Impactul COVID-19 asupra procesului de acreditare la nivel global

Impactul COVID-19 asupra procesului de acreditare la nivel global

La 11 noiembrie curent a avut loc ședința Comitetului Comun de Sprijin pentru Dezvoltare (JDSC) al Cooperării Europene pentru Acreditare (ILAC) și al Forumului Internațional pentru Acreditare (IAF), desfășurată în regim online prin intermediul platformei ZOOM.

Atribuțiile de bază ale acestui Comitet sunt îndreptate spre Organismele de Acreditare din economiile în curs de dezvoltare, fiind responsabil de reprezentarea intereselor acestora. Comitetul respectiv furnizează un forum pentru țările în curs de dezvoltare pentru a prezenta necesitățile acestora și pentru a lucra în cadrul ILAC/IAF asupra căilor practice pentru redresarea acestor necesități.

În cadrul ultimei ședințe a Comitetului respectiv, a fost pus în discuție impactul pandemiei provocate de infecția COVID-19 asupra sistemului de acreditare la nivel global. Fiecare regiune a prezentat un raport, prin care a evidențiat instruimentele-cheie utilizate în timpul crizei, care au facilitat ulterior ameliorarea situației și revenirea pe cât posibil la activitățile normale. În special, o atenție sporită a fost direcționată către metodele și instrumentele utilizate de Organismele de Acreditare în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu părțile interesate.

Reieșind din faptul că pandemia a impus niște măsuri drastice, Organismele de Acreditare au fost nevoite să-și adapteze procedurile de evaluare la fața locului, oferind posibilitatea efecturării acestora la distanță, prin intermediul platformelor electronice.

MOLDAC a început procesul de evaluare la distanță la sfărșitul lunii aprilie 2020, după ce a elaborat o procedură specifică în acest sens, pe care a făcut-o publică părților interesate. Procedura respectivă a fost implementată de către MOLDAC, fiind bazată pe o analiză a riscurilor și pe documentele elaborate de ILAC/IAF privind evaluările la distanță.

Cele mai importante constatări, generalizate în cadrul ședinței din 11 noiembrie, pot fi formulate în felul următor:

  • Organismul de Acreditare trebuie să-și modifice procedurile astfel, încât să asigure un proces lin de acreditare (fără obstacole);
  • Activitatea normală de evaluare a Organismelor de Evaluare a Conformității încă nu poate avea loc, și nu este clar când va reveni la normalitate, motiv pentru care Organismele de Acreditare sunt obligate să depună efort maxim pentru asigurarea desfășurării activităților sale – prin utilizarea evaluărilor la distanță;
  • Este important să fie păstrată integritatea Organismelor de Acreditare, prin oferirea serviciilor echivalente, robuste și de încredere.

Share this post