EA/ILAC/IAF

Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

În perioada 4-5 octombrie 2023, la Bruxelles, Belgia, s-a desfășurat cea de-a 49-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Alături de alți 60 de reprezențanți din 41 de organisme naționale de acreditare (NAB) și de reprezentanți ai Consiliului consultativ al EA, la eveniment au participat și Directorul MOLDAC - Iurie Friptuleac și Responsabil Sistem de Management - Aliona Guțul.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) – care reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi, a aprobat în cadrul ședinței date un șir de decizii, printre care:

 • În urma alegerilor recente, în componența MAC Management Grup (MG) au fost aleși Rob Bettinson (UKAS) și Jiri Ruzicka (CAI) iar An Van Den Bergh (BELAC), Andreas Hoennerscheid (DAkkS) au fost realeși pentru încă un mandat. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, în componența MAC MG vor intra reprezentanți ai următoarelor Organisme Naționale de Acreditare: AA (Austria), ACCREDIA (Italia), BELAC (Belgia), CAI (Republica Cehă), COFRAC (Franța), DAkkS (Germania), ESYD (Grecia), NA (Norvegia), NAB-MALTA (Malta), SAS (Elveția), SWEDAC (Suedia) și UKAS (Regatul Unit).
 • 𝐀𝐓𝐂𝐆, Organismul Național de Acreditare din Muntenegru, este recunoscut semnatar EA MLA pentru următoarele domenii: încercări de laborator (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), etalonări (EN ISO/IEC 17025), inspecții (EN ISO/IEC 17020) și certificarea produselor (EN ISO/IEC 17065). Următoarea reevaluare a ATCG va avea loc peste doi ani, în noiembrie 2024.
 • NAH, Organismul Național de Acreditare din Ungaria, își menține statutul de semnatar pentru domeniile: încercări de laborator (EN ISO/IEC 17025), etalonări (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), inspecții (EN ISO/IEC 17020), încercări de competență (EN ISO/IEC 17043), certificarea sistemelor de management (EN ISO/IEC 17021-1), certificarea produselor (EN ISO/IEC 17065), certificarea personalului (EN ISO/IEC 17024), validare și verificare (EN ISO 14065 și EN ISO/IEC 17029). Suplimentar, NAH va furniza un raport privind acțiunile corective implementate în urma evaluării la nivel de omologi.
 • Revizuirea documentului EA-2/02 EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body, și anume vor fi supuse revizuirii criteriile de competență a evaluatorilor EA.

Evaluarea la nivel de omologi garantează faptul că, ONA member EA activează în conformitate cu cerințele stabilite în standardul de referință ISO/IEC 17011, Regulamentul (CE) 765/2008, documentele organizațiilor europene și internaționale de acreditare. Fapt care asigură recunoașterea reciprocă a certificatelor și rapoartelor emise de către organismele de evaluare a conformității acreditate semnatare a Acordului de Recunoaştere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare.

Read more...

Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

EA a dat startul sesiunii de toamnă a comitetelor EA!

În perioada 06-07.09.2023, în orașul Bruxelles, Belgia s-a desfășurat ședința Comitetului EA pentru Laboratoare (EA Laboratory Committee), la care a participat Dna Natalia ȘAPOVAL Șefa Direcției Acreditare Laboratoare din cadrul MOLDAC.

Membrii comitetului au aprobat candidatura Dnei Belen Villamiel Valdio (ENAC) pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului EA pentru Laboratoare.

În debutul primei zile, cei 70 de membri prezenți la comitet au participat la un Workshop dedicat domeniilor flexibile pentru furnizorii de PT, cu scopul de a identifica dificultățile cu care se confruntă ONA în abordarea domeniului dat.

