Instruire pentru Evaluatorii EA în formare

Instruire pentru Evaluatorii EA în formare

În perioada 18-20 octombrie 2022, unul dintre Evaluatorii Șefi MOLDAC, a participat la o instruire inițială  privind formarea Evaluatorilor EA –  cerință obligatorie stabilită prin semnarea Acordului de Recunoaştere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare.

 Instruirea s-a desfășurat la Brussels, BELGIA și reprezintă încă un pas spre realizarea obiectivului primordial al MOLDAC, cel de menținere a statutului de semnatar al Acordului de Recunoaştere Multilateral cu EA.

Reieșind din misiunea instruirii date, care este direcționată spre pregătirea Evaluatorilor EA cu competențe atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți indispensabile:

  • partea teoretică, care s-a axat pe aplicarea cerințelor stabilite în documentele EA-2/02 M:2019 – Procedura EA pentru evaluarea unui organism național de acreditare și EA-2/17 M: 2020 – Documentul EA privind acreditarea în scop de notificare și partea practică;
  • partea practică, în cadrul căreia participanții la instruire au fost divizați în grupuri de lucru. În cadrul fiecărui grup au avut loc discuții axate pe elementele standardului ISO/IEC 17011:2017, formularea/tratarea neconformităților și nu în ultimul rând schimbul de experiență și bunele practice utilizate în procesul de acreditare de către reprezentanții ONA din țările mebre EA.

Share this post