Instruire privind versiunea noua a standardului ISO 15189:2022

Instruire privind versiunea noua a standardului ISO 15189:2022

Specialiștii MOLDAC acumulează și demonstrează un grad înalt de competență prin participare la un șir de instruiri și workshopuri pe diferite subiecte.

La data de 12 ianuarie 2024, Evaluatorii Șefi MOLDAC: Larisa NOVAC, Natalia ȘAPOVAL și Larisa BOBOC au participat, în format online, la cursul de instruire privind cerințele versiunii noi a standardului internațional ISO 15189:2022 “Laboratoare Medicale. Cerințe pentru calitate și competență”.

Instruirea a fost organizată în cadrul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, și a întrunit 56 de persoane, reprezentanți din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare din Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Georgia.

Evenimentul a fost moderat de către Rozsa Ring și Stefan Wallerath, iar în calitate de formator, al sesiunii a fost dna.  Rodothea Koniotou consultantul PTB, expert pentru schema ISO 15189 din cadrul ONA (CYS-CYSAB).

Activitatea a avut drept scop, familiarizarea participanților cu cerințele noii versiuni a standardului ISO 15189:2022 prin prisma analizei comparative cu versiunea veche, ilustrând evoluția și îmbunătățirea continuă a acestui standard. Prin urmare, implementarea și conformitatea cu standardul SR EN ISO 15189 în laboratoarele medicale și alte servicii medicale contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la creșterea încrederii în competența acestor domenii.

Totodată, a fost prezentat documentul EA 4/17:2022, destinat organismelor naționale  de acreditare si laboratoarelor medicale. Acesta, oferă o descriere a domeniilor de acreditare fixe si flexibile aferente laboratoarelor medicale. În contextul discuțiilor avute, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de prevederile ce se conțin în acest document.

Share this post