Totodată, în cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte de interes comun, precum ar fi:

 • președintele EA LC Sergio Guzzi (ACCREDIA) a informat membrii comitetului despre planul de revizuire a unor documente și standarde de nivelul 3/4/5, ca de exemplu: EA-4/14 The Selection and Use of Reference Materials; EA-4/21 Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparisons within the process of laboratory accreditation; cât si situația la zi a revizuirii politicii ILAC P 9 Policy for Participation in Proficiency Testing Activities;
 • conducătorii grupurilor de lucru (TN Food and Feed, Health Care, Environment, Calibration, PTP/RMP, Mechanical Construction and Consumer Goods, etc) au raportat despre activitatea desfășurată în perioada de la ultimul comitet;
 • reprezentantul Dakks a prezentat un descurs cu tematica “Implementarea simbolului de acreditare digital și a certificatul de etalonare digital”;
 • la ședință LC EA au participat și părțile interesate (Eurolab, Eurachem, EGOLF, EDQM, etc);
 • Eurachem a raportat despre procesul de elaborare a două broșuri, una pe subiectul statisticii PT alta dedicate evaluării eficacității PT;
 • EEE PT WG a raportat despre activitate concluzionând despre necesitatea reexaminării EA-4/21 INF:2018;
 • pentru prima data, Asociația Europeană a Producătorilor de cântare CECIP, a participat la ședință.

Istoric, în cadrul fiecărei ședințe, se pun în discuție principalele modificări a legislației UE ce vizează procesul de acreditare, cu scopul unei abordări uniforme.

S-a stabilit că următoarea ședință LC EA se va desfășura în orașul Roma, Italia în Martie 2024.

Read more...

Activități în cadrul centrului de instruire MOLDAC

În perioada 28-29 iunie 2023, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC s-a desfășurat cursul de instruire, cu genericul Validarea/verificarea metodelor şi evaluarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări chimice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie”, la care au participat peste 24 de persoane, reprezentanți din cadrul a 15 Laboratoare de Încercări și unii colaboratori MOLDAC.

 Cursul s-a desfășurat cu prezență fizică, în incinta sediului MOLDAC.

Reieșind din obiectivul instruirii date, care este direcționată spre creșterea cunoștințelor atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți:

 • partea teoretică, care s-a axat pe definirea, identificarea scopului și necesității validării/verificării, diferențele dintre noțiunile de validare și verificare a metodelor;
 • noțiuni generale, metodele de determinare a repetabilității și reproductibilității, necesitatea evaluării incertitudene ș.a.;
 • evaluarea cunoștințelor s-a soldat cu un test pentru toti participantii.
Read more...

EA CC Working Group Food

În iunie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la ședința EA CC Working Group Food. Grupul de lucru are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă evaluatorii în timpul evaluării OCsmsa; OCpr alimentare, OC PDO/PDI și OC prec; totodată participanții fac schimb de experiență și practici utile.

Evenimentul a fost moderat de către Evelyne Kroese –reprezentant al ONA din Olanda (RvA)

În debutul ședinței s-a discutat standardul ISO 22003-1 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, care a fost publicat la 06.06.2022, pentru care perioada de tranzitie este de 3 ani de la data publicarii.  În cadrul ședinței, conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

 • necesitatea revizuirii documentul IAF MD 16, deoarece nu transpune toate cerințele Regulamentului European Reg 765/2008;
 • s-a stabilit punerea în aplicare obligatorie începând cu 17.01.2024 a documentului IAF MD 25:2023Criteria for evaluation of conformity assessment schemes;
 • s-a stabilit că toate OCprec trebuie să respecte cerințele stabilite în Anexa 1 la REU 2021/1698 și EA 3/12 M: 2022 - Politica EA pentru acreditarea certificării producției ecologice;
 • s-a decis revizuirea repetată a documentului EA-1/22 A-AB: 2023, EA procedure and criteria for the evaluation of conformity assessment schemes by EA accreditation body members, recent publicat,  deoarece există neconcordanțe cu documentul IAF MD 25.
Read more...

Participarea MOLDAC la sedința grupului de lucru IAF (ABIEG)

La data de 21.06.2023, în regim online, s-a desfășurat ședința Grupului de schimb de informații IAF OA (ABIEG) la care a participat un reprezentant MOLDAC.

