Masă rotundă cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC)

Masă rotundă cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC)

Astăzi 16.08.2023, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) a organizat o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Evenimentul s-a desfășurat la sediul MOLDAC și a avut drept scop consolidarea relațiilor dintre aceste instituții, pentru a asigura buna dezvoltare a infrastructurii calității din RM.

În cadrul întâlnirii au fost elucidate mai multe probleme, printre care:

  • suportul și consolidarea eforturilor comune pentru creșterea competitivității produselor autohtone pe piețele UE și Internaționale;
  • identificarea celor mai bune soluții pentru asigurarea pieței interne cu produse conforme la cerințele stabilite de către legislația comunitară armonizată;
  • rolul OEC-urilor acreditate în contextul protecției și asigurării drepturilor consumatorului;
  • au fost identificate domeniile prioritare ce necesită întreprinderea unor acțiuni de prevenire în colaborare cu alte instituții ale statului.

Spre final participanții au stabilit că pentru atingerea scopului propus este nevoie de o cooperare și conlucrare eficientă.

Share this post