EA CC Working Group Food

EA CC Working Group Food

În iunie 2023, un colaborator din cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a participat la ședința EA CC Working Group Food. Grupul de lucru are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă evaluatorii în timpul evaluării OCsmsa; OCpr alimentare, OC PDO/PDI și OC prec; totodată participanții fac schimb de experiență și practici utile.

Evenimentul a fost moderat de către Evelyne Kroese –reprezentant al ONA din Olanda (RvA)

În debutul ședinței s-a discutat standardul ISO 22003-1 Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, care a fost publicat la 06.06.2022, pentru care perioada de tranzitie este de 3 ani de la data publicarii.  În cadrul ședinței, conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

  • necesitatea revizuirii documentul IAF MD 16, deoarece nu transpune toate cerințele Regulamentului European Reg 765/2008;
  • s-a stabilit punerea în aplicare obligatorie începând cu 17.01.2024 a documentului IAF MD 25:2023Criteria for evaluation of conformity assessment schemes;
  • s-a stabilit că toate OCprec trebuie să respecte cerințele stabilite în Anexa 1 la REU 2021/1698 și EA 3/12 M: 2022 – Politica EA pentru acreditarea certificării producției ecologice;
  • s-a decis revizuirea repetată a documentului EA-1/22 A-AB: 2023, EA procedure and criteria for the evaluation of conformity assessment schemes by EA accreditation body members, recent publicat,  deoarece există neconcordanțe cu documentul IAF MD 25.

Share this post