Scopul ședinței IAF ABIEG a fost pregătirea pentru următoarea reuniune care va avea loc la Montreal în noiembrie 2023, precum și discutarea modului în care ABIEG ca forum poate interacționa mai proactiv pentru a discuta asupra problemelor de interes comun sau de preocupare și pentru ajutor reciproc în domenii cheie, diverse și noi pentru acreditare.

Scopul acestei întâlniri virtuale a fost solicitarea contribuțiilor cu privire la identificarea problemelor relevante pentru ABIEG și dezvoltarea unui plan de lucru pentru anul următor,  discuții la subiecte, schimbul de informații și pregătirea către Reuniunea Comună IAF-ILAC care va avea loc în noiembrie 2023 la Montreal, Canada.

În cadrul ședinței au fost discutate și analizate observațiile și preocupările către IAF TC referitor la un document obligatoriu (MD) pentru baza de date IAF, exprimate în cadrul ultimei reuniuni intermediare IAF-ILAC, care a avut loc la Belfast. Au existat unele preocupări exprimate de membrii IAF OA cu privire la acordul de gestionare a datelor OA în ceea ce privește IAF CertSearch.

Read more...

Curs de instruire privind versiunea noua a standardului ISO 15189:2022

În perioada 6-9 iunie 2023, doi evaluator șefi MOLDAC, au participat la cursul de instruire privind cerințele versiunii noi a standardului internațional ISO 15189:2022 “Laboratoare Medicale. Cerințe pentru calitate și competență”, organizată de către Cooperarea Europeană pentru Acreditare. Instruirea s-a desfășurat în Paris, Franța, fiind găzduită de către Organismul Național de Acreditare din Franța, COFRAC.

La instruire au participat 49 de persoane din cadrul ONA din țările membre EA.

Instruirea a fost divizată în două sesiuni, fiecare având aceeași structură și program.

 În calitate de formatori au fost evaluatorii EA pentru schema ISO 15189: Rolf Straub (SAS), Hélène Méhay (COFRAC), Uwe Zimmermann (DAkkS) și  Rodothea Koniotou (CYS-CYSAB).

Scopul evenimentului a fost identificarea   modificarilor majore  fata de versiunea veche si a noilor cerinte  din standardul respectiv.

Pe parcursul instruirii au avut loc discuții interactive, studii de caz, formatorii au răspuns la toate întrebările participanților la instruire. In cadrul  instruirii participanții au fost divizați în grupuri de lucru.

Fiecare grup a analizat  si prezentat  rezultatul discutiilor, referitor la sarcinile  primite  ce tin de  versiunea  noua  a  standardului ISO 15189:2022.

Read more...

Atelier de lucru organizat de către PNUD în parteneriat cu ISSPNPC

În perioada 07-09 iunie 2023, un colaborator MOLDAC a participat în cadrul unui atelier de lucru cu tematica „Abordarea impactului crizei energetice in Republica Moldova” organizat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC).

În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe subiecte legate de etichetarea produselor cu impact energetic, și anume:

 • aspecte comune în Ecodesign și Etichetarea energetică,
 • planificarea activităților de supraveghere a pieței, stabilirea unui program de inspecție, întocmirea documentelor aferente inspecției,
 • prezentarea cadrului normativ ce vizează proiectarea ecologică și etichetarea energetică: practica de executare, ghid de inspecție – surse de lumină, ghid de inspecție – motoare electrice.

Necesitatea organizării unui astfel de eveniment a apărut, ca urmare a respectării prevederilor Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, și anume a Articolului 10 din legea menționată conform căreia, agenții economici care importă produse (TV, Frigidere, mașini de spălat haine, veselă, etc.) își asumă responsabilitatea de a furniza informații exacte și corecte pe etichete și fișe tehnice vizavi de produsele plasate pe piață și includerea acestor informații în broșurile destinate produselor cu impact energetic.

Read more...

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2023 (#WAD2023)

Stimați colegi și parteneri !

Tradițional, în fiecare an, la 9 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Acreditării (WAD).  

