONA), Comisia UE, EFTA, reprezentanți ai părților interesate și membrii Consiliul consultativ al EA.

Ședința s-a desfășurat în Belgia, Bruxelles fiind prima ședință cu prezență fizică, după o pauză de trei ani.

În debutul ședinței, pentru un mandat de doi, au fost aleși:  Stephan Finke (DAkkS, Germania) în calitate de președinte și Konrad Flueck (SAS, Elveția) în calitate de membru al Comitetului de Supraveghere Financiară.

În cadrul ședinței, au fost discutate și adoptate decizii ce vizează mai multe domenii, printre cele mai importante fiind:

 • Adunarea Generală a decis să extindă cu efect imediat MLA EA, pentru standardul EN ISO 20387 “Biotehnologie. Biobanking. Cerinţe generale pentru biobanking”, ca un nou document normativ de nivel 3, deoarece este un standard armonizat, datorită adoptării lui de către organizațiile europene de standardizare CEN-CENELEC;
 • Standardul preferat pentru acreditarea laboratoarelor medicale este EN ISO 15189, totodată s-a stabilit că, pentru activități care nu sunt legate de pacient poate fi folosit și standardul EN ISO/IEC 17025;
 • Standardul preferat pentru acreditarea organismelor care efectuează prelevarea de probe ca activitate de sine stătătoare este EN ISO/IEC 17025. Totodată, s-a stabilit că EN ISO/IEC 17020 ar putea fi de asemenea aplicabil, cu condiția ca toate cerințele standardului preferat să fie utilizate - ca cerințe suplimentare în cadrul procesului de acreditare.
 • Adunarea Generală a decis dizolvarea Comitetului pentru Publicare și Comunicare, și eliminarea din Consiliul de management tehnic al EA, deoarece CPC nu este un comitet tehnic și crearea unui loc aparte unde profesioniștii în domeniul comunicării își vor împărtăși experiența și se vor sprijini reciproc în promovarea acreditării, la nivel național și internațional. În acest sens Adunarea Generală a delegat Comitetului Executiv, revizuirea EA-1/17 A: 2022 și includerea reglementărilor procedurale în acest sens.

Spre finalul ședinței, au fost exprimate cuvinte de recunoștință, pentru aportul adus, acelor membri care părăsesc funcțiile deținute.

 • Din comitetul executiv nu vor mai face parte: Adrienne Duff (INAB, Irlanda); Emanuele Riva (ACCREDIA, Italia).
 • Consiliul de conducere tehnic il părăsesc: Lucyna Olborska (PCA, Polonia); Laurent Vison (COFRAC, Franța); Kevin Belson (UKAS, Regatul Unit) și Orbay Evrensevdi (TURKAK, Turcia).
 • Comitetul de Supraveghere Financiară il părăsește Jesper Hoy (DANAK, Danemarca).

Următoarea ședință a fost stabilită pentru perioada 24-25 mai 2023  și va avea loc în Croația.

Rezoluția, adoptată la cea de-a 52-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare, o puteți accesa aici.

Read more...

Ziua Mondială a Calităţii

Ziua Mondială a Calităţii, se marchează anual în a doua zi de joi a lunii noiembrie, începând cu anul 1990 la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Scopul Zilei Mondiale a Calității, este de a crește gradul de conștientizare a calității și de a oferi sprijin persoanelor și organizațiilor pentru atingerea prosperității economice și adoptarea unor standarde de înaltă calitate.

Cu acest prilej, MOLDAC, transmite tuturor specialiștilor din domeniu, un mesaj de profundă gratitudine pentru atitudinea și responsabilitatea de care dati dovadă zi de zi. Dorindu-Vă mult succes și determinare în activitatea pe care o realizați.

Read more...

Ședința Comitetului al Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (IAF-MLAC)

La data de 18.10.2022, a avut loc Ședința Comitetului al Acordului de Recunoaștere Multilaterală IAF (IAF-MLAC), în cadrul căreia a participat Aliona GUȚUL, evaluator șef MOLDAC.

Conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte bazate pe Strategia de dezvoltare IAF pentru anul 2023,  ținând cont de necesitățile primordiale, cum ar fi:

 • crearea organizației unice pentru acreditare prin fuzionarea IAF-ILAC;
 • menţinerea bazei de date pentru sistemul de management al organizației unice,
 • sustenabilitate,
 • legislația pentru MLA etc.

 Totodată a fost propus un proiect ce vizează extinderea  domeniului de aplicare a IAF MLA pentru Sisteme de management anti-mita conform ISO 37001 și Sisteme de management al conformității conform ISO 37301, decizia pentru subiectul dat urmează să fie supusă votului la următoarea ședință.

Read more...

Ședința Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC)

În perioada 12-13 octombrie 2022, un colaborator MOLDAC, a participat la cea de-a 42-a ședință a Comitetului pentru Comunicare și Publicare la nivel EA (CPC). Ședința s-a desfășurat la Roma, Italia fiind prima ședință cu prezență fizică, după o pauză de trei ani.

În cadrul ședinței respective, reprezentanții Organismelor Naționale de Acreditare din țările membre EA, au făcut schimb de experiență referitor la cele mai utile si accesibile platforme și instrumente utilizate în domeniul comunicării și publicării. Printre platformele prezentate, o atenție deosebită a fost acordată platformei LinkedIn, plecând de la premisa că e mai mult decât o platformă socială, este o platformă care deține posibilități și instrumente pentru creare de conținut și formare de conexiuni rapide.

în cadrul ședinței au fost discutate un șir de alte subiecte, printre cele mai importante fiind:;

 • elemente structurale obligatorii ale unui plan de comunicare și necesitatea monitorizării gradului de realizare al acestuia;
 • au fost solicitate părerile participanților referitor la modul de celebrare a evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării #WAD2023;
 • COFRAC, organismul național de acreditare din Franța, ENAC, organismul național de acreditare din Spania și gazda evenimentului ACCREDIA, organismul național de acreditare din Italia - au prezentat realizările obținute în vederea comunicării și publicării.

În cadrul comitetului a fost organizat un Workshop, subiectele căruia au fost concentrate pe crearea unui plan de comunicare. Astfel, participanții au fost divizați în patru grupe de lucru, fiecare grupă a avut însărcinarea de a crea un plan de comunicare pentru o activitate concretă, cu specificarea elementelor ce trebuie să fie luate în calcul la crearea unui plan de comunicare. La finalul workshop-ului au avut loc discuții comune în scopul identificării ideilor noi, care ar putea fi implementate ulterior în practică la crearea unui plan de comunicare.

Read more...