Participarea reprezentantului MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

Participarea reprezentantului MOLDAC la ședința Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA)

La data de 23 noiembrie, Directorul MOLDAC, Domnul Iurie FRIPTULEAC, a participat la cea de-a 52-a Ședință a Asambleei Generale  a Cooperării Europene pentru Acreditare. Evenimentul a întrunit circa 100 de participanți din 50 de organisme naționale de acreditare (ONA), Comisia UE, EFTA, reprezentanți ai părților interesate și membrii Consiliul consultativ al EA.

Ședința s-a desfășurat în Belgia, Bruxelles fiind prima ședință cu prezență fizică, după o pauză de trei ani.

În debutul ședinței, pentru un mandat de doi, au fost aleși:  Stephan Finke (DAkkS, Germania) în calitate de președinte și Konrad Flueck (SAS, Elveția) în calitate de membru al Comitetului de Supraveghere Financiară.

În cadrul ședinței, au fost discutate și adoptate decizii ce vizează mai multe domenii, printre cele mai importante fiind:

  • Adunarea Generală a decis să extindă cu efect imediat MLA EA, pentru standardul EN ISO 20387 “Biotehnologie. Biobanking. Cerinţe generale pentru biobanking”, ca un nou document normativ de nivel 3, deoarece este un standard armonizat, datorită adoptării lui de către organizațiile europene de standardizare CEN-CENELEC;
  • Standardul preferat pentru acreditarea laboratoarelor medicale este EN ISO 15189, totodată s-a stabilit că, pentru activități care nu sunt legate de pacient poate fi folosit și standardul EN ISO/IEC 17025;
  • Standardul preferat pentru acreditarea organismelor care efectuează prelevarea de probe ca activitate de sine stătătoare este EN ISO/IEC 17025. Totodată, s-a stabilit că EN ISO/IEC 17020 ar putea fi de asemenea aplicabil, cu condiția ca toate cerințele standardului preferat să fie utilizate – ca cerințe suplimentare în cadrul procesului de acreditare.
  • Adunarea Generală a decis dizolvarea Comitetului pentru Publicare și Comunicare, și eliminarea din Consiliul de management tehnic al EA, deoarece CPC nu este un comitet tehnic și crearea unui loc aparte unde profesioniștii în domeniul comunicării își vor împărtăși experiența și se vor sprijini reciproc în promovarea acreditării, la nivel național și internațional. În acest sens Adunarea Generală a delegat Comitetului Executiv, revizuirea EA-1/17 A: 2022 și includerea reglementărilor procedurale în acest sens.

Spre finalul ședinței, au fost exprimate cuvinte de recunoștință, pentru aportul adus, acelor membri care părăsesc funcțiile deținute.

  • Din comitetul executiv nu vor mai face parte: Adrienne Duff (INAB, Irlanda); Emanuele Riva (ACCREDIA, Italia).
  • Consiliul de conducere tehnic il părăsesc: Lucyna Olborska (PCA, Polonia); Laurent Vison (COFRAC, Franța); Kevin Belson (UKAS, Regatul Unit) și Orbay Evrensevdi (TURKAK, Turcia).
  • Comitetul de Supraveghere Financiară il părăsește Jesper Hoy (DANAK, Danemarca).

Următoarea ședință a fost stabilită pentru perioada 24-25 mai 2023  și va avea loc în Croația.

Rezoluția, adoptată la cea de-a 52-a Ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare, o puteți accesa aici.

Share this post