Pentru prima dată sărbătorită în anul 2008, aceasta contribuie la promovarea valorilor acreditării în sprijinirea problemelor majore, prin focusarea în fiecare an asupra unei probleme stringente, ce reprezintă tematica anuală WAD. Genericul anului 2023 (#WAD 2023) este ”Acreditarea:  Susținerea viitorului comerțului global”.

Comerțul global tot timpul s-a bazat pe standarde, reglementări, măsurări, etalonări pentru asigurarea consumatorilor într-o societate durabilă. Iar, acreditarea este un mijloc excelent de furnizare a încrederii pentru autorități, pentru economie și societate în general.

 Organismele de Evaluare a Conformității (încercări, inspecție, certificare, etalonare) acreditate au un rol important în a asigura consumatorii, întreprinderile și autoritățile de reglementare că produsele și serviciile furnizate corespund cerințelor stabilite de standardele internaționale, legislația națională, contribuie la creșterea competitivității și permite libera circulație a produselor și serviciilor fără a fi supuse unor testări suplimentare.

Totodată, divergențele de reglementare, tehnologiile emergente, inteligența artificială, complexitatea lanțurilor de aprovizionare, securitatea cibernetică, digitalizarea rapidă ș.a impun niște cerințe specific și schimbări dinamice ale comerțului global. Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de originea și sustenabilitatea achizițiilor  iar acreditarea oferă un indiciu clar de încredere, și orientează comerțul global spre o evoluție bazată pe nevoile consumatorilor.

MOLDAC în calitate de organism național unic de acreditare în Republica Moldova oferă instrumente sigure în implementarea politicilor și asigurarea unui nivel de încredere recunoscut la nivel european și international, care să satisfacă necesitățile mediului de afaceri de a participa cu șanse egale pe piața globală, iar cetățenilor Republicii Moldova încredere că beneficiază de produse și servicii ce corespund cerințelor standardelor internaționale.

Cu acest prilej, MOLDAC adresează sincere felicitări tuturor celor care activează în domeniul acreditării și evaluării conformității și vine cu un mesaj de profundă gratitudine pentru profesionalismul, devotamentul și responsabilitatea de care da-ți dovadă zi de zi. Vă dorim sănătate, succes și multe realizări, în scopul contribuirii la creşterea competitivităţii produselor şi a serviciilor, în contextul susținerii comerțului global.

Pentru mai multe informații furnizate de către ILAC și IAF legate de ziua mondială a acreditării accesați:

 • WAD 2023 broșura promoțională aici.
 • WAD 2023 declarația comună a președinților ILAC și IAF aici.
Read more...

Ședința Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC)

În perioada 26-27 aprilie 2023, Directorul MOLDAC Dl Iurie FRIPTULEAC și Responsabilul Sistem de Management Dna Aliona GUȚUL au participat la ce-a de-a 48 ședință a Consiliului Acordului Multilateral EA (MAC). Ședința s-a desfășurat în orașul Belgrad, Serbia și a întrunit peste 61 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și ai altor părți interesate.

Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC) – care reprezintă organul de decizie cu privire la statutul de semnatar EA MLA al Organismelor Naționale de Acreditare și de gestionare a procesului de evaluare la nivel de omologi, a aprobat în cadrul ședinței date un șir de decizii, printre care:

 • CYS-CYSAB, organismul național de acreditare din Cipru, în baza raportului de evaluare paritară extraordinară și a raportului furnizat de TFG, EA MAC confirmă că rămâne semnatar MLA EA în domeniile organisme de inspecție (EN ISO/IEC 17020) și certificării produselor (EN ISO/IEC 17065), cu planificarea următoarei reevaluări paritare la nivel de omologi pentru luna octombrie 2023.
 • LATAK, organismul național de acreditare din Letonia, rămâne semnatar EA MLA în domeniul etalonări (EN ISO/IEC 17025), încercări (EN ISO/IEC 17025), examinări medicale (EN ISO 15189), certificare sisteme de management (EN). ISO/IEC 17021-1), certificare produse (EN ISO/IEC 17065), inspecție (EN ISO/IEC 17020), certificare personal (EN ISO/IEC 17024) și validare și verificare (EN ISO 14065). EA MAC a decis să anticipeze următoarea reevaluare planificată inițial pentru luna octombrie 2025 și să fie organizată în prima jumătate a anului 2024.
 • NAH, organismul național de acreditare din Ungaria, EA MAC a decis amânarea deciziei de confirmare a statutului EA MLA pentru toate schemele solicitate, până la prezentarea acțiunilor corective, termenul limită pentru prezentare fiind 31 august 2023. S-a decis, ca până la sfârșitul anului 2023, schemele: EN ISO/IEC 17065, EN ISO/IEC 17043 și EN ISO 15189, inclusiv verificarea implementării analizei bazate pe riscuri, se vor evalua de la distanță, cu o durată de jumătate de zi pentru fiecare schema.

