Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

La 19.04.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia au participat și doi colaboratori MOLDAC.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

  • situația la zi cu privire la aprobarea noii versiuni a standardului ISO 15189 “Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență”
  • s-a decis organizarea unui seminar, care se va axa pe întrebările ce țin de posibilele îmbunătățiri ale standardului ISO/IEC 17025:2017.
  • au fost discutate proiectele documentelor ILAC G19 Modules in a Forensic Science Process și ILAC G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instrument
  • grupul de lucru responsabil de domeniul Fire Testing Laboratories au raportat despre unele cerințe noi ce vizează domeniul dat.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna noiembrie 2022, în cadrul ședințelor anuale comune ILAC/IAF.

Share this post