Vizita expertului Băncii Mondiale

Vizita expertului Băncii Mondiale

Astăzi, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitizarea proceselor operaționale.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

Conceptul de digitalizare a proceselor realizate de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) impune un set de activități cu o abordare complexă și amplă care definește viziunea, misiunea, obiectivele și prioritățile de executare în conformitate cu tendințele globale ale digitalizării serviciilor fiind acomodate la cerințele procesului de acreditare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității oferind o bază de date/informații mai fiabile și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării.

Share this post