MAC a făcut pași suplimentari în direcția lansării EA MLA privind Biobanking, și anume:

 • S-a aprobat „Procedura de lansare a EA MLA pentru acreditarea Biobanking în conformitate cu EN ISO 20387”;
 • Conform procedurii, evaluările paritare la nivel de omologi pentru domeniul Biobanking în conform EN ISO 20387, se vor începe din 1 iunie 2023;
 • MLA va intra în vigoare când cel puțin doi dintre membrii EA vor trece cu succes evaluarea paritară la nivel de omologi.

În cadrul ședinței,  Rolf Straub (SAS, Elveția) a fost desemnat membru al grupului de management MAC. Grupul de management al MAC este responsabil pentru gestionarea și armonizarea eficientă a evaluărilor paritare la nivel de omologi și gestionează întreaga activitate MAC.

Mai multe detalii le găsiți aici

Read more...

Ședința Comitetului Tehnic IAF

În perioada 1-8 mai 2023, în orașul Belfast, Irlanda de Nord, s-au desfășurat ședințele ILAC-IAF.

La data de 04 mai 2023 a avut loc ședința Comitetului Tehnic  IAF, la care a participat un reprezentant MOLDAC. Ședința s-a desfășurat în format mixt. Pentru cei care au ales opțiunea virtuală, a fost organizată platforma ZOOM, care a fost accesată de către 53 de persoane, reprezentanți ai 22 Organisme Naționale de Acreditare.

Scopul ședinței Comitetului Tehnic IAF a fost raportarea celor mai importante activități desfășurate în cadrul Grupurilor de Lucru și documentelor IAF recent aprobate și celor în proces de revizuire.

Grupul de Lucru Personal - prezentarea celor mai importante activităților legate de revizuirea standardului ISO/IEC 17024;

Grupul de Lucru  Produse ( ISO/IEC 17065)  - s-a discutat necesitatea revizuirii standardelor ISO/IEC 17065 și ISO/IEC 17067 pe parcursul anului 2023.

WG Digitalizare, este un  grup nou, de o importanță strategică, care vine în suportul realizării evaluărilor la distanță  și anume examinarea celor mai enovative tehnologii care pot fi utilizate în acest sens.

În cadrul ședinței au fost discutate și analizate următoarele documente IAF:

 documente noi publicate:

 • IAF MD 26 - Cerințe de tranziție pentru ISO/IEC 27001 – aprobat la 15 februarie 2023 (data aplicării din 15 februarie 2023).
 • IAF ID 15 – documentul informativ Tratarea comportamentului fraudulos

document revizuit și publicat:

 • IAF MD 7 - Armonizarea sancțiunilor și tratarea comportamentului fraudulos – aprobat la 21 februarie 2024 (data aplicării din 21 februarie 2024).

documente în curs de revizuire:

 • IAF MD 5 - în curs de revizuire majoră a timpului de audit al fondului fiduciar;
 • IAF MD 6 – urmează să fie înaintat pentru votare;
 • IAF MD 11 – În curs de revizuire;
 • IAF MD 15 – în curs de revizuire de către WG (ISO / IEC 17011);
 • IAF MD 17 – în curs de revizuire;
 • IAF MD XX – Utilizarea bazei de date Certsearch – a circulat pentru comentarii în cadrul TC.
Read more...