Aplicarea legislației naționale privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

Aplicarea legislației naționale privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

3

La 18 februarie,  Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a organizat o masă rotundă cu participarea Ministerul Economiei, Direcția Infrastructura Calității și Supravegherea pieței,  Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea pieței, reprezentanți OEC și alte părți interesate (producători, importatori, distribuitori).

Tematica acestei mese rotunde a avut la bază discrepanța aplicării procedurii de evaluare a conformității vis-a-vis de asigurarea securității și calității produselor electrice prin certificare.

Agenda acestei sesiuni a avut următoarele subiecte de discuție:

  • Procedurile de evaluare a conformității pentru domeniile prevăzute la anexa nr.3 din Legea 235/2011, precum și pentru produsele neincluse în domeniile din această anexă.
  • Gradul de aplicare a standardelor armonizate de către Organismele de Certificare produse (OC) în cadrul procesului de certificare.
  • Certificarea voluntară și aplicarea schemelor de evaluare a conformității (EN ISO/CEI 17067) în domeniul produselor electrice.
  • Analiza nivelului de asigurare cu laboratoare de încercări (LÎ) sub prisma aplicării standardelor armonizate de către OC în domeniul electrice
  • Situația conflictuală privind aplicarea procedurii de evaluare a conformității vis-a-vis de asigurarea securității și calității produselor electrice prin certificare.

Share this post